Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 291/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-291
Čísloč. 291/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-291">
Zákon č. 291/2017 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 291/2017 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-291]Zákon č. 291/2017 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 291/2017 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 291/2017 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-291]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 291/2017 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-291 Zákon č. 291/2017 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 291/2017 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 291/2017 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 19. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-291


Zpět na předpis