Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 186/2017 Sb.Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů

Částka 68/2017
Platnost od 30.06.2017
Účinnost od 01.07.2017
Předpis má dělenou účinnost.
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

186

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2017

o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 29 odst. 4 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě):


§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví formuláře pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formulář žádosti o náhradu výdajů.

§ 2

Formuláře pro závazek k úhradě nákladů Formuláře pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Formulář žádosti o náhradu výdajů

Formulář žádosti o náhradu výdajů je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.


Ministr: PhDr. Zaorálek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2017 Sb.

A. Formulář pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu v případě finanční pomoci

Formulář pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu v případě finanční pomoci

B. Formulář pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu v případě repatriace

Formulář pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu v případě repatriace

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 186/2017 Sb.

Formulář žádosti o náhradu výdajů

Formulář žádosti o náhradu výdajů

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES.

Přesunout nahoru