Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 340/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 117/2017
Platnost od 19.10.2017
Účinnost od 01.11.2017
Zrušeno k 01.01.2018 (341/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

340

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. září 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. e) a f), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb., nařízení vlády č. 448/2011 Sb., nařízení vlády č. 224/2014 Sb., nařízení vlády č. 303/2014 Sb., nařízení vlády č. 278/2015 Sb., nařízení vlády č. 273/2016 Sb., nařízení vlády č. 316/2016 Sb. a nařízení vlády č. 168/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

(3) Zaměstnavatel může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže jiný právní předpis1) nestanoví jinak, a jestliže

a) důvodem je zvláštní povaha vykonávané práce podle § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce, která spočívá v umělecké činnosti, uměleckopedagogické činnosti, v činnosti sportovce nebo trenéra, nebo

b) jiný právní předpis30) stanoví pro výkon některých prací nižší vzdělání než potřebné vzdělání podle § 2 odst. 1 nebo pro jejich výkon stanoví jiný kvalifikační předpoklad.

30) Například § 34 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.“.

2. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle odstavce 3, a nestanoví-li jiný právní předpis1) jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání,

a) až na dobu 4 roků,

b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.“.

3. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

4. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

(2) Zaměstnanci, který není uveden v odstavcích 4 a 6, poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 5, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zaměstnanci, který je

a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,

b) úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,

d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,

e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle odstavce 5 nebo 6.

(5) Zaměstnanci, který je

a) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, nejde-li o zaměstnance, který je uveden v odstavci 3,

b) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, nejde-li o zaměstnance, který je uveden v odstavci 6, přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(6) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

(7) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení.“.

5. V § 7 odst. 1 se částka „1400 Kč“ nahrazuje částkou „1800 Kč“.

6. V § 8 odst. 1 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

7. V § 8 odstavec 2 zní:

(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině

a) I. 400 až 1300 Kč,

b) II. 600 až 2500 Kč,

c) III. 1000 až 5000 Kč,

d) IV. 1500 až 7500 Kč,

e) V. 2000 až 10000 Kč.“.

8. V § 8 odst. 3 větě první a druhé se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.

9. V § 8 odst. 3 větě čtvrté se slova „střídavě vykonávané ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu“ nahrazují slovy „uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině III. bodu 9 přílohy č. 8 k tomuto nařízení“.

10. Přílohy č. 1 až 7 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1

(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku876095101031011160121001314014240154501676018200197302140023190251602733029630
2do 2 let907098501069011590125601362014790160201741018870204902221024070261202836030740
3do 4 let9430102301109012030130501413015340166501806019600212602305025000271002944031900
4do 6 let9780106101153012490135501468015920172601875020330220602392025930281303055033100
5do 9 let10150110201195012940140601522016520179301945021120228702480026910291903168034360
6do 12 let10550114201241013460145901582017150186102019021930237602576027920303003289035660
7do 15 let10940118801289013960151501641017790193002096022740246602672028980314303413036990
8do 19 let11360123401336014480157101702018470200202174023590255802774030080326303541038380
9do 23 let11800128001388015050163301767019180207802257024500265602877031200338503676039840
10do 27 let12230132801439015600169301834019910215802342025410275602986032390351303812041330
11do 32 let12700137901494016190175801903020670223902429026370286003100033600364603957042890
12nad 32 let13180143301554016800182401973021470232302523027380296803217034870378204107044510

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2

(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku79608640937010140110001194012940140401523016540179301945021080228702484026930
2do 2 let82408950971010530114101238013440145601582017150186202019021880237402578027940
3do 4 let857093001008010930118601284013940151301641017810193202095022720246302676029000
4do 6 let889096401048011350123101334014470156901704018480200502174023570255702777030090
5do 9 let9220100101086011760127801383015010163001768019200207902254024460265302880031230
6do 12 let9590103801128012230132601438015590169101835019930216002341025380275402990032410
7do 15 let9940108001171012690137701491016170175401905020670224102429026340285703102033620
8do 19 let10320112101214013160142801547016790182001976021440232502521027340296603219034890
9do 23 let10720116301261013680148401606017430188902051022270241402615028360307703341036210
10do 27 let11110120701308014180153901667018100196102129023100250502714029440319303465037570
11do 32 let11540125301358014710159801730018790203502208023970260002818030540331403597038990
12nad 32 let11980130201412015270165801793019510211102293024890269802924031700343803733040460

