Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 419/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Částka 148/2017
Platnost od 08.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

419

VYHLÁŠKA

ze dne 4. prosince 2017,

kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 51 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), podle § 68 k provedení § 61 odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství):


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení, ve znění vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 52/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se věta první zrušuje.

2. V § 1 odst. 1 se slovo „Stejnokroj“ nahrazuje slovy „Služební stejnokroj (dále jen „stejnokroj“)“.

3. V § 1 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

4. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

5. V § 4 odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“ a slova „(přípustné stejnokrojové součásti)“ se zrušují.

6. V § 4 odst. 2 se ve větě druhé zrušuje slovo „hnědé“.

7. V § 4 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

8. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/1996 Sb.

Oděvní součásti stejnokroje

MužiŽeny
Povinné součásti:

sako
kalhoty
vesta
košile zelená s dlouhými rukávy
košile bílá s dlouhými rukávy
vázanka zelená
tříčtvrteční kabát zelený s vložkou
čepice zimní
klobouk zelený
nízké boty
ponožky zelené

Přípustné součásti:

golfky zelené
košile zelená s krátkými rukávy
košile bílá s krátkými rukávy
hubertus zelený
bunda zelená
svetr zelený
šála zelená
pláštěnka zelená
kalhoty pracovní
boty pracovní
gumové nebo gumofilcové holínky
opasek
rukavice
služební brašna
návleky na boty
Povinné součásti:

sako
kalhoty
sukně
vesta
košile zelená s dlouhými rukávy
košile bílá s dlouhými rukávy
vázanka zelená
tříčtvrteční kabát zelený s vložkou
čepice zimní
klobouk zelený
nízké boty
ponožky zelené
punčochové kalhoty tělové barvy

Přípustné součásti:

golfky zelené
košile zelená s krátkými rukávy
košile bílá s krátkými rukávy
hubertus zelený
bunda zelená
svetr zelený
šála zelená
pláštěnka zelená
kalhoty pracovní
boty pracovní
gumové nebo gumofilcové holínky
opasek
rukavice
služební brašna
návleky na boty

.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky k provedení zákona o myslivosti

Čl. II

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. a vyhlášky č. 362/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 33 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

(1) Služební stejnokroj zaměstnanců vykonávajících státní správu myslivosti (dále jen „stejnokroj“) je totožný se stejnokrojem zaměstnanců orgánů státní správy lesů14), včetně vymezení jeho povinných oděvních součástí a přípustných oděvních součástí, které mohou být s povinnými oděvními součástmi kombinovány.

14) § 1 odst. 1 a příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 33 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

3. V § 33 odst. 3 se slova „je uvedeno v příloze č. 19 této vyhlášky (přípustné stejnokrojové součásti)“ nahrazují slovy „přípustnými stejnokrojovými součástmi“.

4. Příloha č. 19 se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky k provedení zákona o rybářství

Čl. III

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb., vyhlášky č. 20/2010 Sb., vyhlášky č. 122/2010 Sb., vyhlášky č. 123/2016 Sb. a vyhlášky č. 336/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

(1) Služební stejnokroj zaměstnanců vykonávajících státní správu rybářství (dále jen „stejnokroj“) je totožný se stejnokrojem zaměstnanců orgánů státní správy lesů12), včetně vymezení jeho povinných oděvních součástí a přípustných oděvních součástí, které mohou být s povinnými oděvními součástmi kombinovány.

12) § 1 odst. 1 a příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 24 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

3. V § 24 odst. 3 se slova „je uvedeno v příloze č. 12“ nahrazují slovy „přípustnými stejnokrojovými součástmi“.

4. Část přílohy č. 12 „Oděvní součásti služebního stejnokroje zaměstnanců orgánů státní správy rybářství“ se zrušuje.


ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Čl. IV

Služební stejnokroje podle právní úpravy ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky mohou být používány nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru