Přejít na PLUS

Odkaz na vyhlášku č. 417/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-417
Čísloč. 417/2017 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-417">
Vyhláška č. 417/2017 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 417/2017 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-417]Vyhláška č. 417/2017 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Vyhláška č. 417/2017 Sb.Odkaz v Texy

"Vyhláška č. 417/2017 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-417]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 417/2017 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-417 Vyhláška č. 417/2017 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 417/2017 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Vyhláška č. 417/2017 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 20. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-417


Zpět na předpis