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3

(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku907098501067011570125301359014740160001736018810204502216024020260702829030710
2do 2 let9400102101107012010130401412015290166101800019530212102298024940270402936031860
3do 4 let9750106101149012460135201465015880172401869020280220502386025880280803047033050
4do 6 let10110110001194012930140401521016480179001940021050228602474026840291303162034300
5do 9 let10520114201239013420145701579017110185802013021840237202569027860302203281035590
6do 12 let10930118501284013920151201637017760193002088022650246202666028910313503404036920
7do 15 let11330123201334014460156801700018410200102170023520255602767030000325503533038310
8do 19 let11760127801385015000162801763019100207702251024400265102873031130337703668039760
9do 23 let12200132501438015570169001830019830215502335025330275002980032300350603806041250
10do 27 let12690137801492016160175501900020560223802424026270285403093033530363803951042790
11do 32 let13150142701549016770182201972021370232402516027280296203209034790377604099044430
12nad 32 let13660148201608017400189202046022170241202611028320307503330036110391804252046110

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4

(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku1012010980119001291013990151701647017870193602105022800247102683029110
2do 2 let1052011390123601342014520157501709018540200902183023650256702783030220
3do 4 let1092011820128201392015070163401775019240208702269024570266402890031370
4do 6 let1132012290133001445015650169701842019970216602352025470276302998032540
5do 9 let1175012750138101499016240176201912020720224802441026440286803111033770
6do 12 let1219013230143201557016850182801985021490233102534027440297503227035040
7do 15 let1268013730148901614017490189502061022320242002629028480308803352036360
8do 19 let1315014250154301677018140196602139023170251102730029550320503476037750
9do 23 let1363014790160201740018840204102218024020260602831030670332403608039180
10do 27 let1417015360166301807019550211702303024940270502939031830345103745040650
11do 32 let1469015930172601876020290219902391025900280803047033030358003887042180
12nad 32 let1525016550179001947021060228102482026870291503164034280371604033043760

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5

(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku1114012080130901421015390166901812019660213002316025080271902952032030
2do 2 let1158012530136001477015980173301880020400221002402026020282403062033250
3do 4 let1202013010141101532016580179801953021170229602496027030293103179034510
4do 6 let1246013520146301590017220186702027021970238302588028020304003298035800
5do 9 let1293014030152001649017870193902104022800247302686029090315503423037150
6do 12 let1341014560157601713018540201102184023640256502788030190327303550038550
7do 15 let1395015110163801776019240208502268024560266202892031330339703688040000
8do 19 let1447015680169801845019960216302353025490276303003032510352603824041530
9do 23 let1500016270176301914020730224602440026430286703115033740365703969043100
10do 27 let1559016900183001988021510232902534027440297603233035020379704120044720
11do 32 let1616017530189902064022320241902631028490308903352036340393804276046400
12nad 32 let1678018210196902142023170251002731029560320703481037710408804437048140

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6

(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
111213141516
1do 1 roku271102886032610365403881041300
2do 2 let278902972033550375403992042490
3do 4 let287503063034520386004107043720
4do 6 let295903153035510396804224045010
5do 9 let304703250036560408104348046330
6do 12 let314003350037640419704474047700
7do 15 let323703454038760432204606049130
8do 19 let333603562039920444704745050630
9do 23 let343703673041120457904888052160
10do 27 let354503789042390471505035053750
11do 32 let365503910043700485705188055420
12nad 32 let377104034045040500305346057150

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7

(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
4567891011121314
1do 2 let1231013360144501566019850248102502025470260202665027640
2do 6 let1277013840150501630020420250302525025910265702746028940
3do 12 let1357014760160101744020960253202564026250276302861030500
4do 19 let1451015760171201853021920258502643027230287903071033030
5do 27 let1543016790182301983022900266502727028380305803307036290
6do 32 let1675018210197402145024520280102878029950331403580039220
7nad 32 let1722018700202902205025220286502940030760339303670040160

“.

