Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 143/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 75/2018
Platnost od 26.07.2018
Účinnost od 01.08.2018
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

143

VYHLÁŠKA

ze dne 12. července 2018,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb. a vyhlášky č. 354/2017 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 2 bodu 4 se za bod 6. doplňují body 7. a 8., které znějí:

7. Výkon s omezením místem AOD je hrazen z veřejného zdravotního pojištění samostatně, pouze pokud byl proveden ambulantně. V případě provedení výkonu za hospitalizace je výkon agregován do ošetřovacího dne.

8. Výkon s omezením místem SAOD je hrazen z veřejného zdravotního pojištění samostatně, pouze pokud byl proveden ambulantně na specializovaném pracovišti. V případě provedení výkonu za hospitalizace je výkon agregován do ošetřovacího dne.“.

2. V příloze v Kapitole 2 se na konci bodu 6 doplňuje bod 6.5., který včetně nadpisu zní:

6.5. Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů

Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů pro nositele L1, L2, L3, K1, K2, K3, J1, J2 a S4 je stanovena na 2,4376 bodu, pro nositele výkonů S1, S2, S3 je stanovena na 1,452 bodu.

Základní minutová sazba osobních nákladů je pro účely výpočtu počtu bodů výkonu násobena příslušným mzdovým indexem uvedeným v této kapitole.“.

3. V příloze v Kapitole 5 bodu 9 větě druhé se slova „A - pouze ambulantně - agregován do OD“ nahrazují slovy „AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“ a slova „SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD“ se nahrazují slovy „SAOD - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD“.

4. V příloze se Kapitola 9 zrušuje.

5. V příloze část 2. Seznam zdravotních výkonů zní:

2. Seznam zdravotních výkonů

Kapitola 001 - všeobecné praktické lékařství

01021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

60

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

60

ZUM:

Ne

Body:

520

ZULP:

Ne

01022

OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Preventivní prohlídka.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

40

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

40

ZUM:

Ne

Body:

349

ZULP:

Ne

01023

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

15

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

15

ZUM:

Ne

Body:

136

ZULP:

Ne

01024

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

10

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

10

ZUM:

Ne

Body:

89

ZULP:

Ne

01025

KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

Nutný zápis o konzultaci ve zdravotnické dokumentaci (mimo doprovod pacienta).

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L2

2

10

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

10

ZUM:

Ne

Body:

44

ZULP:

Ne

01030

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Administrativní úkony nutné k dalšímu diagnostickému či terapeutickému postupu.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

L2

2

10

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

10

ZUM:

Ne

Body:

44

ZULP:

Ne

01040

PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE

Administrativní úkon registrujícího lékaře při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

L2

2

30

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

132

ZULP:

Ne

01150

NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA

Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdravotní stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhrazené pro návštěvní službu praktického lékaře.

Kategorie:

P - hrazen plně

OF:

1/1 den

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

0

ZUM:

Ne

Body:

60

ZULP:

Ne

01160

NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 - 22 HOD.

Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!

Kategorie:

P - hrazen plně

OF:

1/1 den

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

0

ZUM:

Ne

Body:

100

ZULP:

Ne

01170

NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 - 06 HOD.

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!

Kategorie:

P - hrazen plně

OF:

1/1 den

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

0

ZUM:

Ne

Body:

200

ZULP:

Ne

01180

NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!

Kategorie:

P - hrazen plně

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

0

ZUM:

Ne

Body:

200

ZULP:

Ne

01185

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Provedení interního předoperačního vyšetření praktickým lékařem podle Doporučeného postupu interního předoperačního vyšetření před operačními výkony.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

15

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

15

ZUM:

Ne

Body:

136

ZULP:

Ne

01201

PÉČE O STABILIZOVANÉHO KOMPENZOVANÉHO DIABETIKA 2. TYPU PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Vyšetření diabetika 2. typu, který není v pravidelné péči diabetologa a je dispenzarizován u praktického lékaře.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

4/1 rok

L3

3

30

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

256

ZULP:

Ne

01441

STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM

Výkon se používá k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenzace diabetika, nebo v rámci dispenzární prohlídky, dále ke stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají možnost selfmonitoringu a u osob neléčených pro diabetes, kdy charakter obtíží je suspektní z dekompenzace diabetu. Výkon nelze použít jako screeningové vyšetření, při preventivních prohlídkách a pokud je současně odebírána venózní krev za účelem biochemického vyšetření.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

S2

2

2

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

2

ZUM:

Ne

Body:

12

ZULP:

Ne

01443

KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KREVNÍ SRÁŽLIVOSTI (INR) Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)

Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu. Není určeno k self-monitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venózní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

8/3 měsíce, 32/1 rok

L2

2

5

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

5

ZUM:

Ne

Body:

165

ZULP:

Ne

01445

STANOVENÍ GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU HBA1C V AMBULANCI

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

4/1 rok

L2

2

2

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

5

ZUM:

Ne

Body:

140

ZULP:

