Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 69/2017 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka 23/2017
Platnost od 06.03.2017
Účinnost od 01.07.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. února 2017

o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a) v hlavním městě Praze

1. Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje,

2. Invalidovna v Praze,

3. Palác Lucerna v Praze;

b) ve Středočeském kraji

1. Krematorium v Nymburce,

2. Střední strojní a průmyslová škola v Mladé Boleslavi,

3. Sokolovna v Rakovníku,

4. Vodní elektrárna v Poděbradech,

5. Zámek s parkem v Brandýse nad Labem;

c) v Karlovarském kraji

1. Blatenský vodní kanál,

2. Chebská falc;

d) v Pardubickém kraji

Městské divadlo v Ústí nad Orlicí;

e) v Královéhradeckém kraji

Městské muzeum (Wenkeův obchodní dům) v Jaroměři;

f) v Jihomoravském kraji

1. Krematorium a kolumbárium na Ústředním hřbitově v Brně,

2. Klášter v Louce u Znojma;

g) v Moravskoslezském kraji

Společenský dům (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě.

(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek

Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr kultury:

Mgr. Herman v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 69/2017 Sb.

Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

a) v hlavním městě Praze

1.

Název:Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje
Popis:plocha hřbitova a čestného pohřebiště tvořená pozemky vymezenými prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Praha
Obec:Praha
Katastrální území:Střížkov
Pozemky, parcelní čísla:576/1, 576/2, 576/4, 576/5, 576/6, 578

2.

Název:Invalidovna v Praze
Popis:budova na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Praha
Obec:Praha
Katastrální území:Karlín
Pozemky, parcelní čísla:695, 696
Budova, číslo popisné:24

3.

Název:Palác Lucerna v Praze
Popis:budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Praha
Obec:Praha
Katastrální území:Nové Město
Pozemek, parcelní číslo:2062
Budova, číslo popisné:704

b) ve Středočeském kraji

1.

Název:Krematorium v Nymburce
Popis:budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Nymburk
Obec:Nymburk
Katastrální území:Nymburk
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 1204

2.

Název:Střední strojní a průmyslová škola v Mladé Boleslavi
Popis:budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Mladá Boleslav
Obec:Mladá Boleslav
Katastrální území:Mladá Boleslav
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 1544
Budova, číslo popisné:456

3.

Název:Sokolovna v Rakovníku
Popis:budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Rakovník
Obec:Rakovník
Katastrální území:Rakovník
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 1136
Budova, číslo popisné:733

4.

Název:Vodní elektrárna v Poděbradech
Popis:budova a jiné nemovité objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Nymburk
Obec:Poděbrady
Katastrální území:Poděbrady
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 3861, 4107/5
Budova, číslo popisné:71

5.

Název:Zámek s parkem v Brandýse nad Labem
Popis:budovy a jiné nemovité objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Praha-východ
Obec:Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Katastrální území:Brandýs nad Labem
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 409, 419, 426, 427, 428, 429, 430, 3221
pozemkové parcely: 1261, 1262, 1263, 1265/1, 1268, 1269, 1277/1, 1277/2, 1278, 1288/1, 1289/2, 1290
Budova, číslo popisné:402

c) v Karlovarském kraji

1.

Název:Blatenský vodní kanál
Popis:umělý vodní kanál na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Karlovy Vary
Obec:Boží Dar
Katastrální území:Boží Dar
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 920, 921, 883/1 (část v rozsahu koryta vodního toku)
Katastrální území:Ryžovna
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 99/2 (část v rozsahu koryta vodního toku), 99/4 (část v rozsahu koryta vodního toku), 206/1 (část v rozsahu koryta vodního toku), 683/1 (část v rozsahu koryta vodního toku), 722/1, 722/2, 723, 724, 725, 750/1 (část v rozsahu koryta vodního toku)
Obec:Potůčky
Katastrální území:Potůčky
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 843/1 (část v rozsahu koryta vodního toku), 914 (část v rozsahu koryta vodního toku), 954/2 (část v rozsahu koryta vodního toku), 960 (část v rozsahu koryta vodního toku), 1251 (část v rozsahu koryta vodního toku), 1271 (část v rozsahu koryta vodního toku), 1355/1, 1355/2, 1355/3 (část v rozsahu koryta vodního toku)
Obec:Horní Blatná
Katastrální území:Horní Blatná
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 1016 (část v rozsahu koryta vodního toku), 1017 (část v rozsahu koryta vodního toku), 1027/1 (část v rozsahu koryta vodního toku), 1027/2 (část v rozsahu koryta vodního toku), 1134/2 (část v rozsahu koryta vodního toku), 1191, 1192, 1195/1 (část v rozsahu koryta vodního toku)

2.

Název:Chebská fale
Popis:budovy a jejich pozůstatky (Černá věž, kaple, palác) na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou stavební parcely 471
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Cheb
Obec:Cheb
Katastrální území:Cheb
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 471, 472, 473

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 10. listopadu 2017.

d) v Pardubickém kraji

Název:Městské divadlo v Ústí nad Orlicí
Popis:budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Ústí nad Orlicí
Obec:Ústí nad Orlicí
Katastrální území:Ústí nad Orlicí
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 1139
Budova, číslo popisné:1062

e) v Královéhradeckém kraji

Název:Městské muzeum (Wenkeův obchodní dům) v Jaroměři
Popis:budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Náchod
Obec:Jaroměř
Katastrální území:Jaroměř
Pozemky, parcelní čísla:1008
Budova, číslo popisné:295

f) v Jihomoravském kraji

1.

Název:Krematorium a kolumbárium na Ústředním hřbitově v Brně
Popis:budova a jiné nemovité objekty na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Brno-město
Obec:Brno
Katastrální území:Štýřice
Pozemek, parcelní číslo:1832/1
Budova, číslo popisné:756

2.

Název:Klášter v Louce u Znojma
Popis:budovy a jiné nemovité objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Znojmo
Obec:Znojmo
Katastrální území:Znojmo-Louka
Pozemky, parcelní čísla:1, 4, 23, 24/1
Budovy, čísla popisná:3054, 3055

g) v Moravskoslezském kraji

Název:Společenský dům (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě
Popis:budova a jiné nemovité objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Opava
Obec:Opava
Katastrální území:Opava-Předměstí
Pozemek, parcelní číslo:712/1,712/3
Budova, číslo popisné:695

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 1. září 2016.

Přesunout nahoru