Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Částka 109/2017
Platnost od 02.10.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

318

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. září 2017

o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb.:


§ 1

Výše odměn

Výše odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva obce, zastupitelstva městského obvodu nebo městské části statutárního města, zastupitelstva kraje, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva městské části hlavního města Prahy za měsíc a maximální výše odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce, zastupitelstva městského obvodu nebo městské části statutárního města, zastupitelstva kraje, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva městské části hlavního města Prahy za měsíc je stanovena v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč

číslo velikostní kategorie územního samosprávného celkuPočet obyvatel s trvalým pobytem na území územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy nebo městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního městaUvolnění členové zastupitelstvaNeuvolnění členové zastupitelstva
starosta, primátor, hejtmanmístostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmanačlen rady (neuvedený ve sl. 1 a 2)uvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 1 až 3)starosta, primátor, hejtmanmístostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmanačlen rady (neuvedený ve sl. 5 a 6)předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánučlen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánuneuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 5 až 9)
číslo sloupce12345678910
1obec, městská část nebo obvoddo 3003905434367304622655723432210894686234319531172 |
2od 301 do 6004385838595342092982326315236835263263121931316
3od 601 do 1 0004916943269383523343529501265515900295024581475
4od 1001 do 30005471548149426773720632829295466566328327361641
5od 3001 do 50006026053029470034097736156325417231361630131808
6od 5001 do 100006580657909513294474839484355357897394832901974
7od 10001 do 200007131262755556244849242787385098557427935662139
8od 20001 do 500007783468494607115292746701420319340467038922335
9od 50001 do 100000 a územně nečleněná statutární města do 100 000 obyvatel84552744066595057495507314565810146507342282537
10od 100001 do 200000 a územně členěná statutární města do 200000 obyvatel91777807647158662408550664955911013550745892753
11nad 200000111304979478681775687667826010413356667855653339
12kraj do 5000001171621031029372979670702976326714059820170305858
13kraj od 500001 do 10000001210671065399685482326726406537614528847572646053
14kraj nad 10000001249731099769997884981749846748514997874874986249
15hlavní město Praha12887811341310310287637773276959415465902177336444
Přesunout nahoru