Ne

15120

STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ

Použitím imunochemického testu s cut off 75-100 nanogramů na mililitr u asymptomatického jedince.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky

L3

3

10

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

10

ZUM:

Ne

Body:

125

ZULP:

Ne

15121

STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ POZITIVNÍ

Použitím imunochemického testu s cut off 75-100 nanogramů na mililitr u asymptomatického jedince.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky

L3

3

10

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

10

ZUM:

Ne

Body:

125

ZULP:

Ne

Kapitola 002 - praktické lékařství pro děti a dorost

02021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

70

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

70

ZUM:

Ne

Body:

605

ZULP:

Ne

02022

OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

50

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

50

ZUM:

Ne

Body:

435

ZULP:

Ne

02023

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

25

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

25

ZUM:

Ne

Body:

221

ZULP:

Ne

02024

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

20

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

20

ZUM:

Ne

Body:

175

ZULP:

Ne

02031

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

60

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

60

ZUM:

Ne

Body:

520

ZULP:

Ne

02032

OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

40

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

40

ZUM:

Ne

Body:

349

ZULP:

Ne

02033

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

15

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

15

ZUM:

Ne

Body:

136

ZULP:

Ne

02034

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

10

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

10

ZUM:

Ne

Body:

89

ZULP:

Ne

02100

PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY OČKOVACÍ LÁTKU NA ZÁKLADĚ VOLBY HRADÍ POJIŠTĚNEC NEBO JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

2/1 den

L3

3

15

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

15

ZUM:

Ne

Body:

138

ZULP:

Ne

02105

PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY ZULP HRADÍ PŘÍSLUŠNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

2/1 den

L3

3

15

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

15

ZUM:

Ne

Body:

138

ZULP:

Ano

02125

OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Pro případy, kdy očkování včetně očkovací látky je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

2/1 den

L3

3

15

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

15

ZUM:

Ne

Body:

138

ZULP:

Ano

02130

OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

2/1 den

L3

3

15

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

15

ZUM:

Ne

Body:

138

ZULP:

Ne

02200

NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Návštěva v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované rodinné péče. Obvykle 1krát na jedno rodné číslo.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

S2

2

60

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

60

ZUM:

Ne

Body:

157

ZULP:

Ne

02210

ODBĚR PRO NOVOROZENECKÝ SCREENING NEBO RESCREENING VROZENÝCH VAD U NOVOROZENCE

Ve výjimečných případech odběr pro primární screening a nebo rescreening vrozených vad provedený z kapilárního odběru krve.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

5

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

10

ZUM:

Ne

Body:

73

ZULP:

Ne

02220

RYCHLOTEST STREP A - PŘÍMÝ PRŮKAZ ANTIGENU STREPTOCOCCUS PYOGENES (STREP A) V ORDINACI

Imunoturbidimetrické stanovení antigenu Streptococcus Pyogenes (Strep A) ve výtěru z krku. Výkon lze kombinovat s cíleným nebo kontrolním vyšetřením. Odebraný biologický materiál nelze současně odeslat do laboratoře.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

5

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

10

ZUM:

Ne

Body:

129

ZULP:

Ne

02222

PRŮKAZ INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST KULTIVACÍ NA TŘECH MÉDIÍCH

Kultivační stanovení infekcí močových cest dip-slide testem se třemi médii.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

10

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

10

ZUM:

Ne

Body:

118

ZULP:

Ne

02230

KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT)

Kvantitativní stanovení CRP z plné krve. Rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie v situaci diferenciální diagnostiky bakteriálního a virového infektu. Případná kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

6/1 čtvrtletí

L2

2

2

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

5

ZUM:

Ne

Body:

87

ZULP:

Ne

02240

ČASNÝ ZÁCHYT PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS). Výkon se provádí v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku, přičítá se k výkonu preventivní prohlídky (02022). Vyhodnocení dotazníku pro rodiče, na základě jeho vyhodnocení následuje vyplnění dalšího dotazníku lékařem spolu s rodičem dítěte, rozvaha dalšího postupu dle dosaženého skóre tj.: normální vývoj - bez dalšího opatření; přítomny některé patologické rysy, ale nesplňuje kritéria pro PAS - další zhodnocení s odstupem 6 měsíců; dítě dle dotazníku splňuje kritéria pro podezření na PAS - odeslání k odbornému vyšetření. Součástí výkonu je zápis ve zdravotní dokumentaci a založený vyplněný dotazník ve zdravotnické dokumentaci.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/život, v případě nutnosti další zhodnocení 2/život

L3

3

15

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

15

ZUM:

Ne

Body:

128

ZULP:

Ne

Kapitola 005 - nemocniční lékárenství

06551

PŘÍPRAVA PARENTERÁLNÍCH BOLUSŮ A OČNÍCH KAPEK S OBSAHEM CYTOSTATICKÉ LÁTKY

Příprava parenterálních bolusů nebo očních kapek s obsahem cytostatické látky je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

8/1 den

L3

3

10

OM:

S - pouze na specializovaném pracovišti

S2

2

7

Čas výkonu:

17

ZUM:

Ne

Body:

170

ZULP:

Ne

06553

PŘÍPRAVA INFÚZE S OBSAHEM JEDNÉ CYTOSTATICKÉ LÁTKY Z ORIGINÁLNÍHO ROZTOKU BEZ REKONSTITUCE

Příprava infúze s obsahem jedné cytostatické látky z originálního roztoku bez rekonstituce je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

5/1 den

L3

3

10

OM:

S - pouze na specializovaném pracovišti

S2

2

15

Čas výkonu:

25

ZUM:

Ne

Body:

217

ZULP:

Ne

06555

PŘÍPRAVA INFÚZE CYTOSTATICKÉ LÁTKY S OBSAHEM VÍCE HROMADNĚ VYRÁBĚNÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ (HVLP) NEBO ZE SUCHÉ SUBSTANCE/LYOFILIZÁTU

Příprava infúze cytostatické látky s obsahem více HVLP nebo ze suché substance/lyofilizátu je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

4/1 den

L3

3

10

OM:

S - pouze na specializovaném pracovišti

S2

2

18

Čas výkonu:

28

ZUM:

Ne

Body:

242

ZULP:

Ne

06557

PŘÍPRAVA KONTINUÁLNÍ INFÚZE CYTOSTATICKÉ LÁTKY DO INFUZORU

Příprava kontinuální infúze cytostatické látky do infuzoru je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

10

OM:

S - pouze na specializovaném pracovišti

S2

2

16

Čas výkonu:

26

ZUM:

Ne

Body:

231

ZULP:

Ne

Kapitola 006 - klinická farmacie

05751

KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ MÍRY RIZIKOVOSTI PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM

Zhodnocení medikace pacienta při příjmu do zdravotnického zařízení a určení míry rizikovosti pacienta ve vztahu k přítomným nebo potenciálním lékovým problémům.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 hospitalizaci

L3

3

15

OM:

H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu:

15

ZUM:

Ne

Body:

128

ZULP:

Ne

05753

STANOVENÍ PLÁNU RACIONALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM

Stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem u hospitalizovaného pacienta s vysokým a středním rizikem identifikovaným při jeho příjmu; nebo i s nízkým rizikem identifikovaným při jeho příjmu při změně zdravotního stavu pacienta; nebo stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem u hospitalizovaného pacienta na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 hospitalizaci

L3

3

20

OM:

H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu:

20

ZUM:

Ne

Body:

171

ZULP:

Ne

05755

OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI STANOVENÉHO PLÁNU RACIONALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM

Průběžné ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem. Je vykazován u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie; u pacientů se střední a vysokou mírou rizikovosti při příjmu; u pacientů se stanovenou nízkou mírou rizikovosti a stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem při změně zdravotního stavu nebo u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

2/1 hospitalizace

L3

3

20

OM:

H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu:

20

ZUM:

Ne

Body:

171

ZULP:

Ne

Kapitola 014 - klinická stomatologie

04010

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM

Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené ZP. Motivace k prevenci a ústní hygieně. Možno vykázat při prvním vyšetření pacienta u jednoho lékaře. Hrazeno 1krát ročně.

Kategorie:

W - hrazen za určitých podmínek

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 rok

L2

2

45

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

45

ZUM:

Ne

Body:

198

ZULP:

Ne

04020

OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM

Preventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů v rámci péče hrazené ZP.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

2/1 rok

L2

2

35

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

35

ZUM:

Ne

Body:

154

ZULP:

Ne

04030

CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM

Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyšetření.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

bez omezení

L2

2

10

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

10

ZUM:

Ne

Body:

45

ZULP:

Ne

04040

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM / NEBO KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE NEBO LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Vyšetření odborníkem na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě komplexního vyšetření ústní sliznice nebo léčebného plánu slizničních onemocnění lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

45

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

45

ZUM:

Ne

Body:

385

ZULP:

Ne

04041

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

Opakované vyšetření odborníkem. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě kontrolního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

7

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

7

ZUM:

Ne

Body:

60

ZULP:

Ne

04042

KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. V případě konziliárního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

45

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

45

ZUM:

Ne

Body:

385

ZULP:

Ne

04043

KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE

Provádění kolektivních preventivních stomatologických opatření ve školních zařízeních lékařem včetně motivace k prevenci a poučení o zásadách ústní hygieny. Výkon bude hrazen jen při přiložení jmenného seznamu osob do 18 let věku, u kterých byl proveden.

Kategorie:

W - hrazen za určitých podmínek

Nositel

INDX

Čas

L2

2

60

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

60

ZUM:

Ne

Body:

263

ZULP:

Ne

04045

ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ

Posouzení stavu ústní hygieny, poučení o úloze zubního plaku v etiologii nejčastějších stomatologických onemocnění - zubního kazu a parodontopatií. Instruktáž správné techniky čištění chrupu a používání fluoridovaných zubních past, doporučení dietního režimu a pravidelných preventivních prohlídek chrupu. Hrazen pouze jedenkrát.

Kategorie:

W - hrazen za určitých podmínek

Nositel

INDX

Čas

L2

2

30

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

132

ZULP:

Ne

04047

KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY - PROFYLAKTICKÁ

Kontrola úspěšnosti používané techniky čištění chrupu, včetně opakovaného poučení o významu stomatologické prevence a praktické reinstruktáže. Hrazen 2krát ročně.

Kategorie:

W - hrazen za určitých podmínek

Nositel

INDX

Čas

OF:

2/1 rok

L2

2

15

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

15

ZUM:

Ne

Body:

66

ZULP:

Ne

04049

ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE - PROFYLAKTICKÉ

Odstranění zubního kamene v rámci běžné stomatologické léčby jako jeden ze základních úkonů v prevenci vzniku parodontopatií, včetně čištění zubů depurační pastou. Hrazeno 1krát ročně.

Kategorie:

W - hrazen za určitých podmínek

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 rok

L2

2

15

OM:

A - pouze ambulantně

Čas výkonu:

15

ZUM:

Ne

Body:

69

ZULP:

Ne

04051

KYRETÁŽ - NA ZUB

Odstranění supragingiválního a subgingiválního zubního kamene, nekrotického cementu a patologicky změněného epitelu dásňového chobotu.

Kategorie:

Z - hrazen po schválení revizním lékařem

Nositel

INDX

Čas

L2

2

10

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

10

ZUM:

Ne

Body:

46

ZULP:

Ne

04055

FUNKČNÍ ANALÝZA STOMATOGNÁTNÍHO SYSTÉMU

Funkční vyšetření tkání stomatognátního systému. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní komplexní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 rok

L3

3

80

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

80

ZUM:

Ne

Body:

685

ZULP:

Ne

04060

STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET VĚKU

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1krát na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L2

2

20

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

0

ZUM:

Ne

Body:

88

ZULP:

Ne

04061

STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1krát na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L2

2

15

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

0

ZUM:

Ne

Body:

66

ZULP:

Ne

04062

STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 12 DO 18 LET

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1krát na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L2

2

10

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

0

ZUM:

Ne

Body:

44

ZULP:

Ne

04110

INTRAORÁLNÍ RTG

Výkon zahrnuje zhotovení RTG snímku na speciálním dentálním RTG přístroji.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

bez omezení

L2

2

8

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

8

ZUM:

Ne

Body:

46

ZULP:

Ne

04120

EXTRAORÁLNÍ RTG SNÍMEK ČELISTI

Skiagrafie lebky, jedna až dvě projekce (snímky).

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

bez omezení

L2

2

25

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

25

ZUM:

Ne

Body:

157

ZULP:

Ne

04121

KONTRASTNÍ RTG VYŠETŘENÍ SLINNÉ ŽLÁZY

Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

5/půl roku

L3

3

30

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

310

ZULP:

Ano

04130

ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU

Výkon zahrnuje zhotovení extraorálního panoramatického RTG snímku na speciálním RTG přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

4/1 rok

L2

2

30

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

181

ZULP:

Ne

04131

VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU

Vyhodnocení panoramatického RTG snímku zubních oblouků a skeletu čelistí.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

4/1 rok

L2

2

10

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

10

ZUM:

Ne

Body:

44

ZULP:

Ne

04140

TELERTG SNÍMEK LBI

Výkon zahrnuje zhotovení dálkového RTG snímku lbi na speciálním RTG přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

4/1 rok

L2

2

30

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

183

ZULP:

Ne

04201

VÝPLŇ STÁLÉHO NEBO DOČASNÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKA

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce, aplikaci podložky a plastického výplňového materiálu s event. přiložením matrice nebo použitím jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění výplně. Výkon lze vykázat pouze při použití nedózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně. U dočasných zubů, u dětí do dne dosažení 15 let věku nad rozsah špičáků včetně a u těhotných a kojících žen lze vykázat pouze při použití skloionomerního cementu. Není-li použití skloionomerního cementu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, lze vykázat při použití dozovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně.

Kategorie:

W - hrazen za určitých podmínek

Nositel

INDX

Čas

OF:

1 zub/365 dní

L2

2

20

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

20

ZUM:

Ne

Body:

174

ZULP:

Ne

04202

VÝPLŇ STÁLÉHO NEBO DOČASNÉHO ZUBU - DVĚ A VÍCE PLOŠEK (VČ. REKONSTRUKCE RŮŽKU)

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách, aplikaci plastického výplňového materiálu včetně podložky, přiložení matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně, následné leštění výplně. Výkon lze vykázat pouze při použití nedózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně. U dočasných zubů, u dětí do dne dosažení 15 let věku nad rozsah špičáků včetně a u těhotných a kojících žen lze vykázat pouze při použití skloionomerního cementu. Není-li použití skloionomerního cementu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, lze vykázat při použití dozovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně.

