Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 282/2017 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-282
Čísloč. 282/2017 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
AliasNález ÚS ČR o zamínutí návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-282" title="Nález ÚS ČR o zamínutí návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích">
Nález č. 282/2017 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 282/2017 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-282]Nález č. 282/2017 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 282/2017 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 282/2017 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-282]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 282/2017 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-282 Nález č. 282/2017 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 282/2017 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 282/2017 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 22. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-282


Zpět na předpis