Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 404/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence

Částka 143/2017
Platnost od 04.12.2017
Účinnost od 01.01.2018
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

404

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 212/2013 Sb. a zákona č. 319/2015 Sb., k provedení § 33a odst. 2:


Čl. I

Vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, se mění takto:

1. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4

Přiměřený zisk

Přiměřený zisk držitele poštovní licence se stanoví ve výši 6,36 % z ekonomicky oprávněných nákladů přiřazených základním poštovním službám a službám spojeným s přístupem k poštovní infrastruktuře.“.

2. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 465/2012 Sb.

Výkazy - výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů

Tabulka č. 1: Náklady a výnosy podle činnosti

Náklady a výnosy podle činnosti

Tabulka č. 2: Náklady služeb v druhovém členění a výnosy podle služeb

Náklady služeb v druhovém členění a výnosy podle služeb

Tabulka č. 3: Náklady služeb podle technologie zpracování a výnosy podle služeb

Náklady služeb podle technologie zpracování a výnosy podle služeb

Tabulka č. 4: Náklady na jednotlivé typy režijních nákladů

Náklady na jednotlivé typy režijních nákladů

Tabulka č. 5: Náklady, které se nepřiřazují, a nekalkulované výnosy

Náklady, které se nepřiřazují, a nekalkulované výnosy


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda Rady:

Ing. Mgr. Novák v. r.

Přesunout nahoru