Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 422/2017 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-422
Čísloč. 422/2017 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
AliasNález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-422" title="Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon">
Nález č. 422/2017 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 422/2017 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-422]Nález č. 422/2017 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 422/2017 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 422/2017 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-422]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 422/2017 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-422 Nález č. 422/2017 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 422/2017 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 422/2017 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 18. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-422


Zpět na předpis