Kategorie:

W - hrazen za určitých podmínek

Nositel

INDX

Čas

OF:

1 zub/365 dní

L2

2

35

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

35

ZUM:

Ne

Body:

257

ZULP:

Ne

04203

REKONSTRUKCE KORUNKY - PREMOLÁR, MOLÁR - STANDARDNÍ MATERIÁL

Rozsáhlá rekonstrukce korunky s modelací okluzní plošky s použitím plastického výplňového materiálu.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub/rok

L2

2

55

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

55

ZUM:

Ne

Body:

351

ZULP:

Ne

04204

DOSTAVBA PLASTICKÁ - REKONSTRUKCE KORUNKY - FRONTÁLNÍ ÚSEK - STANDARDNÍ MATERIÁL

Rozsáhlá rekonstrukce korunky volnou modelací nebo v korunkové matrici s použitím plastického výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie:

W - hrazen za určitých podmínek

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub/rok

L2

2

45

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

45

ZUM:

Ne

Body:

302

ZULP:

Ne

04205

FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití kompozitního výplňového materiálu. Lze vykázat při opravě fasety fixní náhrady. Hrazeno u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie:

W - hrazen za určitých podmínek

Nositel

INDX

Čas

OF:

bez omezení

L2

2

25

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

25

ZUM:

Ne

Body:

206

ZULP:

Ne

04206

FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKY - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou ploškách pro fotokompozitní výplň a použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie:

W - hrazen za určitých podmínek

Nositel

INDX

Čas

OF:

bez omezení

L2

2

45

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

45

ZUM:

Ne

Body:

306

ZULP:

Ne

04208

FOTOKOMPOZIT - TŘI A VÍCE PLOŠEK, REKONSTRUKCE RŮŽKU, REKONSTRUKCE KORUNKY - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na třech a více ploškách a rekonstrukci růžku za použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie:

W - hrazen za určitých podmínek

Nositel

INDX

Čas

OF:

bez omezení

L2

2

50

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

50

ZUM:

Ne

Body:

335

ZULP:

Ne

04251

VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití standardního výplňového materiálu.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

bez omezení

L2

2

20

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

20

ZUM:

Ne

Body:

140

ZULP:

Ne

04252

VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, DVĚ A VÍCE PLOŠEK - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách a použití standardního výplňového materiálu.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

bez omezení

L2

2

35

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

35

ZUM:

Ne

Body:

219

ZULP:

Ne

04300

ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - VSTUPNÍ - KAŽDÝ ZUB

Provedení výkonu nutného pro přípravu k endodontickému ošetřování, trepanace, exstirpace, odstranění nedokonalé kořenové výplně, aplikace farmaka do kanálků, včetně provizorní výplně. ZP hradí 1krát na zub. Nutná RTG dokumentace.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub

L2

2

25

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

25

ZUM:

Ne

Body:

217

ZULP:

Ne

04301

ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - KOŘENOVÁ VÝPLŇ - KAŽDÝ KANÁLEK - KONVENČNÍ POSTUP

Zahrnuje veškeré postupy definitivního plnění kořenového kanálku, včetně mechanické, chemické a medikamentózní přípravy, provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Při ošetření v jednom sezení se výkon endodontické ošetření - vstupní - každý zub - vykazuje zvlášť. Nutná RTG dokumentace. Hrazen při použití sealeru a techniky centrálního čepu nebo fosfátového cementu.

Kategorie:

W - hrazen za určitých podmínek

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 kanálek

L2

2

45

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

45

ZUM:

Ne

Body:

275

ZULP:

Ne

04310

APEXIFIKACE

Výkon zahrnuje ošetření kořenového kanálku stálého zubu s nedokončeným vývojem kořene s poškozením zubní dřeně jako následek traumatu. Lze vykázat pouze 1krát na zub. Hrazeno jen při ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene. Nutná RTG dokumentace.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub

L2

2

30

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

205

ZULP:

Ne

04311

AMPUTACE DŘENĚ DOČASNÉHO ZUBU S PLNĚNÍM

Trepanace dřeňové dutiny, odstranění korunkové části dřeně, ošetření pahýlu kořenové pulpy. Definitivní výplň se přičítá. Dle RTG resorpce max. do poloviny kořene. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub

L2

2

50

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

50

ZUM:

Ne

Body:

306

ZULP:

Ne

04312

VÝPLŇ KOŘENOVÁ DOČASNÉHO ZUBU - KAŽDÝ KANÁLEK

Definitivní ošetření kořenového kanálku, každý kanálek zvlášť, počet návštěv nerozhoduje. Zahrnuje mechanickou, chemickou, event. medikamentózní přípravu a definitivní plnění kořenového kanálku. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rtg resorpce max. do poloviny kořene.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 kanálek

L2

2

30

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

208

ZULP:

Ne

04400

SVODNÁ ANESTEZIE

Aplikace injekční anestezie na foramen mandibulae, foramen mentale, infraorbitale, foramen palatinum maius. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

bez omezení

L2

2

15

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

15

ZUM:

Ne

Body:

80

ZULP:

Ne

04410

INJEKČNÍ ANESTEZIE

Aplikace infiltrační injekční anestezie pro každý kvadrant nebo frontální úsek - počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem. Hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie.

Kategorie:

W - hrazen za určitých podmínek

Nositel

INDX

Čas

OF:

bez omezení

L2

2

10

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

10

ZUM:

Ne

Body:

58

ZULP:

Ne

04450

LOKÁLNÍ FLUORIDACE (S VYSUŠENÍM NEBO BEZ VYSUŠENÍ)

Lokální aplikace fluoridů ve formě roztoku nebo gelu. Hrazen pouze při použití roztoku fluoridu sodného nebo při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče.

Kategorie:

W - hrazen za určitých podmínek

Nositel

INDX

Čas

OF:

4/1 rok

L2

2

8

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

8

ZUM:

Ne

Body:

35

ZULP:

Ne

04500

TERAPIE AKUTNÍCH STAVŮ V ONEMOCNĚNÍ PARODONTU

Ošetření akutních parodontálních lézí.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

5/1 měsíc

L2

2

30

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

134

ZULP:

Ne

04501

KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - I. TYP

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření ve 4 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, ZP je nehradí. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivitis, atrofie parodontu, iniciální stadium parodontitis - pravé parodontální choboty do 4 mm difusně. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

4/1 rok

L2

2

30

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

173

ZULP:

Ne

04502

KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - II. TYP

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření v 8 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, nejsou hrazeny. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodontitis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difuzně. Lze účtovat 1krát v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

8/1 rok

L3

3

30

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

298

ZULP:

Ne

04503

UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - I. TYP

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na výkon konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 rok

L2

2

30

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

148

ZULP:

Ne

04504

UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - II. TYP

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na výkon konzervativní ošetření parodontu - II. typ.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

8/1 rok

L2

2

30

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

148

ZULP:

Ne

04505

KONZERVAČNĚ CHIRURGICKÁ LÉČBA VYBRANÝCH FOREM PARODONTOPATIÍ

Lze vykázat u dg. parodontopatie juvenilní, praepubertální, refrakterní a u pacientů s DM I. typu. Nácvik orální hygieny, masáží, odstranění supra- i subgingiválního kamene a místního dráždění, dle potřeby otevřené, či zavřené kyretáže, jednoduchá úprava artikulace. Spray. Položka předpokládá ošetření v 10 návštěvách. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodnotosis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difuzně. Lze účtovat 1krát v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem nebo kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

10/1 rok

L3

3

40

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

40

ZUM:

Ne

Body:

386

ZULP:

Ne

04506

ARTIKULACE CHRUPU

Celkový zábrus okluze a artikulace na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po výkonu. Speciální vyšetření a práce s artikulátorem se přičítá.

Kategorie:

Z - hrazen po schválení revizním lékařem

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/3 roky

L3

3

180

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

180

ZUM:

Ne

Body:

1641

ZULP:

Ne

04508

LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE

Ošetření v rámci běžné stomatologické léčby běžnými povrchními lokálními prostředky, každá návštěva. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivostomatitis herpetica a ulcerosa, recidivující afty, herpes, dekubitus, popř. jiné poškození sliznice nebo při ošetření na základě instrukcí odborníka. Lze účtovat max. 5krát v průběhu 10 dnů. Nelze účtovat u konzervativního ošetření parodontu.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

5/10 dnů

L2

2

15

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

15

ZUM:

Ne

Body:

66

ZULP:

Ne

04511

RETNÍ FRENULEKTOMIE

Chirurgické odstranění tahu frenulí a řas v ozubeném úseku chrupu, kdy patologický úpon je nebo může být příčinou poškození parodontu.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L2

2

30

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

165

ZULP:

Ne

04515

PROHLOUBENÍ VESTIBULA

Fenestrace, operace záměnou laloku aj. metody vedoucí k prohloubení vestibula v ozubeném úseku chrupu. Do 18 let hrazen bez souhlasu revizního lékaře, u pacientů starších 18 let pouze se souhlasem revizního lékaře.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 čelist

L3

3

75

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

75

ZUM:

Ne

Body:

664

ZULP:

Ne

04521

GINGIVEKTOMIE, GINGIVOPLASTIKA - NA ZUB

Chirurgické odstranění nefunkční marginální gingivy v malém rozsahu jako samostatný výkon k rehabilitaci gingiválního úponu. Zahrnuje též klínovitou excisi nebo discisi v indikovaných případech při léčbě parodontálního abscesu. Lze účtovat 1krát v návaznosti na výkony: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. Typu.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub

L2

2

15

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

15

ZUM:

Ne

Body:

