Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 420/2017 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

Částka 149/2017
Platnost od 11.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

420

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 30. listopadu 2017

o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, oznamuje s účinností od 1. ledna 2018 aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, stanoveného sdělením Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb., ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 405/2016 Sb.

Předmětem aktualizace Seznamu vybraného zboží a doplňkových služeb je zohlednění změn v kombinované nomenklatuře dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1925 ze dne 12. října 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, s účinností od 1. ledna 2018. Změny v Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Sdělení a platné znění Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků bude zveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_aktualni_informace.


Předsedkyně:

v z. Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.

místopředseda


Příloha

Přehled změn v Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

Původní znění (účinnost do 31.12.2017):

Kód a název položky kombinované nomenklatury1)Doplňkový dvoumístný číselný statistický znak a název vybraného zboží
38260010Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, monoalky I estery mastných kyselin obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů (FAMAE)70Mono-alkylestery mastných kyselin, obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů (např. MEŘO), pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
99Mono-alkylestery mastných kyselin, obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů, pro jiné použití než pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí pro pohon motorů

Nové znění (účinnost od 1.1.2018):

Kód a název položky kombinované nomenklatury1)Doplňkový dvoumístný číselný statistický znak a název vybraného zboží
38260010Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % hmotnostních nebo více esterů (FAMAE)70Monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % hmotnostních nebo více esterů (např. MEŘO), pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
99Monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % hmotnostních nebo více esterů, pro jiné použití než pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Přesunout nahoru