Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 232/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Částka 85/2017
Platnost od 31.07.2017
Účinnost od 01.08.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

232

ZÁKON

ze dne 14. července 2017,

kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, se mění takto:

1. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k zákonu č. 457/2016 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy *)pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanostiz toho
povinné pojistné na důchodové pojištění
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkemz toho
z rozpočtu Evropské unie **)
301Kancelář prezidenta republiky000600000
302Poslanecká sněmovna Parlamentu000160000000
303Senát Parlamentu00025000000
304Úřad vlády České republiky000107183399105983399
305Bezpečnostní informační služba0001467000000
306Ministerstvo zahraničních věcí550000000001760000000
307Ministerstvo obrany2030003977950950353595640087495883037480284
308Národní bezpečnostní úřad250000007291501872365018
309Kancelář veřejného ochránce práv000989647839647
312Ministerstvo financí333500006730468245982638454222334822396909570
313Ministerstvo práce a sociálních věcí61000000043529164533338692590696368091901496132793929
314Ministerstvo vnitra13000000689356325561195062691213381211702137816
315Ministerstvo životního prostředí38400000001626563057510388910575
317Ministerstvo pro místní rozvoj1300000001128573781911255737819
321Grantová agentura České republiky00000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu915289090055460002834923000283
327Ministerstvo dopravy80000000002205138370221912383702
328Český telekomunikační úřad207130000012000160000
329Ministerstvo zemědělství6200000003663932332630773288326
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy2000000086448455148511210751
334Ministerstvo kultury1000000527207024460717424
335Ministerstvo zdravotnictví200000000010725200001032870000
336Ministerstvo spravedlnosti0946038098840922753177150193734268537
343Úřad pro ochranu osobních údajů00000
344Úřad průmyslového vlastnictví80000000001473968002396800
345Český statistický úřad0001486780011807800
346Český úřad zeměměřický a katastrální550000000001500000000
348Český báňský úřad526427970024500000
349Energetický regulační úřad27960900000145000000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže39000000016000000
355Ústav pro studium totalitních režimů00088580008858000
358Ústavní soud00000
359Úřad Národní rozpočtové rady00000
361Akademie věd České republiky00000
371Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí00000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání45500000020000000
373Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře00000
374Správa státních hmotných rezerv000450000000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost170000000004000000
376Generální inspekce bezpečnostních sborů0473105254205379900
377Technologická agentura České republiky0001297483312974833
378Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost00000
381Nejvyšší kontrolní úřad0003970000
396Státní dluh00000
397Operace státních finančních aktiv1550000000006215000000
398Všeobecná pokladní správa66080160000000168167018000
CELKEM66495745670644782955498539806261002913648502548996776934513
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1249272037180

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu“.

2. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k zákonu č. 457/2016 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky437782562
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1238934864
303Senát Parlamentu556147461
304Úřad vlády České republiky1241661151

305

Bezpečnostní informační služba1652946000
306Ministerstvo zahraničních věcí7645216705
307Ministerstvo obrany52535043598
308Národní bezpečnostní úřad490134 115
309Kancelář veřejného ochránce práv110894979
312Ministerstvo financí21168126849
313Ministerstvo práce a sociálních věcí560466378756
314Ministerstvo vnitra63347441625
315Ministerstvo životního prostředí16902085298
317Ministerstvo pro místní rozvoj15984813699
321Grantová agentura České republiky4257427000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu38348684259
327Ministerstvo dopravy55090121517
328Český telekomunikační úřad1406383380
329Ministerstvo zemědělství51964634569
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy156525862168
334Ministerstvo kultury12725868455
335Ministerstvo zdravotnictví7286341404
336Ministerstvo spravedlnosti26103509039
343Úřad pro ochranu osobních údajů159684951
344Úřad průmyslového vlastnictví184509979
345Český statistický úřad971816504
346Český úřad zeměměřický a katastrální3048778094
348Český báňský úřad155208058
349Energetický regulační úřad285558570
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže253766753
355Ústav pro studium totalitních režimů290063636
358Ústavní soud242565156
359Úřad Národní rozpočtové rady0
361Akademie věd České republiky5133171000
371Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí0
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání62250749
373Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře0
374Správa státních hmotných rezerv2559094440
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost351236161
376Generální inspekce bezpečnostních sborů307586476
377Technologická agentura České republiky3526930833
378Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost0
381Nejvýš ší kontrolní úřad518777692
396Státní dluh46342500000
397Operace státních finančních aktiv1245000000
398Všeobecná pokladní správa146147098675
CELKEM1309272037180

“.

3. V příloze č. 4 za tabulku „Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky“ se vkládá nová tabulka, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k zákonu č. 457/2016 Sb.

strana 52

Ukazatele kapitoly 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem0
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně zrozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění “.


Čl. II

Účinnost

Tento zákona nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona, kterým se zřizuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru