Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 38/2017 Sb.Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

Částka 12/2017
Platnost od 14.02.2017
Účinnost od 01.03.2017
Zrušeno k 01.07.2017 (176/2017 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

VYHLÁŠKA

ze dne 2. února 2017

o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 201/2014 Sb., k provedení § 57 odst. 14:


§ 1

Způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů

Nárok na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě se vypočte podle vzorců uvedených v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence souvisejících s minerálními oleji

(1) Evidence o skutečné spotřebě minerálních olejů, kterou daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení daně z minerálních olejů, obsahuje údaje o skutečně spotřebovaných minerálních olejích v zemědělské prvovýrobě.

(2) Spotřeba minerálních olejů, které byly použity v zemědělské prvovýrobě, se prokazuje účetními doklady podle zákona upravujícího účetnictví.

(3) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. a) zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období uvádí

a) místo spotřeby minerálních olejů,

b) druh vykonávané práce a

c) údaj o celkovém množství spotřebovaných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních; tento údaj se uvádí za každý minerální olej samostatně.

(4) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období uvádí

a) počet chovaných hospodářských zvířat k poslednímu dni kalendářního měsíce a

b) údaj o celkovém množství spotřebovaných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních; tento údaj se uvádí za každý minerální olej samostatně.

(5) Doklady o prodeji a interní doklady, kterými daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení daně z minerálních olejů, se vedou v časové souslednosti a jejich kopie se připojí k daňovému přiznání.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími.

2. Vyhláška č. 361/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha k vyhlášce č. 38/2017 Sb.

Vzorce k výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě

A. Nárok na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních spotřebovaných při činnostech uvedených v § 57 odst. 3 písm. a) zákona o spotřebních daních se vypočte podle vzorce:

A = B × 4,38.

B. Nárok na vrácení daně z minerálních olejů uvedených § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních spotřebovaných při činnostech uvedených v § 57 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních se vypočte podle vzorce:

A = B × 9,50.

C. Nárok na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních spotřebovaných při činnostech uvedených v § 57 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních se vypočte podle vzorce:

A = B × 7,00.

Vysvětlivky:

A = nárok na vrácení daně.

B = množství minerálních olejů v litrech prokazatelně spotřebovaných za zdaňovací období pro činnosti zemědělské prvovýroby uvedené v § 57 odst. 3 písm. a) nebo b) zákona o spotřebních daních.

4,38 = hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně

1. ve výši 10,95 Kč/l vynásobená koeficientem 0,4 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

2. ve výši 9,265 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 1,6 Kč/l vynásobená koeficientem 0,5714 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních,

3. ve výši 10,95 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 0,767 Kč/l vynásobená koeficientem 0,4301 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.

9,50 = hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně

1. ve výši 10,95 Kč/l vynásobená koeficientem 0,8676 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

2. ve výši 10,95 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 0,767 Kč/l vynásobená koeficientem 0,9329 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.

7,00 = hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně ve výši 9,265 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 1,6 Kč/l vynásobená koeficientem 0,9132 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních.

Přesunout nahoru