Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 80/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Částka 29/2017
Platnost od 20.03.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

VYHLÁŠKA

ze dne 10. března 2017,

kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 58 odst. 5 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, se mění takto:

1. V nadpisu § 5 se slova „Náležitosti a vzory“ nahrazují slovem „Vzor“ a slova „a vrchního státního dozoru“ se zrušují.

2. V § 5 odst. 1 úvodní větě a v odstavci 2 se slova „a vrchního státního dozoru“ zrušují.

3. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „nebo vrchního státního dozoru“ zrušují.

4. V § 5 odst. 3 se slovo „Vzory“ nahrazuje slovem „Vzor“, slova „a vrchního státního dozoru“ se zrušují a slova „jsou uvedeny“ se nahrazují slovy „je uveden“.

5. Příloha č. 5 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzor pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah

Lícová strana

Vzor pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah - lícová strana

Rubová strana

Vzor pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah - rubová strana

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru