Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 86/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 31/2017
Platnost od 27.03.2017
Účinnost od 11.04.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

VYHLÁŠKA

ze dne 16. března 2017,

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., k provedení § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 zákona:


Čl. I

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 343/2014 Sb, o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 10/2017 Sb, zní:

„Příloha č. 27 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou

Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou

Rozměr a umístění holografické autodestruktivní samolepky

pro rozměry registračních značek:

- 520 x 110 mm

- 340 x 200 mm

- 280 x 200 mm

- 320 x 160 mm

Ochranný prvek je umístěn na střed spodního prolisu kruhového tvaru o průměru 33,5 mm

Ochranný prvek je umístěn na střed spodního prolisu kruhového tvaru o průměru 33,5 mm

V případě, že registrační značka má pouze jeden prolis kruhového tvaru, je ochranný prvek - holografická autodestruktivní samolepka, umístěn do pravé horní poloviny této tabulky. To platí pro rozměry registračních značek 200 x 160 mm.

V případě, že registrační značka má pouze jeden prolis kruhového tvaru, je ochranný prvek - holografická autodestruktivní samolepka, umístěn do pravé horní poloviny této tabulky. To platí pro rozměry registračních značek 200 x 160 mm

V případě, že registrační značka nemá prolis kruhového tvaru, je ochranný prvek -holografická autodestruktivní samolepka, umístěn do pravé horní poloviny této tabulky. To platí pro rozměry registračních značek 80 x 110 mm.

V případě, že registrační značka nemá prolis kruhového tvaru, je ochranný prvek -holografická autodestruktivní samolepka, umístěn do pravé horní poloviny této tabulky. To platí pro rozměry registračních značek 80 x 110 mm

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze slitiny z lehkých kovů rozměr 80 x 110 mm.

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze slitiny z lehkých kovů rozměr 80 x 110 mm

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze samolepící reflexní fólie rozměr 80 x 110 mm.

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze samolepící reflexní fólie rozměr 80 x 110 mm

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze samolepící reflexní fólie rozměr 330 x 85 mm

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze samolepící reflexní fólie rozměr 330 x 85 mm

Ochranný prvek na tabulce s registrační značkou

Ochranný prvek CZ

Ochranný prvek CZ

Ochranný prvek - Obdélník s písmeny CZ

Reflexní fólie na tabulce s registrační značkou má ve své struktuře ochranný prvek

Barva písmen CZ je shodná s barvou reflexní fólie na tabulce s registrační značkou. Prostor v obdélníku, kolem písmen CZ, má jinou barvu, než barva reflexní fólie na tabulce s registrační značkou.

Ochranný prvek je vyroben tak, aby nedošlo k porušení vrchní vrstvy reflexní fólie.

Ochranný prvek nezmenšuje hodnoty reflexivity registrační značky, uvedené v příloze č. 26 této vyhlášky.

Ochranný prvek není možné odstranit bez trvalého poškození reflexní fólie.

Umístění ochranného prvku na tabulkách s registrační značkou

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200

rozměr 280 x 200

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160

rozměr 200 x 160

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm (sportovní)

rozměr 80 x 110 mm (sportovní)

rozměr 330 x 85

rozměr 330 x 85

Vizualizace ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou

a) Standardní registrační značky

1. Tabulky s registrační značkou pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

2. Tabulky s registrační značkou pro všechna zvláštní vozidla

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

3. Tabulky s registrační značkou diplomatickou nebo cizineckou

a) pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

b) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

c) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

d) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 220 mm

rozměr 280 x 220 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

4. Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz)

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

b) Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

c) Zvláštní registrační značky

1. Na tabulky s registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se ochranný prvek neumisťuje

2. Tabulky s registrační značkou pro manipulační provoz

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

3. Tabulky s registrační značkou pro zkušební provoz

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

4. Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla)

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

5. Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla)

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 330 x 85 mm

rozměr 330 x 85 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

d) Tabulka s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou

V režimu Standard (7 znaků)

V režimu Standard (7 znaků)

V režimu registrační značky na přání (8 znaků)

V režimu registrační značky na přání (8 znaků)

V režimu náhrady registrační značky za poškozenou (6 znaků)

V režimu náhrady registrační značky za poškozenou (6 znaků)

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru