Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 182/2017 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-182
Čísloč. 182/2017 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
AliasNález ÚS ČR o zamítnutí návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-182" title="Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)">
Nález č. 182/2017 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 182/2017 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-182]Nález č. 182/2017 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 182/2017 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 182/2017 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-182]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 182/2017 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-182 Nález č. 182/2017 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 182/2017 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 182/2017 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 24. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-182


Zpět na předpis