Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 312/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 107/2017
Platnost od 25.09.2017
Účinnost od 01.12.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

312

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. září 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 3l zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb. a nařízení vlády č. 407/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 8 se za slova „ovocné stromy“ vkládají slova „nebo ovocné keře“.

2. V § 4 odstavec 1 zní:

(1) Druhem objektu v evidenci objektů je

a) trvalý objekt,

b) vodní objekt,

c) stanoviště včelstva a

d) jiný objekt.“.

3. V § 4 odstavec 4 zní:

(4) Stanovištěm včelstva se rozumí zařízení sloužící k chovu včel.“.

4. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Jiným objektem se rozumí objekt nesplňující podmínky podle odstavců 2 až 4 sloužící pro chov zvířat.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru