Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 133/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

Částka 68/2018
Platnost od 28.06.2018
Účinnost od 28.06.2018
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

133

VYHLÁŠKA

ze dne 26. června 2018,

kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. c), d), l), m), n), o), p), q) a r) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů), se mění takto:

1. V § 3 odst. 6 se slovo „nejpozději“ zrušuje a slova „po uplynutí lhůty stanovené pro jeho předání“ se nahrazují slovy „od předání původně odevzdaného výkazu“.

2. V § 4 odst. 2 se slova „4 a 5“ nahrazují slovy „3 a 4“, slovo „nejpozději“ se zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud výrobce nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se podpora v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.“.

3. V § 4 odst. 3 se slovo „nejpozději“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud výrobce využívající společné spalování obnovitelného zdroje a druhotného zdroje nebo neobnovitelného zdroje nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se podpora v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.“.

4. V § 4 odst. 4 se slovo „nejpozději“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se podpora v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.“.

5. V § 4 odst. 5 se slova „po uplynutí lhůty stanovené pro jeho předání“ nahrazují slovy „od předání původně odevzdaného výkazu“.

6. V § 5 odst. 1 se slovo „nejpozději“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud výrobce tepla nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se podpora v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.“.

7. V § 5 odst. 2 se slovo „nejpozději“ zrušuje a slova „po uplynutí lhůty stanovené pro jeho předání“ se nahrazují slovy „od předání původně odevzdaného výkazu“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Hüner v. r.

Přesunout nahoru