92

ZULP:

Ne

04531

ODKLOPENÍ MUKOPERIOSTÁLNÍHO LALOKU, FRONTÁLNÍ SEXTANT

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, ve frontálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1krát v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 sextant

L3

3

100

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

100

ZUM:

Ne

Body:

935

ZULP:

Ne

04532

OPERACE S ODKLOPENÍM - LATERÁLNÍ SEXTANT

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, v laterálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1krát v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 sextant

L3

3

120

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

120

ZUM:

Ne

Body:

1109

ZULP:

Ne

04535

ODEBRÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU TRANSPLANTÁTU

Chirurgický výkon vedoucí k získání kostního štěpu ke korekci defektů alveolární kosti.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

bez omezení

L2

2

30

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

203

ZULP:

Ne

04536

CHIRURGIE VOLNÝCH ŠTĚPŮ Z MĚKKÝCH TKÁNÍ

Chirurgický výkon vedoucí k získání volného štěpu z měkkých tkání dutiny ústní ke korekci defektů gingivy a ústní sliznice.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub

L2

2

30

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

169

ZULP:

Ne

04541

PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE - NA ZUB

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem, zejména po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu bez preparace, pouze s adhezivní úpravou dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující pryskyřice.

Kategorie:

W - hrazen za určitých podmínek

Nositel

INDX

Čas

OF:

2/1 zub/rok

L2

2

15

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

15

ZUM:

Ano

Body:

124

ZULP:

Ne

04542

PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ - NA ZUB

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu po preparaci a adhezivní úpravě skloviny dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice.

Kategorie:

W - hrazen za určitých podmínek

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub/rok

L2

2

20

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

20

ZUM:

Ano

Body:

140

ZULP:

Ne

04560

MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ

Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 rodné číslo

L2

2

40

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

40

ZUM:

Ne

Body:

176

ZULP:

Ne

04600

EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU

Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub

L2

2

15

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

15

ZUM:

Ne

Body:

68

ZULP:

Ne

04610

EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU

Jednoduchá extrakce stálého nebo neresorbovaného dočasného zubu nebo radixu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou ostrého okraje lůžka, stavění krvácení kompresivní tamponádou.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub

L2

2

20

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

20

ZUM:

Ne

Body:

90

ZULP:

Ne

04630

EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ

Komplikovaná extrakce zubu vyžadující separaci kořenů, případně exkochleaci.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub

L2

2

60

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

60

ZUM:

Ne

Body:

284

ZULP:

Ne

04640

CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU NEKOMPLIKOVANÉ

Chirurgické vybavení semi nebo retinovaného zubu, nebo dokončení extrakce, vyžadující odklopení mukoperiostálního laloku, případně snesení části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub

L2

2

115

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

115

ZUM:

Ne

Body:

563

ZULP:

Ne

04650

CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU KOMPLIKOVANÉ

Chirurgické vybavení extrémně uloženého semi nebo retinovaného zubu nebo dokončení extrakce zubu v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub

L3

3

160

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

160

ZUM:

Ne

Body:

1434

ZULP:

Ne

04700

KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ V DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGII

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Týká se zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, apod. Zahrnuje i konzervativní ošetření alveolitidy nebo perikoronitidy.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den, 5/1 zub

L2

2

10

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

10

ZUM:

Ne

Body:

46

ZULP:

Ne

04710

SUTURA EXTRAKČNÍ RÁNY - NA ZUB

Sutura jako doplněk prosté extrakce, nebo sutura extrakční rány v rámci stavění krvácení nebo revize extrakční rány.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub/1 den

L2

2

10

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

10

ZUM:

Ne

Body:

50

ZULP:

Ne

04720

STAVENÍ POZDNÍHO POSTEXTRAKČNÍHO KRVÁCENÍ

Ošetření krvácení lokálními prostředky, ev. sutura či krycí deska se přičítá. Nelze kombinovat s výkony extrakce zubu v jedné návštěvě.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 návštěvu

L2

2

20

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

20

ZUM:

Ne

Body:

92

ZULP:

Ne

04730

REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den, 1/1 zub

L2

2

30

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

172

ZULP:

Ne

04740

ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU

Chirurgické odstranění nekrotické kosti.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

115

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

115

ZUM:

Ne

Body:

1035

ZULP:

Ne

04750

PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE

Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

bez omezení

L3

3

85

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

85

ZUM:

Ne

Body:

774

ZULP:

Ne

04760

ANTROTOMIE

Chirurgické otevření čelistní dutiny.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L2

2

120

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

120

ZUM:

Ne

Body:

588

ZULP:

Ne

04800

INTRAORÁLNÍ INCIZE

Incize, dilatace s vypuštěním exsudátu, zavedení drénu.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L2

2

25

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

25

ZUM:

Ne

Body:

118

ZULP:

Ne

04801

ZEVNÍ INCISE

Zevní incise abscesu v oblasti krajiny obličejové.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

60

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

60

ZUM:

