Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 28/2017 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017

Částka 9/2017
Platnost od 07.02.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 6. února 2017

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 267/2016 Sb., č. 291/2016 Sb., č. 292/2016 Sb., č. 315/2016 Sb., č. 331/2016 Sb., č. 344/2016 Sb. a č. 354/2016 Sb. se dne 4. února 2017 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a)celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:9
b)celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:2711
c)celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:1725
d)celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:59
v tom podle volebních stran:
1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová3
7 Česká strana sociálně demokratická8
80 Nezávislí kandidáti7
88 NEZÁVISLÍ0
90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem39
166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ2
e)seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

Seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

nevyskytlo se

Seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru