Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 152/2018 Sb.Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Částka 80/2018
Platnost od 03.08.2018
Účinnost od 18.08.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

152

VYHLÁŠKA

ze dne 25. července 2018

o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška upravuje

a) nástavbové obory vzdělávání lékařů a zubních lékařů (dále jen „nástavbový obor“),

b) označení odbornosti lékaře a zubního lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí,

c) minimální délku vzdělávání v nástavbovém oboru,

d) vymezení oborů specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru.

§ 2

Nástavbové obory, označení odbornosti lékaře a zubního lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí a minimální délka vzdělávání v nástavbovém oboru jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Obory specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru, jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 152/2018 Sb.

NÁSTAVBOVÉ OBORY, OZNAČENÍ ODBORNOSTI LÉKAŘE A ZUBNÍHO LÉKAŘE SE ZVLÁŠTNÍ SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ, MINIMÁLNÍ DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ V NÁSTAVBOVÉM OBORU

Část I. LÉKAŘI

Nástavbový oborOznačení odbornosti lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostíMinimální délka vzdělávání v nástavbovém oboru (v letech)
1. algeziologiealgeziolog1
2. angiologieangiolog1,5
3. dětská dermatovenerologiedětský dermatovenerolog1
4. dětská endokrinologie a diabetologiedětský endokrinolog a diabetolog2
5. dětská gastroenterologie a hepatologiedětský gastroenterolog1
6. dětská kardiologiedětský kardiolog1,5
7. dětská nefrologiedětský nefrolog1,5
8. dětská onkologie a hematologiedětský onkolog a hematolog1,5
9. dětská otorinolaryngologiedětský otorinolaryngolog1
10. dětská pneumologiedětský pneumolog1,5
11. dětská revmatologiedětský revmatolog1,5
12. dětská urologiedětský urolog1,5
13. foniatriefoniatr1
14. gerontopsychiatriegerontopsychiatr1
15. gynekologie dětí a dospívajícíchdětský gynekolog1
16. hrudní chirurgiehrudní chirurg2
17. intenzivní medicínaintenzivista1,5
18. intervenční kardiologieintervenční kardiolog1,5
19. intervenční radiologieintervenční radiolog2
20. klinická farmakologieklinický farmakolog2
21. klinická osteologieklinický osteolog1
22. klinická výživa a intenzivní metabolická péčenutricionista1
23. koloproktologiekoloproktolog2
24. korektivní dermatologiekorektivní dermatolog1
25. návykové nemocilékař se zvláštní specializovanou způsobilostí v návykových nemocech1
26. neonatologieneonatolog1,5
27. onkogynekologieonkogynekolog3
28. onkochirurgieonkochirurg2
29. onkourologieonkourolog1,5
30. paliativní medicínalékař se zvláštní specializovanou způsobilostí v paliativní medicíně1
31. perinatologie a fetomaternální medicínalékař se zvláštní specializovanou způsobilostí v perinatologii a fetomaternální medicíně2
32. popáleninová medicínalékař se zvláštní specializovanou způsobilostí v popáleninové medicíně2
33. posudkové lékařstvíposudkový lékař1
34. pracovní lékařstvípracovní lékař1,5
35. psychosomatikapsychosomatik2
36. reprodukční medicínalékař se zvláštní specializovanou způsobilostí v reprodukční medicíně2
37. sexuologiesexuolog1,5
38. spondylochirurgiespondylochirurg1,5
39. tělovýchovné lékařstvítělovýchovný lékař1
40. úrazová chirurgieúrazový chirurg1
41. urogynekologieurogynekolog1
42. vaskulární intervenční radiologievaskulární intervenční radiolog2
43. veřejné zdravotnictvílékař se zvláštní specializovanou způsobilostí ve veřejném zdravotnictví1

Část II. ZUBNÍ LÉKAŘI

Nástavbový oborOznačení odbornosti zubního lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostíMinimální délka vzdělávání v nástavbovém oboru (v letech)
1. orální medicínazubní lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí v orální medicíně1

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 152/2018 Sb.

OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, JEJICHŽ ABSOLVOVÁNÍ JE PŘEDPOKLADEM PRO ZAŘAZENÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V NÁSTAVBOVÉM OBORU

Část I. LÉKAŘI

Nástavbový oborObor specializačního vzdělávání, jehož absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru
1. algeziologieanesteziologie a intenzivní medicína nebo dětská chirurgie nebo dětské lékařství nebo pediatrie nebo endokrinologie a diabetologie nebo geriatrie nebo chirurgie nebo klinická onkologie nebo radiační onkologie nebo neurochirurgie nebo neurologie nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo traumatologie nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie nebo vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství nebo urgentní medicína
2. angiologieendokrinologie a diabetologie nebo kardiologie nebo vnitřní lékařství
3. dětská dermatovenerologiedermatovenerologie
4. dětská endokrinologie a diabetologiepraktické lékařství pro děti a dorost nebo dětské lékařství nebo pediatrie
nebo endokrinologie a diabetologie nebo diabetologie nebo endokrinologie
5. dětská gastroenterologie a hepatologiedětské lékařství nebo pediatrie nebo gastroenterologie nebo praktické
lékařství pro děti a dorost
6. dětská kardiologiepraktické lékařství pro děti a dorost nebo dětské lékařství nebo pediatrie
7. dětská nefrologiepraktické lékařství pro děti a dorost nebo dětské lékařství nebo pediatrie
8. dětská onkologie a hematologiepraktické lékařství pro děti a dorost nebo dětské lékařství nebo pediatrie
9. dětská otorinolaryngologieotorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
10. dětská pneumologiepraktické lékařství pro děti a dorost nebo dětské lékařství nebo pediatrie
11. dětská revmatologiedětské lékařství nebo pediatrie
12. dětská urologieurologie nebo dětská chirurgie
13. foniatrieotorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
14. gerontopsychiatriegeriatrie nebo psychiatrie
15. gynekologie dětí a dospívajícíchgynekologie a porodnictví nebo dětské lékařství nebo pediatrie
16. hrudní chirurgiechirurgie nebo kardiochirurgie
17. intenzivní medicínaanesteziologie a intenzivní medicína nebo gynekologie a porodnictví nebo chirurgie nebo infekční lékařství nebo kardiochirurgie nebo kardiologie nebo klinická onkologie nebo radiační onkologie nebo neurochirurgie nebo neurologie nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo pediatrie nebo urologie nebo vnitřní lékařství nebo dětská chirurgie nebo endokrinologie a diabetologie nebo pneumologie a ftizeologie nebo popáleninová medicína nebo geriatrie nebo urgentní medicína
18. intervenční kardiologiekardiologie nebo kardiochirurgie
19. intervenční radiologieradiologie a zobrazovací metody
20. klinická farmakologiedětské lékařství nebo pediatrie nebo vnitřní lékařství nebo geriatrie nebo všeobecné praktické lékařství nebo klinická biochemie
21. klinická osteologiedětské lékařství nebo pediatrie nebo diabetologie a endokrinologie nebo geriatrie nebo gynekologie a porodnictví nebo klinická biochemie nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo revmatologie nebo vnitřní lékařství nebo pneumologie a ftizeologie nebo klinická onkologie nebo hematologie a transfuzní lékařství nebo nefrologie nebo všeobecné praktické lékařství
22. klinická výživa a intenzivní metabolická péčealergologie a klinická imunologie nebo anesteziologie a intenzivní medicína nebo dětská chirurgie nebo dětské lékařství nebo pediatrie nebo endokrinologie a diabetologie nebo gastroenterologie nebo geriatrie nebo chirurgie nebo infekční lékařství nebo kardiologie nebo klinická biochemie nebo klinická onkologie nebo nefrologie nebo neurologie nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo radiační onkologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie nebo traumatologie nebo vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství
23. koloproktologiechirurgie
24. korektivní dermatologiedermatovenerologie
25. návykové nemocipsychiatrie nebo dětská a dorostová psychiatrie
26. neonatologiedětské lékařství nebo pediatrie
27. onkogynekologiegynekologie a porodnictví
28. onkochirurgiechirurgie nebo plastická chirurgie
29. onkourologieurologie
30. paliativní medicínaanesteziologie a intenzivní medicína nebo dětské lékařství nebo pediatrie nebo endokrinologie a diabetologie nebo gastroenterologie nebo geriatrie nebo gynekologie a porodnictví nebo hematologie a transfuzní lékařství nebo chirurgie nebo infekční lékařství nebo kardiochirurgie, kardiologie nebo klinická onkologie nebo nefrologie nebo neurochirurgie nebo neurologie nebo otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku nebo pneumologie a ftizeologie nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo psychiatrie nebo radiační onkologie nebo revmatologie nebo urologie nebo vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství nebo urgentní medicína
31. perinatologie a fetomaternální medicínagynekologie a porodnictví
32. popáleninová medicínaanesteziologie a intenzivní medicína nebo chirurgie nebo kardiochirurgie nebo neurochirurgie nebo plastická chirurgie nebo cévní chirurgie nebo dětská chirurgie
33. posudkové lékařstvívšechny základní obory specializačního vzdělávání lékařů (včetně oboru praktické lékařství pro děti a dorost) s výjimkou dále uvedených oborů: hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, patologie a soudní lékařství
34. pracovní lékařstvíhygiena a epidemiologie nebo vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství
35. psychosomatikavšechny základní obory specializačního vzdělávání lékařů (včetně oboru praktické lékařství pro děti a dorost) s výjimkou dále uvedených oborů: hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, patologie a soudní lékařství
36. reprodukční medicínagynekologie a porodnictví
37. sexuologiegynekologie a porodnictví nebo psychiatrie nebo urologie nebo vnitřní lékařství nebo endokrinologie a diabetologie
38. spondylochirurgieneurochirurgie nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo traumatologie
39. tělovýchovné lékařstvíchirurgie nebo kardiologie nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo traumatologie nebo dětské lékařství nebo pediatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína nebo vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství nebo endokrinologie a diabetologie nebo praktické lékařství pro děti a dorost
40. úrazová chirurgiechirurgie
41. urogynekologiegynekologie a porodnictví
42. vaskulární intervenční radiologieangiologie nebo cévní chirurgie nebo radiologie a zobrazovací metody
43. veřejné zdravotnictvívšechny základní obory specializačního vzdělávání lékařů (včetně oboru praktické lékařství pro děti a dorost)

Část II. ZUBNÍ LÉKAŘI

Nástavbový oborObor specializačního vzdělávání, jehož absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru
1. orální medicínaklinická stomatologie
Přesunout nahoru