Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 107/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 54/2018
Platnost od 15.06.2018
Účinnost od 01.07.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

107

VYHLÁŠKA

ze dne 11. června 2018,

kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 5 a § 26 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., a podle § 20 odst. 8 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb. a vyhlášky č. 321/2015 Sb., se mění takto:

1. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.

2. V § 4 odst. 1 se slova „v přílohách č. 1 a 2“ nahrazují slovy „v příloze č. 1“.

3. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

4. Přílohy č. 2 a 7 se zrušují.

5. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Vzor tiskopisu potvrzení o občanském průkazu

Vzor tiskopisu potvrzení o občanském průkazu“.

6. Příloha č. 6 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Vzor tiskopisu elektronicky zpracovávané žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S KONTAKTNÍM ELEKTRONICKÝM ČIPEM

Vzor tiskopisu elektronicky zpracovávané žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem“.

7. Příloha č. 14 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 400/2011 Sb.

Vzor tiskopisu elektronicky zpracovávané žádosti o vydání cestovního pasu

ŽÁDOST O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU

Vzor tiskopisu elektronicky zpracovávané žádosti o vydání cestovního pasu“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Tiskopisy potvrzení o občanském průkazu vydané podle vyhlášky č. 400/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být používány nejdéle do 31. prosince 2019.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.


Ministr:

Mgr. Metnar v. r.

Přesunout nahoru