Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 462/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 167/2017
Platnost od 22.12.2017
Účinnost od 06.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

462

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 304/2017 Sb., k provedení § 34 odst. 3 a § 38a odst. 4 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb., vyhlášky č. 269/2012 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb. a vyhlášky č. 444/2016 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 3 bod 1.1. zní:

1.1. Počet vozidel zastavených za účelem silniční kontroly podle typu silnice a země registrace vozidla, z toho se závadou

Počet vozidel zastavených za účelem silniční kontroly podle typu silnice a země registrace vozidla, z toho se závadou

“.

2. V příloze č. 3 bod 1.4. zní:

1.4. Počet zkontrolovaných vozidel podle typu tachografu

Počet zkontrolovaných vozidel podle typu tachografu

“.

3. V příloze č. 3 bod 1.7. zní:

1.7. Porušení - počet a druh porušení zjištěných na silnicích

(N - nařízení Evropského parlamentu a Rady, Z - zákon č. 111/1994 Sb.)

Porušení - počet a druh porušení zjištěných na silnicích

“.

4. V příloze č. 3 bod 2.2. zní:

2.2. Porušení - počet a druh zjištěných porušení v provozovnách dopravců

(N - nařízení Evropského parlamentu a Rady, Z - zákon č. 111/1994 Sb.)

Porušení - počet a druh zjištěných porušení v provozovnách dopravců

“.

5. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/ o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla1)

Potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/ o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

“.

6. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Potvrzení o převzetí kauce

Potvrzení o převzetí kauce

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru