Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 272/2017 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Částka 95/2017
Platnost od 28.08.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

272

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2017

k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1 a 3, § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje strukturu údajů, které dotčená osoba předkládá ministerstvu pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a stanovuje částku podle § 3 odst. 3 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, (dále jen „zákon“).

§ 2

Struktura předkládaných údajů

(1) Strukturu předkládaných údajů podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

(2) Strukturu předkládaných údajů podle § 5 odst. 1 zákona stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.

(3) Strukturu předkládaných údajů podle § 6 odst. 1 zákona stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce.

§ 3

Průměrná výše celkových ročních nákladů podle § 3 odst. 3 zákona se stanovuje částkou 400000000 Kč.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Ing. Pilný v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 272/2017 Sb.

Výkaz peněžních příjmů a výdajů

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 272/2017 Sb.

Údaje o poskytnutých garancích

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 272/2017 Sb.

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Přesunout nahoru