Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 144/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 76/2018
Platnost od 26.07.2018
Účinnost od 10.08.2018
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

144

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. června 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5 a § 58 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb., nařízení vlády č. 167/2014 Sb. a nařízení vlády č. 197/2015 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 oddíle D části D2 bodě 53 se řádek

53-41-M/01Zdravotnický asistent53-41-M/007Zdravotnický asistent1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 232. etapa2)

nahrazuje řádkem

53-41-M/01Zdravotnický asistent53-41-M/007Zdravotnický asistent1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 2313)

“.

2. V příloze č. 1 oddíle D části D2 bodě 53 se za řádek

53-41-M/02Nutriční asistent53-41-M/008Nutriční asistent9a, 23, 26, 273. etapa3)

vkládají řádky

53-41-M/03Praktická sestra53-41-M/01Zdravotnický asistent1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 2314)
53-41-M/04Masér ve zdravotnictví7a, 8a, 9a, 16, 23, 2614)

“.

3. V příloze č. 1 oddíle D se na konci části D2 doplňují poznámky k tabulce D2 č. 13 a 14, které znějí:

13) Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2019 počínaje 1. ročníkem.

14) Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2018/2019 počínaje 1. ročníkem.“.

4. V příloze č. 1 oddíle E části E2 bodě 53 se řádek

53-41-N/2.Diplomovaný zdravotnický záchranář4, 7a, 8a, 9a, 16, 23

nahrazuje řádkem

53-41-N/2.Diplomovaný zdravotnický záchranář4, 7a, 8a, 9a, 16, 234)

“.

5. V příloze č. 1 oddíle E části E2 bodě 53 se za řádek

53-41-N/4.Diplomovaný nutriční terapeut4, 7a, 8a, 9a, 16, 23

vkládá řádek

53-41-N/5.Diplomovaná dětská sestra4, 7a, 8a, 9a, 16, 235)

“.

6. V příloze č. 1 oddíle E části E2 bodě 53 se řádek

53-44-N/3.Diplomovaný ortotik-protetik4, 7a, 8a, 9a, 16, 23

nahrazuje řádkem

53-44-N/3.Diplomovaný ortotik-protetik4, 7a, 8a, 9a, 16, 236)

“.

7. V příloze č. 1 oddíle E se na konci části E2 doplňují poznámky k tabulce E2 č. 4 až 6, které znějí:

4) Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2019 počínaje 1. ročníkem.

5) Obor vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělávání s platností od školního roku 2018/2019 počínaje 1. ročníkem.

6) Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2018.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru