Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 332/2017 Sb.Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč

Částka 114/2017
Platnost od 12.10.2017
Účinnost od 24.10.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

332

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2017

o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5000 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 24. října 2017 se v rámci cyklu „Hrady“ vydává zlatá mince „Hrad Pernštejn“ po 5000 Kč (dále jen „mince“).

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 1,85 mm. Při ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je zobrazen detail gotických dveří s opakujícím se znakem rodu Pernštejnů. Dveře jsou v horní části překryty kompozicí heraldických zvířat z velkého státního znaku ve štítech. Uprostřed je český lev, vlevo od něj je moravská orlice a vpravo od něj je slezská orlice. V levé horní části mincovního pole je umístěn název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominální hodnoty mince „5000“ se zkratkou peněžní jednotky „Kč“ a název cyklu „HRADY“ se nachází v levé spodní části mincovního pole. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je při spodním okraji mince.

(2) Na rubové straně mince je ztvárněna část hradu Pernštejna. V levé horní části mincovního pole je text „HRAD PERNŠTEJN“. Ve spodní části mincovního pole je zobrazen zubr s uhlířem. Iniciály autora mince Luboše Charváta, které jsou tvořeny propojenými písmeny „L“ a „Ch“, se nacházejí pod zubrem. Ročník ražby „2017“ je umístěn v levé části mincovního pole.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. října 2017.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 332/2017 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5000 Kč

(lícní a rubová strana)

Vyobrazení zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5000 Kč - lícní stranaVyobrazení zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5000 Kč - rubová strana

Přesunout nahoru