Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 144/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 76/2018
Platnost od 26.07.2018
Účinnost od 10.08.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

144

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. června 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5 a § 58 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb., nařízení vlády č. 167/2014 Sb. a nařízení vlády č. 197/2015 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 oddíle D části D2 bodě 53 se řádek

53-41-M/01Zdravotnický asistent53-41-M/007Zdravotnický asistent1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 232. etapa2)

nahrazuje řádkem

53-41-M/01Zdravotnický asistent53-41-M/007Zdravotnický asistent1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 2313)

“.

2. V příloze č. 1 oddíle D části D2 bodě 53 se za řádek

53-41-M/02Nutriční asistent53-41-M/008Nutriční asistent9a, 23, 26, 273. etapa3)

vkládají řádky

53-41-M/03Praktická sestra53-41-M/01Zdravotnický asistent1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 2314)
53-41-M/04Masér ve zdravotnictví7a, 8a, 9a, 16, 23, 2614)

“.

3. V příloze č. 1 oddíle D se na konci části D2 doplňují poznámky k tabulce D2 č. 13 a 14, které znějí:

13) Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2019 počínaje 1. ročníkem.

14) Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2018/2019 počínaje 1. ročníkem.“.

4. V příloze č. 1 oddíle E části E2 bodě 53 se řádek

53-41-N/2.Diplomovaný zdravotnický záchranář4, 7a, 8a, 9a, 16, 23

nahrazuje řádkem

53-41-N/2.Diplomovaný zdravotnický záchranář4, 7a, 8a, 9a, 16, 234)

“.

5. V příloze č. 1 oddíle E části E2 bodě 53 se za řádek

53-41-N/4.Diplomovaný nutriční terapeut4, 7a, 8a, 9a, 16, 23

vkládá řádek

53-41-N/5.Diplomovaná dětská sestra4, 7a, 8a, 9a, 16, 235)

“.

6. V příloze č. 1 oddíle E části E2 bodě 53 se řádek

53-44-N/3.Diplomovaný ortotik-protetik4, 7a, 8a, 9a, 16, 23

nahrazuje řádkem

53-44-N/3.Diplomovaný ortotik-protetik4, 7a, 8a, 9a, 16, 236)

“.

7. V příloze č. 1 oddíle E se na konci části E2 doplňují poznámky k tabulce E2 č. 4 až 6, které znějí:

4) Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2019 počínaje 1. ročníkem.

5) Obor vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělávání s platností od školního roku 2018/2019 počínaje 1. ročníkem.

6) Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2018.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru