Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 11/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 7/2018
Platnost od 19.01.2018
Účinnost od 03.02.2018
Zrušeno k 25.01.2020 (5/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb., vyhlášky č. 76/2010 Sb., vyhlášky č. 382/2011 Sb., vyhlášky č. 442/2013 Sb., vyhlášky č. 104/2014 Sb. a vyhlášky č. 207/2014 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 2 se na konci textu poznámky pod čarou na samostatné řádky doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1279 ze dne 14. července 2017, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1920 ze dne 19. října 2017, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o oběh semen Solanum tuberosum L. pocházejících z Unie.“.

2. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se bod 5. zrušuje.

3. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 6. vkládá nový bod 6.1., který zní:

6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.)“.

4. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 11.1. vkládá nový bod 11.2., který zní:

11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham)“.

5. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 19.1. vkládá nový bod 19.2., který zní:

19.2. Saperda candida Fabricius“.

6. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 25. vkládá nový bod 25.1., který zní:

25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)“.

7. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. b) se bod 1. zrušuje.

8. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. b) se za bod 0.1. doplňují body 2. a 2.1., které znějí:

2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1. Xanthomonas citri pv. citri“.

9. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. c) se za bod 12. vkládá nový bod 12.1., který zní:

12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa“.

10. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. d) se bod 1. zrušuje a v bodě 2. se zrušuje podbod e).

11. V příloze č. 1 části A oddílu II písm. b) se doplňuje bod 3., který zní:

3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)“.

12. V příloze č. 1 části A oddílu II písm. d) se za bod 2. vkládá nový bod 2.1., který zní:

2.1. ‘Candidatus Phytoplasma ulmi‘“.

13. V příloze č. 1 části B písm. a) bod 1. zní:

„1. Bemisia tabaci Genn. (evropské populace)Finsko, Irsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švédsko“.

14. V příloze č. 1 části B písm. a) bodu 1.2. se v pravém sloupci slovo „Portugalsko,“ zrušuje.

15. V příloze č. 1 části B písm. a) bodu 2. se v pravém sloupci za slovo „Lotyšsko,“ vkládají slova „Portugalsko (Azory),“.

16. V příloze č. 1 části B písm. a) se za bod 2. vkládá nový bod 2.1., který zní:

„2.1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) BehrensPortugalsko (Azory)“.

17. V příloze č. 1 části B písm. a) bod 3. zní:

„3. Leptinotarsa decemlineata SayFinsko (oblasti Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku a Uusimaa), Irsko, Kypr, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko (Ibiza a Menorca), Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne)“.

18. V příloze č. 1 části B písm. a) bod 5. zní:

„5. Thaumetopoea processionea LIrsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (s výjimkou těchto území pod místní správou: Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom and Ewell District, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond upon Thames, Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth a West Berkshire a Woking)“.

19. V příloze č. 1 části B písm. b) se v bodu 2. slovo „Finsko,“ zrušuje.

20. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. a) bodu 5. v levém sloupci se slova „Aonidiella citrina (Craw)“ nahrazují slovy „Aonidiella citrina Coquillet“.

21. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. b) se bod 4. zrušuje.

22. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. c) se bod 11. zrušuje.

23. V příloze č. 2 části A oddílu II písm. b) bodu 8. text v levém sloupci zní:

„Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“.

24. V příloze č. 2 části A oddílu II písm. d) se za bod 7. vkládá nový bod 7.1., který zní:

„7.1. Potato spindle tuber viroidRostliny Solanum lycopersicum L, určené k pěstování (včetně osiva), a jejich kříženci, Capsicum annuum L, Capsicum frutescens L. a rostliny Solanum tuberosum L“.

25. V příloze č. 2 části B písm. a) se za bod 6. vkládají nové body 6.1. a 6.2., které znějí:

„6.1. Paysandisia archon (Burmeister)Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc, Chamaerops L, Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Irsko, Malta, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
6.2. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících taxonů: Areca catechu L, Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L, Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc, Calamus merrillii Becc, Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L, Cocos nucifera L, Copemicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc, Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon ságu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O‘Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. a Washingtonia Raf.Irsko, Portugalsko (Azory), Spojené království Velké Británie a Severního Irska“.

26. V příloze č. 2 části B písm. a) se doplňuje bod 10., který zní:

„10. Thaumetopoea pityocampa Denis & SchiffermüllerRostliny Pinus L., určené k pěstování, kromě plodů a osivaSpojené království Velké Británie a Severního Irska“.

