Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 8/2017 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-8
Čísloč. 8/2017 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
AliasNález ÚS ČR o zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-8" title="Nález ÚS ČR o zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016">
Nález č. 8/2017 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 8/2017 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-8]Nález č. 8/2017 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 8/2017 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 8/2017 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-8]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 8/2017 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-8 Nález č. 8/2017 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 8/2017 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 8/2017 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 14. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-8


Zpět na předpis