11. Doplňuje se příloha č. 8, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.

2. Přímá pedagogická činnost spojená s

2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,

2.2. dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.

3. Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým osobám, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí.

4. Práce spojené s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávané mimo sídlo zaměstnavatele, jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto prací vykonávaných u právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je zaměstnavatel, nebo které podle zvláštního právního předpisu odborně řídí, spočívající

4.1. v soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti,

4.2. v provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby.

5. Práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

6. Práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map.

7. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, pokud se podílejí na plnění těchto úkolů, jde-li o práce spočívající v trvalé průběžné přípravě na plnění úkolů spojených s přechodem státu z mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového řízení.

II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

1.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních.

1.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,

1.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,

1.4. v zařízeních sociálních služeb pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.

2. Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky.

3. Soustavné poskytování zdravotních služeb na

3.1. operačních a porodních sálech,

3.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,

3.3. jednotkách intenzivní péče,

3.4. onkologických odděleních.

4. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb

4.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,

4.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí,

4.3. s tělesným nebo mentálním postižením.

5. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku se zadrženými, obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými osobami v rámci trestního řízení.

6. Práce spočívající v plnění zvláštních úkolů pro přípravu a zajišťování obrany a bezpečnosti státu, vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech.

7. Vyřizování žádostí o povolení k trvalému pobytu nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany spojené s přímým každodenním osobním stykem s cizinci.

8. Soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu.

9. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku s cizinci umístěnými v zařízeních pro zajištění cizinců nebo se žadateli o udělení mezinárodní ochrany ubytovanými v azylových zařízeních.

III. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

2. Geodetické práce spojené s tvorbou map, vykonávané převážně v podzemí.

3. Výkon prací spočívajících výhradně v provádění úkonů v rámci výkonu rozhodnutí soudu.

4. Práce spojené s ochranou života a zdraví občanů a majetku před požáry, provádění požárních zásahů a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

5. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, jestliže

5.1. spočívají v manipulaci s výbušninami,

5.2. jsou trvale vykonávané v podzemí,

5.3. jsou vykonávané pozemním leteckým personálem.

6. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům

6.1. spočívající v rozhodování v daňovém nebo jiném správním řízení v působnosti orgánu Celní správy České republiky,

6.2. vykonávané zaměstnanci státu v orgánu Celní správy České republiky, spočívající v soustavném výkonu kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti.

7. Údržba (běžná, souvislá, zimní) a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném silničním provozu.

8. Práce, při nichž zaměstnanec provádí fyzickou kontrolu odsouzených v rámci výkonu alternativních trestů a opatření včetně trestu domácího vězení nebo soudem uložených omezení a povinností.

9. Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.

IV. skupina - Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům vykonávané zaměstnanci státu v Národním bezpečnostním úřadu a v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost při plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu.

2. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, spočívající v

2.1. řízení letového provozu,

2.2. činnosti potápěče, výsadkáře, instruktora speciální tělesné přípravy nebo vojenského záchranáře,

2.3. zabezpečování výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů zabezpečovací detence, a ve zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací detence.

3. Práce vykonávané strážníky obecní policie spojené s ochranou a zajišťováním veřejného pořádku, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

V. skupina - Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Práce výkonného letce.

2. Práce soustavně vykonávané zaměstnanci státu v oblastech se zvýšeným rizikem vzniku válečných konfliktů nebo s jinými riziky, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jinému závažnému ohrožení.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.

Přesunout nahoru