Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 6/2017 Sb.Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Částka 1/2017
Platnost od 09.01.2017
Účinnost od 15.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

VYHLÁŠKA

ze dne 2. ledna 2017

o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/2006 Sb., a podle § 90 odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Okresního národního výboru v Bruntále č. j. 457/087 o prohlášení přírodního výtvoru Velký Roudný za chráněný ze dne 26. dubna 1966.

2. Vyhláška Okresního národního výboru v Chebu o vyhlášení návrší „Křížky“ za chráněné naleziště ze dne 22. prosince 1962.

3. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 13 363/68, o zřízení státní přírodní rezervace „Větrušické rokle“ ze dne 20. ledna 1969.

4. Výnos Ministerstva kultury č. 65 968/54 - IX o zřízení státní přírodní rezervace Lichnice ze dne 26. července 1955.

5. Výnos Ministerstva kultury č. 54 131/54, o zřízení státní přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna ze dne 14. března 1955.

6. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 14 505/89 - SOP, o zřízení státních přírodních rezervací „Borová lada“, „Pramen Vltavy“ a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací „Milešický prales“, „Modravské slatě“, „Obří zámek“, „Stožec“, „Stožecká skála“, „Tetřevská slať“, „Velká niva“, „Vltavský luh“ a „Zátoňská hora“ v Chráněné krajinné oblasti Šumava ze dne 21. prosince 1989.

7. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění č. 85/1950 Ú.l., o obnovení a rozšíření přírodní reservace „Trojmezná hora“, ze dne 9. ledna 1950, zveřejněná v částce 11/1950.

8. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 18 585/73, o novém vymezení státní přírodní rezervace Jezerní slať ze dne 29. prosince 1973.

9. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 9 431/87-VI/2, o zřízení státní přírodní rezervace „Povydří“ ze dne 17. června 1987.

10. Vyhláška Okresního národního výboru v Lounech, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor „Velký vrch“ u Vršovic k ochraně teplomilných hub mediteránního typu ze dne 14. září 1989.

11. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 18.078/72 o zřízení státní přírodní rezervace „Karlovské bučiny“ ze dne 29. prosince 1972.

12. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 7 123/74 o zřízení státní přírodní rezervace „Úhošť“ ze dne 17. července 1974.

13. Vyhláška Okresního národního výboru v Jihlavě čj. 1227/82 o vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Zhejral“ ze dne 8. července 1982.

14. Vyhláška Okresního národních výboru v Prachaticích o chráněných přírodních výtvorech v okrese Prachatice: Spálený luh, Kotlina Valné, Splavské rašeliniště, Jezerní luh, Žďárecká slať, Malá niva, Houska, Borová Lada, Jilmová skála, Jelení vrch, Pod Šindlovem, Pod Popelní horou, Opolenec a jejich ochranných pásmech ze dne 20. září 1985.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2017.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Přesunout nahoru