Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 471/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Částka 170/2017
Platnost od 28.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Předpis má dělenou účinnost.
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

471

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:


Čl. I

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty pátá a šestá nahrazují větou „Sdělení Komise - Odpovídající hodnoty finančních limitů podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU a 2009/81/ES.“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2365 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2364 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2366 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise (EU) 2017/2367 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.“.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 1 písm. a) se částka „3686000 Kč“ nahrazuje částkou „3873000 Kč“.

4. V § 2 odst. 1 písm. b) a v § 3 odst. 1 písm. b) se částka „5706000 Kč“ nahrazuje částkou „5944000 Kč“.

5. V § 2 odst. 2 a v § 3 odst. 2 se částka „11413000Kč“ nahrazuje částkou „11915000 Kč“.

6. V § 3 odst. 3 a v § 4 se částka „142668000 Kč“ nahrazuje částkou „149224000 Kč“.

7. V § 3 odstavec 4 zní:

(4) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby, u které více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona, činí 20172000 Kč, s výjimkou

a) sektorové veřejné zakázky na služby, u které činí 26897000 Kč,

b) koncese na služby, u které činí 149224000 Kč.“.

8. V § 5 písm. a) se částka „2184000 Kč“ nahrazuje částkou „2151000 Kč“.

9. V § 5 písm. b) se částka „27305000 Kč“ nahrazuje částkou „26897000 Kč“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Dostálová v. r.

Přesunout nahoru