27. V příloze č. 2 části B písm. b) bodu 1. pravém sloupci se slovo „Portugalsko,“ zrušuje.

28. V příloze č. 2 části B písm. b) bodu 2. pravý sloupec zní:

„Estonsko, Finsko, Francie (Korsika), Irsko ((kromě města Galway), Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantova, Milán, Sondrio a Varese), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)], Lotyšsko, Litva [kromě obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)], Portugalsko, Slovinsko [kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)], Slovensko [kromě okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko: kromě townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a volební oblasti Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim; ostrov Man a Normanské ostrovy, Španělsko (kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a Leon, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pia d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turis v provincii Valencia (Comunidad Valenciana).“.

29. V příloze č. 2 části B písm. b) se doplňuje bod 3., který zní:

„3. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.Rostliny Prunus L, určené k pěstování, kromě osivaSpojené království Velké Británie a Severního Irska“.

30. V příloze č. 2 části B písm. c) bodu 0.01. se na začátek pravého sloupce vkládá slovo „Irsko,“.

31. V příloze č. 2 části B písm. d) se před bod 1. vkládá nový bod 0.1., který zní:

„0.1. 'Candidatus Phytoplasma ulmi'Rostliny Ulmus L, určené k pěstování, kromě osivaSpojené království Velké Británie a Severního Irska“.

32. V příloze č. 2 části B písm. d) bodu 1. pravém sloupci se za slovo „Madeiry“ vkládají slova „a okresu Odemira v Alenteju“.

33. V příloze č. 3 části B v bodech 1. a 2. pravý sloupec zní:

„Estonsko, Finsko, Francie (Korsika), Irsko (kromě města Galway), Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantova, Milán, Sondrio a Varese), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)], Lotyšsko, Litva [kromě obcí Babtai a Kédainiai (region Kaunas)], Portugalsko, Slovinsko [kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)], Slovensko [kromě okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko: kromě townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a volební oblasti Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim; ostrov Man a Normanské ostrovy, Španělsko (kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a Leon, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pia d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valenciana).“.

34. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 2. pravý sloupec zní:

„Dřevěný obalový materiál musí:

- být vyroben z odkorněného dřeva podle přílohy I Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 „Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu“,

- být podroben jednomu ze schválených ošetření podle přílohy I Mezinárodního standardu a

- být opatřen označením podle přílohy II uvedeného Mezinárodního standardu, které potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fytosanitárnímu ošetření v souladu s uvedeným standardem.“.

35. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 5. levý sloupec zní:

„Dřevo Platanus L. s výjimkou dřeva ve formě

- dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,

- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

ale včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z Arménie, Švýcarska nebo USA“.

36. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 7.3. vkládají nové body 7.4. a 7.5., které znějí:

„7.4. Dřevo Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L, Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L, Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, jiné než dřevo ve formě:
- dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin,
- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce, ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem z Kanady a USA
Úřední potvrzení, že dřevo
a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Saperda candida Fabricius, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
b) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez dřeva, což musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení, nebo
c) prošlo vhodným ionizujícím zářením tak, že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky, což musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení.
7.5. Dřevo ve formě dřevěných štěpků získaných zcela nebo částečně z Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L, Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L, Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, původem z Kanady a USAÚřední potvrzení, že dřevo
a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Saperda candida Fabricius, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm,
nebo
c) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty 56 °C po dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez dřevěných štěpků, což musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení.“.

37. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 9. se v pravém sloupci na konci textu doplňují slova „anebo Scirrhia pini Funk & Parker“.

38. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 14. pravý sloupec zní:

„Kromě opatření platných pro tyto rostliny uvedené v bodu 11.4. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení ‘Candidatus Phytoplasma ulmi‘.“.

39. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 14. vkládá nový bod 14.1., který zní:

„14.1. Rostliny určené k pěstování, kromě roubů, řízků, rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva, Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L, Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L, Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L. původem z Kanady a USAKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedené v bodech 9. a 18. části A přílohy č. 3, v bodech 1. a 2. části B přílohy č. 3 nebo v bodech 17., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1. a 23.2. oddílu I části A této přílohy, v případě potřeby úřední potvrzení, že rostliny:
a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Saperda candida Fabricius, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
b) byly po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let trvale pěstovány v místě produkce uznaném podle mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Saperda candida Fabricius:
i) které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled
a
ii) které bylo každoročně podrobeno dvěma úředním kontrolám, které jsou prováděny ve vhodných obdobích, zaměřeným na jakékoli příznaky napadení Saperda candida Fabricius
a
iii) kde rostliny byly pěstovány v místě:
- s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Saperda candida Fabricius,
nebo
- obklopeném nárazníkovou zónou o šířce alespoň 500 m při uplatnění vhodného preventivního ošetření, kde každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných obdobích potvrdily nepřítomnost Saperda candida Fabricius,
a
iv) bezprostředně před vývozem byly rostliny, zejména kmeny, podrobeny důkladné kontrole na přítomnost Saperda candida Fabricius, případně včetně destruktivního vzorkování.“.

40. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 16.2. zní:

„16.2. Plody Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí.Kromě opatření platných pro tyto plody uvedené v bodech 16.1., 16.3., 16.4., 16.5. a 16.6. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že
a) plody pocházejí ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
c) plody pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
d) stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí bylo podrobeno vhodnému ošetření a pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii
a
plody byly podrobeny ošetření orthofenylfenolátem sodným nebo jinému účinnému ošetření uvedenému v rostlinolékařském osvědčení, pokud byla metoda ošetření Komisi předem písemně sdělena státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
a
úřední kontroly provedené ve vhodných obdobích před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté příznaků Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,
nebo
e) v případě plodů určených k průmyslovému zpracování úřední kontroly provedené před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté příznaků Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
a
stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí byly podrobeny vhodnému ošetření a pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii
a
přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za podmínek schválených postupem podle čl. 18 odst. 2
a
plody byly přepravovány v jednotlivých baleních označených štítkem, který uvádí kód sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny k průmyslovému zpracování,
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti.“.

41. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 16.3. zní:

16.3. Plody Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemíKromě opatření platných pro tyto plody uvedené v bodech 16.1., 16.2., 16.4. a 16.5. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že
a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Cercospora angolensis Carv. et Mendes, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
b) plody pocházejí z oblasti, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Cercospora angolensis Carv. et Mendes, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
c) na stanovišti produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Cercospora angolensis Carv. et Mendes. a žádný z plodů sklizených na stanovišti produkce nevykazoval při náležité úřední kontrole příznaky napadení tímto organismem.“.

42. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 16.4. zní:

„16.4. Plody Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka, původem ze třetích zemíKromě opatření platných pro tyto plody uvedené v bodech 16.1., 16.2., 16.3., 16.5. a 16.6. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že
a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
c) plody pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
a
plody byly na základě úřední kontroly provedené na reprezentativním vzorku, který je definován podle mezinárodních standardů, shledány jako prosté příznaků napadení Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
nebo
d) plody pocházejí ze stanoviště produkce, které bylo podrobeno vhodnému ošetření a pěstitelským postupům proti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
a
na stanovišti produkce byly během pěstebního období od začátku posledního vegetačního období provedeny úřední kontroly a u plodů nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
a
plody sklizené na stanovišti produkce byly během úřední kontroly provedené na reprezentativním vzorku, který je definován podle mezinárodních standardů, před vývozem shledány jako prosté příznaků napadení Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,
nebo
e) v případě plodů určených k průmyslovému zpracování byly plody během úřední kontroly provedené na reprezentativním vzorku, který je definován podle mezinárodních standardů, před vývozem shledány jako prosté Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
a
v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“ je uvedeno prohlášení, že plody pocházejí ze stanoviště produkce, které bylo ve vhodném období podrobeno vhodnému ošetření proti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
a
přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za podmínek schválených postupem podle čl. 18 odst. 2
a
plody byly přepravovány v jednotlivých baleních označených štítkem, který uvádí kód sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny k průmyslovému zpracování,
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti.“.

43. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 16.5. vkládá nový bod 16.6., který zní:

„16.6. Plody Capsicum (L), Citrus L, jiné než Citrus limon (L.) Osbeck. a Citrus aurantiifolia (Christm.) Swing 1e, Prunus persica (L.) Batsch a Punica granátům L, původem ze zemí afrického kontinentu, Kapverd, Svaté Heleny, Madagaskaru, Réunionu, Mauricia a IzraeleKromě opatření platných pro tyto plody uvedené v bodech 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5. a 36.3. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že plody
a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
nebo
b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
c) pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) a v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,
a
v místě produkce byly ve vhodných obdobích během pěstebního období provedeny úřední kontroly včetně vizuální prohlídky reprezentativního vzorku plodů, které prokázaly, že jsou prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
nebo
d) byly podrobeny účinnému ošetření chladem tak, aby se zajistilo, že jsou prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), nebo jinému účinnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a údaje o ošetření by měly být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byla metoda ošetření Komisi předem písemně sdělena státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.“.

44. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 18.2. zní:

„18.2. Rostliny Casimiroa La Llave, Choisya Kunt, Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L, Vepris Comm, Zanthoxylum L, jiné než plody a osivo, původem ze třetích zemíKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedené v bodech 18.1. a 18.3. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje Trioza erytreae Del Guercio,
nebo
b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Trioza erytreae Del Guercioa, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
c) rostliny byly pěstovány v místě produkce, které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled
a
kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Trioza erytreae Del Guercio
a
kde byly během posledního ukončeného vegetačního období ve vhodných obdobích před přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném prostoru ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza erytreae Del Guercio.“.

45. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 18.3. vkládá nový bod 18.4., který zní:

„18.4. Rostliny Microcitrus Swingle, Naringi Adans. a Swinglea Merr., jiné než plody a osivo, původem ze třetích zemíKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedené v bodech 18.1., 18.2. a 18.3. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny
a) pocházejí ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.“.

46. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 19.2. se v levém sloupci slova „Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye“ nahrazují slovy „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“.

47. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 25.7. vkládají nové body 25.7.1. a 25.7.2., které znějí:

„25.7.1. Rostliny Solanum lycopersicum L a Solanum melongena L, jiné než plody a osivoKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedené v bodu 13 části A přílohy č. 3 a v bodech 25.5., 25.6., 25.7., 28.1. a 45.3. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny
a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham),
nebo
b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham), což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“.
25.7.2. Plody Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L.Úřední potvrzení, že plody
a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham),
nebo
b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham), což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
c) pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala na základě úředních kontrol a průzkumů provedených během posledních tří měsíců před vývozem za prosté Keiferia lycopersicella (Walsingham), což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“.“.

48. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 47. písm. b) se v pravém sloupci slovo „vyskytující“ nahrazuje slovem „vyskytujícím“.

49. V příloze č. 4 části A oddílu II se za bod 8. vkládá nový bod 8.1., který zní:

„8.1. Rostliny Ulmus L, určené k pěstování, kromě osivaÚřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení ‘Candidatus Phytoplasma ulmi‘.“.

50. V příloze č. 4 části A oddílu II bod 10.1. zní:

„10.1. Rostliny Citrus L, Choisya Kunt, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci a Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L, Vepris Comm., Zanthoxylum L, jiné než plody a osivoÚřední potvrzení, že rostliny
a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Trioza erytreae Del Guercio,
nebo
b) byly pěstovány v místě produkce, které je registrováno příslušnými orgány v zemi původu, a tyto orgány nad ním vykonávají dohled
a
kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Trioza erytreae Del Guercio
a
kde byly během posledního ukončeného vegetačního období ve vhodných obdobích před přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném místě ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza erytreae Del Guercio.“.

51. V příloze č. 4 části A oddílu II bodu 12. písm. b) v pravém sloupci desáté odrážce slova „Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye“ nahrazují slovy „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“.

52. V příloze č. 4 části A oddílu II bod 18.3. zní:

„18.3. Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L. a jejich kříženců, určené k pěstování, kromě hlíz Solanum tuberosum L. uvedených v bodech 18.1, 18.1.1 nebo 18.2, kromě kultur udržovaných jako materiál v genobankách nebo genetických sbírkách a kromě semen Solanum tuberosum L. uvedených v bodu 18.3.1.a) Rostliny musí být udržovány v karanténních podmínkách a testování provedené během tohoto období nesmí prokázat přítomnost škodlivých organismů.
b) Karanténní testování uvedené v písmenu
a) musí:
aa) být prováděné pod dozorem státní organizace ochrany rostlin dotčeného členského státu školenými odbornými pracovníky této organizace nebo jiného úředně oprávněného orgánu, na území České republiky Ústavu;
bb) být prováděné v místě s vybavením vyhovujícím pro práci se škodlivými organismy a k udržování materiálu, včetně indikátorových rostlin, takovým způsobem, aby bylo zamezeno jakémukoli riziku šíření škodlivých organismů;
cc) být prováděné u každé partie materiálu:
- vizuální prohlídkou zaměřenou na příznaky způsobené jakýmikoliv škodlivými organismy, prováděnou v pravidelných intervalech v průběhu alespoň jednoho celého vegetačního období, s ohledem na typ materiálu a jeho vývojové stadium v době testování,
- testováním podle vhodných metod, jež musí být předloženy výboru uvedenému v článku 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, alespoň na:
- v případě veškerého materiálu bramboru:
- Andean potato latent virus,
- Arracacha virus B. oca strain,
- Potato black ringspot virus,
- Potato spindle tuber viroid,
- Potato virus T,
- Andean potato mottle virus,
- Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus V, Potato virus X, Potato virus Y (včetně skupin izolátů Yc,Yn a Yo) a Potato leafroll virus
- Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi eř al.,
- v případě semen Solanum tuberosum L. kromě těch, která jsou uvedena v bodu 18.3.1, alespoň na výše uvedené viry a viroidy;
dd) umožnit vhodným testováním určit škodlivé organismy působící jakékoli jiné příznaky napadení, které byly zjištěny při vizuální prohlídce.
c) Veškerý materiál, který nebyl při testování podle písmene b) shledán prostým škodlivých organismů uvedených v písmenu b), musí být okamžitě zničen nebo být podroben opatřením eliminujícím tento škodlivý organismus (tyto škodlivé organismy).
d) Každá organizace nebo výzkumné pracoviště, které má v držení tento materiál, o tom musí informovat příslušnou státní organizaci ochrany rostlin dotčeného členského státu, na území České republiky Ústav.“.

53. V příloze č. 4 části A oddílu II se za bod 18.3. doplňuje nový bod 18.3.1., který zní:

„18.3.1. Osivo Solanum tuberosum L. kromě toho, které je uvedeno v bodě 18.4.Úřední potvrzení, že semena pocházejí z rostlin splňujících příslušné požadavky stanovené v bodech 18.1, 18.1.1, 18.2 a 18.3 a že
a) semena pocházejí z oblastí prostých Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a Potato spindle tuber viroid nebo
b) semena splňují všechny níže uvedené požadavky:
i) byla vypěstována v místě, ve kterém nebyly od začátku posledního vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených škodlivými organismy uvedenými v písmenu a);
ii) byla vypěstována v místě, ve kterém byla přijata všechna níže uvedená opatření:
1. místo bylo odděleno od jiných lilkovitých rostlin a jiných hostitelských rostlin Potato spindle tuber viroid;
2. v místě bylo zabráněno kontaktu se zaměstnanci a předměty, jako jsou nástroje, stroje, vozidla, nádoby a obalový materiál, z jiných míst, ve kterých se pěstují lilkovité rostliny a jiné hostitelské rostliny Potato spindle tuber viroid, nebo byla za účelem prevence napadení přijata vhodná hygienická opatření týkající se zaměstnanců nebo předmětů z jiných míst, ve kterých se pěstují lilkovité rostliny a jiné hostitelské rostliny Potato spindle tu ber viroid; 3. v místě se používala pouze voda prostá všech škodlivých organismů uvedených v tomto bodu.“.

54. V příloze č. 4 části B bodu 6.4. a bodu 12.1. se na začátek pravého sloupce vkládá slovo „Irsko,“.

55. V příloze č. 4 části B se za bod 16. vkládá nový bod 16.1., který zní:

„16.1. Rostliny Pinus L, určené k pěstování, kromě plodů a osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedené v bodu 1. části A přílohy č. 3, v bodech 8.1., 8.2., 9., 10. oddílu I části A této přílohy, v bodech 4. a 5. oddílu II části A této přílohy nebo v bodech 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 16. části B této přílohy, úřední potvrzení, že
a) rostliny byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,
nebo
b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,
nebo
c) rostliny byly vypěstovány ve školkách, které byly na základě úředních kontrol a úředních průzkumů provedených ve vhodných obdobích shledány jako prosté Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, včetně jejich bezprostředního okolí,
nebo
d) rostliny byly pěstovány trvale v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller a byly ve vhodných obdobích kontrolovány a shledány jako prosté Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.
Spojené království Velké Británie a Severního Irska“.

56. V příloze č. 4 části B bodu 20.3. se v pravém sloupci za slovo „Lotyšsko,“ vkládají slova „Portugalsko (Azory),“.

57. V příloze č. 4 části B se za bod 20.3. vkládají nové body 20.4. a 20.5., které znějí:

„20.4.Rostliny s kořeny, pěstované nebo určené k pěstování, vypěstované ve volné půděMusí být prokázáno, že rostliny pocházejí z pěstební plochy prosté Globodera rostochiensis (Wollenweber) BehrensPortugalsko (Azory)
20.5. Rostliny Prunus L, určené k pěstování, kromě osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedené v bodech 9. a 18. části A přílohy č. 3 nebo bodech 19.2., 23.1. a 23.2. oddílu I části A této přílohy nebo v bodech 12. a 16. oddílu II části A této přílohy, úřední potvrzení, že
a) rostliny byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,
nebo

b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,
nebo
c) rostliny byly získány v přímé linii z matečných rostlin, které během posledního ukončeného vegetačního období nevykazovaly žádné příznaky Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin etal.,
a
na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,
nebo
d) v případě rostlin Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L, u nichž je zřejmé podle způsobu balení nebo z jiných příznaků, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do profesionální produkce rostlin, nebyly na rostlinách v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska“.

58. V příloze č. 4 části B bodu 21. pravý sloupec zní:

„Estonsko, Finsko, Francie (Korsika), Irsko ((kromě města Galway), Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantova, Milán, Sondrio a Varese), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)], Lotyšsko, Litva [kromě obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)], Portugalsko, Slovinsko [kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)], Slovensko [kromě okresu Dunajská Středa, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko: kromě townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a volební oblasti Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim; ostrov Man a Normanské ostrovy, Španělsko (kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a Leon, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pia d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valenciana)“.

59. V příloze č. 4 části B bodu 21.1. prostřední sloupec zní:

„Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 15. části A přílohy č. 3, kromě plodů, ze třetích zemí (kromě Švýcarska) do Unie, úřední potvrzení, že rostliny:

a) pocházejí z chráněných zón uvedených v pravém sloupci, nebo

b) byly podrobeny vhodnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2.“.

60. V příloze č. 4 části B bodu 21.3. pravý sloupec zní:

„Estonsko, Finsko, Francie (Korsika), Irsko ((kromě města Galway), Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantova, Milán, Sondrio a Varese), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)], Lotyšsko, Litva [kromě obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)], Portugalsko, Slovinsko [kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)], Slovensko [kromě okresu Dunajská Středa, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko: kromě townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a volební oblasti Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim; ostrov Man a Normanské ostrovy, Španělsko (kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a Leon, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pia d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Valencia (Comunidad Valenciana).“.

61. V příloze č. 4 části B se za bod 21.3. vkládají nové body 21.4. a 21.5., které znějí:

„21.4. Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc, Chamaerops L, Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 17. části A přílohy č. 3 nebo v bodech 37. a 37.1. oddílu I části A této přílohy nebo v bodu 19.1. oddílu II části A této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny
a) byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister),
nebo
b) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Paysandisia archon (Burmeister),
nebo
c) byly pěstovány po dobu alespoň dvou let před vývozem nebo přemístěním v místě produkce:
- které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled
a
- kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Paysandisia archon (Burmeister)
a
- kde nebyly během tří úředních kontrol ročně provedených ve vhodných obdobích, včetně kontroly provedené bezprostředně před přemístěním z tohoto místa produkce, zjištěny žádné příznaky napadení Paysandisia archon (Burmeister).
Irsko, Malta, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
21.5. Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících taxonů: Areca catechu L, Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L, Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc, Calamus merrillii Becc, Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L, Cocos nucifera L, Copem icia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc, Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon ságu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) 0. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Chám.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. a Washingtonia Raf.Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 17. části A přílohy č. 3 nebo v bodech 37 a 37.1 oddílu I části A této přílohy nebo v bodu 19.1. oddílu II části A této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny
a) byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),
nebo
b) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),
nebo
c) byly pěstovány po dobu alespoň dvou let před vývozem nebo přemístěním v místě produkce:
- které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled
a
- kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
a
- kde nebyly během tří úředních kontrol ročně provedených ve vhodných obdobích, a to rovněž bezprostředně před přemístěním z tohoto místa produkce, zjištěny žádné příznaky napadení Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
Irsko, Portugalsko (Azory), Spojené království Velké Británie a Severního Irska“.

62. V příloze č. 4 části B bodech 24.1. a 24.2. pravý sloupec zní:

„Finsko, Irsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Švédsko“.

63. V příloze č. 4 části B bod 24.3. zní:

„24.3. Rostliny Begonia L., určené k pěstování, kromě osiva, hlíz a oddenkových hlíz, a rostliny Dipladenia A.DC, Ficus L, Hibiscus L, Mandevilla Lindl. a Nerium oleander L, určené k pěstování, kromě osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedené v bodu 45.1. oddílu I části A této přílohy, v případě potřeby úřední potvrzení,
že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci Genn. (evropských populací),
nebo
b) na rostlinách v místě produkce nebyly během úředních kontrol provedených alespoň jednou za tři týdny v průběhu devíti týdnů předcházejících uvedení na trh zjištěny žádné příznaky Bemisia tabaci Genn. (evropských populací),
nebo
c) v případech, kdy byl v místě produkce zjištěn výskyt Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), byly rostliny držené nebo pěstované v tomto místě produkce podrobeny vhodnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) v důsledku provedení vhodných postupů k eradikaci Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to jak během úředních kontrol prováděných každý týden po dobu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období
nebo
d) v případě rostlin, u nichž je zřejmé podle způsobu balení, stádia rozvoje květu (nebo listenu) nebo jiných příznaků, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do profesionální produkce rostlin, byly rostliny bezprostředně před přemístěním podrobeny úřední kontrole a byly shledány jako prosté Bemisia tabaci Genn. (evropských populací).
Finsko, Irsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Švédsko“.

64. V příloze č. 4 části B bodu 33. pravém sloupci se slovo „Portugalsko,“ zrušuje.

65. V příloze č. 9 části A oddílu I bod 1.4. zní:

1.4. Rostliny Choisya Kunt, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. a Vitis L., kromě plodů a osiva.“.

66. V příloze č. 9 části A oddílu I bodu 1.7. písm. b) tabulka zní:

„Kód KNPopis zboží
4401 12 00Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté
4401 22 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
4401 40 90Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované
ex 4403 12 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté
ex 4403 99 00Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), březového (Betula L), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového (Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
ex 4404 20 00Štípané tyče z jiného než jehličnatého dřeva; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky z jiného než jehličnatého dřeva, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
ex 4407 99Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), březového (Betula L.) nebo topolového (Populus spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm“.

67. V příloze č. 9 části A oddílu I bod 2.1. zní:

2.1. Rostliny rodů Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a kříženci, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., všechny kultivary kříženců New Guinea rodu Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. určené k pěstování, kromě osiva, a rostliny bylinných druhů, kromě rostlin čeledi Gramineae určené k pěstování, a kromě cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva a hlíz.“.

68. V příloze č. 9 části A oddílu II bod 1.2. zní:

1.2. Rostliny Beta vulgaris L., Platanus L., Populus L., Prunus L. a Quercus spp., jiné než Quercus suber, a Ulmus L., určené k pěstování, kromě osiva“.

69. V příloze č. 9 části A oddílu II se za bod 1.3. vkládá nový bod 1.3.1., který zní:

1.3.1. Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících taxonů: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F.C ook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.“.

70. V příloze č. 9 části A oddílu II bodu 1.10. písm. b) tabulka zní:

„Kód KNPopis zboží
4401 11 00Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jehličnaté
4401 12 00Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté
4401 21 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jehličnaté
4401 22 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
4401 40 90Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované
ex 4403 11 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jehličnaté
ex4403 12 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté
ex 4403 21Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 22 00Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 23Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 24 00Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 25Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 26 00Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 99 00Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), březového (Betula L), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového (Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
ex 4404Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
4406Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
ex 4407Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 99Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), březového (Betula L.) nebo topolového (Populus spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm“.

71. V příloze č. 9 části A oddílu II bod 2.1. zní:

2.1. Rostliny Begonia L., určené k pěstování, kromě osiva, hlíz a oddenkových hlíz, a rostliny Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. a Nerium oleander L., určené k pěstování, kromě osiva.“.

72. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 2. desáté odrážce se slova „Amiris P. Browne“ nahrazují slovy „Amyris P. Browne“.

73. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 3. první odrážka zní:

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a jejich kříženců, Momordica L., Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L.“.

74. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 3. se za poslední odrážku doplňuje odrážka, která zní:

- Punica granatum L., původem ze zemí afrického kontinentu, Kapverd, Svaté Heleny, Madagaskaru, Réunionu, Mauricia a Izraele.“.

75. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 6. písm. a) se za poslední odrážku doplňuje odrážka, která zní:

- Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L., včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, kromě pilin a hoblin, původem z Kanady nebo USA.“.

76. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 6. písm. b) tabulka zní:

„Kód KNPopis zboží
4401 11 00Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jehličnaté
4401 12 00Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté
4401 21 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jehličnaté
4401 22 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
4401 40 10Piliny, neaglomerované
4401 40 90Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované
ex 4403 11 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jehličnaté
ex 4403 12 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté
ex 4403 21Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 22 00Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 23Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 24 00Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 25Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 26 00Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
4403 91 00Surové dubové dřevo (Quercus spp.), též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
4403 95Surové březové (Betula spp.) dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
4403 96 00Surové březové (Betula spp.) dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
4403 97 00Surové topolové dřevo (Populus spp.), též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
ex 4403 99 00Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), březového (Betula L), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového (Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
ex 4404Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
4406Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
ex 4407Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
4407 91Dubové dřevo (Quercus spp.) rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 93Dřevo Acer saccharum Marsh., rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
4407 94Třešňové dřevo (Prunus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
4407 95Jasanové dřevo (Fraxinus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
4407 96Březové dřevo (Betula spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
4407 97Topolové dřevo (Populus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 99Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), březového (Betula L.) nebo topolového (Populus spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
4408 10Listy z jehličnatého dřeva na dýhování (včetně listů získaných krájením na plátky vrstveného dřeva), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm
4416 00 00Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu
9406 10 00Montované stavby ze dřeva“.

77. V příloze č. 9 části B oddílu II bodu 7. písm. b) tabulka zní:

„Kód KNPopis zboží
4401 11 00Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jehličnaté
4401 12 00Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté
4401 21 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jehličnaté
4401 22 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
4401 40 90Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované
ex 4403 11 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jehličnaté
ex4403 12 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté
ex 4403 21Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 22 00Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 23Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 24 00Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 25Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 26 00Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 99 00Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), březového (Betula L), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového (Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
ex 4404Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
4406Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
ex 4407Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 99Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), březového (Betula L.) nebo topolového (Populus spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
4415Bedny, krabice, laťové bedny, bubny, a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva
9406 10 00Montované stavby ze dřeva“.

78. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Označení chráněných zón na rostlinolékařském pasu

Chráněná zóna pro škodlivý organismusOznačení chráněné zóny
a) Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje
Anthonomus grandis Bohemana1
Bemisia tabaci (Gennadius) (evropské populace)a2
Cephalcia lariciphila (Wachtl)a3
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)a3.1
Dendroctonus micans (Kugelann)a4
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsua4.1
Gilpinia hercyniae (Hartig)a5
Globodera pallida (Stone) Behrensa6
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrensa6.1
Gonipterus scutellatus Gyllenhala7
Ips amitinus (Eichhoff)a8
Ips cembrae (Heer)a9
Ips duplicatus (Sahlberg)a10
Ips sexdentatus (Bórner)a11
Ips typographus (Linnaeus)a12
Leptinotarsa decemlineata (Say)a13
Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)a14
Paysandisia archon (Burmeistera14.1
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)a14.2
Stemochetus mangiferae (Fabricius)a15
Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermúllera15.1
Thaumatopoea processionea Linnaeusa16
b) Bakterie
'Candidatus Phytoplasma ulmi'b0.1
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jonesb1
Erwinia amylovora (Burri 1) Winslow et al.b2
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.b3
c) Houby
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht & Harringtonc0.1
Cryphonectria parasitica (Murrill) BarrcO.2
Glomerella gossypii Edgertond
Gremmeniella abietina (Lagerberg) Moreletc2
Hypoxylon mammatum (Wahlenberg) J. Millerc3
d) Viry a virům podobné organismy
Beet necrotic yellow vein virusd1
Tomato spotted wilt virusd2
Citrus tristeza virus (evropské izoláty)d3
Grapevine flavescence dorée MLOd4“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 52 a 53, pokud jde o přílohu č. 4 část A oddíl II body 18.3. a 18.3.1., které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2018.


Ministr:

Ing. Milek v. r.

Přesunout nahoru