Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 421/2017 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Částka 149/2017
Platnost od 11.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

421

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 5. prosince 2017

o vydání cenových rozhodnutí


Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 5/2017 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí č. 6/2017 ze dne 21. listopadu 2017, jímž se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 7/2017 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 5/2017 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 24. listopadu 2017, v částce 7, cenové rozhodnutí č. 6/2017 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 24. listopadu 2017, v částce 8, a cenové rozhodnutí č. 7/2017 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 24. listopadu 2017, v částce 9. Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývají dnem 1. ledna 2018.

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 4/2018 ze dne 9. října 2018, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2017 ze dne 21. listopadu 2017 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 4/2018 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 12. října 2018, v částce 7. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. listopadu 2018.


Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Outrata v. r.

Přesunout nahoru