Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 122/2018 Sb.Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb

Částka 60/2018
Platnost od 21.06.2018
Účinnost od 01.07.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

122

VYHLÁŠKA

ze dne 13. června 2018

o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 9a odst. 1 a § 9c odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje vzory formulářů a informace v nich uvedené podle jednotlivých typů zájezdů a spojených cestovních služeb.

§ 2

Informace k zájezdu

(1) Vzor formuláře pro informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor formuláře pro informace k zájezdu

a) v případě, kdy jsou informace poskytnuty prostřednictvím hypertextového odkazu na internetové stránky, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,

b) podle § 1b odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 3

Informace ke spojeným cestovním službám

(1) Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona v případě, kdy jsou smlouvy uzavřeny za současné fyzické přítomnosti cestovní kanceláře a zákazníka, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám v případě, že cestovní kancelář zprostředkuje online spojené cestovní služby podle

a) § 1c odst. 1 písm. a) zákona, je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,

b) § 1c odst. 1 písm. b) zákona, je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám, jež nabízí cestovní kancelář, která je dopravcem prodávajícím dopravu zpět, podle

a) § 1c odst. 1 písm. a) zákona v případě, že zprostředkuje online spojené cestovní služby, je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,

b) § 1c odst. 1 písm. b) zákona v případě, že zprostředkuje online spojené cestovní služby, je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.


Ministryně:

Ing. Dostálová v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 122/2018 Sb.

Vzor formuláře pro informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 122/2018 Sb.

Vzor formuláře pro informace k zájezdu v případě, kdy informace jsou poskytnuty prostřednictvím hypertextového odkazu na internetové stránky

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 122/2018 Sb.

Vzor formuláře pro informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 122/2018 Sb.

Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona v případě, kdy jsou smlouvy uzavřeny za současné fyzické přítomnosti cestovní kanceláře a zákazníka

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 122/2018 Sb.

Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám v případě, že cestovní kancelář zprostředkuje online spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 122/2018 Sb.

Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám v případě, že cestovní kancelář zprostředkuje online spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 písm. b) zákona

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 122/2018 Sb.

Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona, jež nabízí cestovní kancelář, která je dopravcem prodávajícím dopravu zpět v případě, že zprostředkuje online spojené cestovní služby

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 122/2018 Sb.

Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám podle § 1c odst. 1 písm. b) zákona, jež nabízí cestovní kancelář, která je dopravcem prodávajícím dopravu zpět, v případě, že zprostředkuje online spojené cestovní služby

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS.

Přesunout nahoru