Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 389/2017 Sb.Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Částka 136/2017
Platnost od 29.11.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

389

VYHLÁŠKA

ze dne 16. listopadu 2017

o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení § 38b odst. 4 a § 75 odst. 5 a 6 veterinárního zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výši paušální částky nákladů

a) veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů,

b) veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů,

c) spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky,

d) spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2018 a 2019.

§ 2

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů (dále jen „vývozní paušální částka“) je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce a stanoví se na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu veterinární kontroly.

§ 3

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení pro vývoz krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů, pokud třetí země určení z nákazových důvodů ověření tohoto osvědčení vyžaduje, je 100 Kč.

§ 4

Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu

(1) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 150 Kč.

(2) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním přílohy veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 50 Kč.

§ 5

Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly

Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2018, 2019 a 2020 (dále jen „dovozní paušální částka“) je stanovena v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 363/2015 Sb., o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017, se zrušuje.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 389/2017 Sb.

VÝŠE VÝVOZNÍ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY

Živá zvířata

Vývozní komoditaVývozní paušální částka
Kopytníci500 Kč/ZHI*)
Zvířata určená pro zoologické zahrady a zvířata chovaná v zařízeních schválených podle § 55 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí500 Kč/ZHI*)
Drůbež, běžci a jednodenní kuřata100 Kč/ZHI*)
Sperma, vaječné buňky, embrya, násadová vejce, oplodněné jikry a plemenivo včel100 Kč/ZHI*)
Ostatní100 Kč/ZHI*)

Živočišné produkty

Vývozní komoditaVývozní paušální částka
Mléko a mléčné výrobky500 Kč/ZHI*)
Maso a masné výrobky500 Kč/ZHI*)
Ostatní živočišné produkty100 Kč/ZHI*)
Krmiva100 Kč/ZHI*)
Vedlejší živočišné produkty100 Kč/ZHI*)

*) ZHI - započatá hodina výkonu veterinární kontroly zásilky jednoho inspektora podílejícího se na kontrole.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 389/2017 Sb.

VÝŠE DOVOZNÍ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY

Živočišné produkty

Vstupující komoditaParametry zásilkyDovozní paušální částka
Produkty živočišného původu a vedlejší produkty živočišného původudo 6 tun včetně1800 Kč / zásilka
do 46 tun včetně1800 Kč a za každou započatou tunu
nad 6 tun 250 Kč
nad 46 tun20000 Kč / zásilka

Živá zvířata

Vstupující komoditaParametry zásilkyDovozní paušální částka
Živá zvířata
živé ryby
do 40000 kusů1200 Kč / zásilka
nad 40000 kusů1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) plazi
b) obojživelníci
c) bezobratlí
do 1000 kusů1200 Kč / zásilka
nad 1000 kusů1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) psi
b) kočky
c) fretky
500 Kč / kus
Max. 1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) drůbež
b) násadová vejce
c) rybí jikry
d) drobná pernatá zvěř
e) králíci
f) drobná srstnatá zvěř
1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) ptáci
b) hlodavci
c) hmyzožravci
d) malí savci
e) letouni
f) zvířata určená pro zoologické zahrady
g) kožešinová zvířata
1400 Kč / zásilka

A. Tranzit produktů a živých zvířat

Vstupující komoditaDovozní paušální částka
bez rozlišení1800 Kč / zásilka
+ 600 Kč / ZČHI*)

*) ZČHI - započatá čtvrthodina jednoho inspektora podílejícího se na kontrole.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.

Přesunout nahoru