Přejít na PLUS

Odkaz na nařízení vlády č. 433/2017 Sb.Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-433
Čísloč. 433/2017 Sb.
NázevNařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
AliasNařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-433" title="Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým">
Nařízení vlády č. 433/2017 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 433/2017 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-433]Nařízení vlády č. 433/2017 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nařízení vlády č. 433/2017 Sb.Odkaz v Texy

"Nařízení vlády č. 433/2017 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-433]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 433/2017 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-433 Nařízení vlády č. 433/2017 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 433/2017 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nařízení vlády č. 433/2017 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 21. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-433


Zpět na předpis