Ne

Body:

524

ZULP:

Ne

04810

AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - FRONTÁLNÍ ZUB

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub

L2

2

80

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

80

ZUM:

Ne

Body:

399

ZULP:

Ne

04811

AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - PREMOLÁR, MOLÁR

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub/1 den, 2/1 zub

L2

2

90

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

90

ZUM:

Ne

Body:

444

ZULP:

Ne

04812

AMPUTACE - DALŠÍ KOŘEN Z JEDNOHO PŘÍSTUPU

Amputace každého dalšího kořenového hrotu z jedné operační rány. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace. V souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub/1 den, 2/1 zub

L2

2

20

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

20

ZUM:

Ne

Body:

93

ZULP:

Ne

04813

PEROPERAČNÍ PLNĚNÍ

Plnění kořenového kanálku pod kontrolou zraku nebo retrográdní plnění v souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár, amputace - další kořen z jednoho přístupu, za každý kořenový kanálek.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub

L2

2

30

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

151

ZULP:

Ne

04816

EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

90

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

90

ZUM:

Ne

Body:

819

ZULP:

Ne

04817

EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY VĚTŠÍ NEŽ 1 CM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

150

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

150

ZUM:

Ne

Body:

1345

ZULP:

Ne

04819

AUTOTRANSPLANTACE ZUBU

Plastika alveolární kosti pro příjem transplantátu, fixace transplantovaného zubu suturou.

Kategorie:

Z - hrazen po schválení revizním lékařem

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub

L2

2

30

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

30

ZUM:

Ne

Body:

144

ZULP:

Ne

04820

DEKAPSULACE

Obnažení korunky zubu excizí naléhajících měkkých tkání.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub

L2

2

25

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

25

ZUM:

Ne

Body:

124

ZULP:

Ne

04821

PATEFAKCE

Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu, příp. plastika měkkých tkání, sutura.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub

L2

2

60

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

60

ZUM:

Ne

Body:

309

ZULP:

Ne

04822

TUNELIZACE

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, mobilizace zubu do směru žádané erupce, podložení kostním štěpem, sutura.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub

L2

2

105

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

105

ZUM:

Ne

Body:

514

ZULP:

Ne

04823

TUNELIZACE S AKTIVNÍM TAHEM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, fixace drátěného tahu (nalepení ortodontického zámku, apod.), sutura. ev. použití zámku se účtuje zvlášť.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 zub/1 den, 2/1 zub

L3

3

140

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

140

ZUM:

Ne

Body:

1254

ZULP:

Ne

04824

ALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE

Doplňující osteotomie alveolu v rámci ortodontické léčby. Jako součást ortodontické léčby na vyžádání ortodontisty.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 čelist

L3

3

70

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

70

ZUM:

Ne

Body:

644

ZULP:

Ne

04825

REPOZICE SUBLUXOVANÉHO ZUBU ČI FRAKTURY ALVEOLU, SEXTANT

Repozice jednoho nebo více subluxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 sextant/1 den

L2

2

40

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

40

ZUM:

Ne

Body:

210

ZULP:

Ne

04826

REPLANTACE ZUBU NEBO FRAKTURY ALVEOLU - SEXTANT

Replantace jednoho nebo více luxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 sextant/1 den

L2

2

80

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

80

ZUM:

Ne

Body:

384

ZULP:

Ne

04827

FIXACE ZKRÁCENOU DRÁTĚNOU DLAHOU

Fixace reponovaných a replantovaných zubů zkrácenou drátěnou dlahou (Sauerova dlaha, osmičková vazba, apod.).

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

bez omezení

L2

2

50

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

50

ZUM:

Ne

Body:

225

ZULP:

Ne

04830

SUTURA RÁNY SLIZNICE DO 5 CM, 1 VRSTVA

Toileta a sutura povrchní rány sliznice.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L2

2

40

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

40

ZUM:

Ne

Body:

218

ZULP:

Ne

04831

SUTURA RÁNY SLIZNICE NAD 5 CM NEBO VÍCE VRSTEV

Toaleta. Revize, excize nekrotických částí tkání, sutura po vrstvách, vč. retní červeně.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

70

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

70

ZUM:

Ne

Body:

715

ZULP:

Ne

04832

KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTÍ

Repozice a fixace zlomenin čelistí. Jedná se o zlomeniny alveolu horní, dolní čelisti, zlomeninu těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

1/1 den

L3

3

80

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

80

ZUM:

Ne

Body:

707

ZULP:

Ne

04840

PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU - SEXTANT

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých okrajů alveolu, sutura - max. v rozsahu jednoho sextantu. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

bez omezení

L3

3

55

OM:

bez omezení

Čas výkonu:

55

ZUM:

Ne

Body:

512

ZULP:

Ne

04841

PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU VĚTŠÍHO ROZSAHU

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých kostních okrajů alveolu, sutura - nad jeden sextant. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas

OF:

bez omezení

L3

3