Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 322/2017 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

Částka 110/2017
Platnost od 04.10.2017
Účinnost od 04.10.2017
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

322

VYHLÁŠKA

ze dne 25. září 2017

o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 96 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 222/2017 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období.

§ 2

Za odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období, se považují oddíly ekonomických činností podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)2) označené kódem a názvem

a) 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,

b) 02 Lesnictví a těžba dřeva,

c) 55 Ubytování,

d) 56 Stravování a pohostinství,

e) 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci.

2) Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

Přesunout nahoru