Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 164/2017 Sb.Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Částka 58/2017
Platnost od 07.06.2017
Účinnost od 01.07.2017
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

164

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2017,

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 11 odst. 7, § 13 odst. 9 a § 15 odst. 9 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 104/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 461/2016 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví:

a) podmínky provozování informačního systému,

b) technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o roční zálohy státní podpory stavebního spoření (dále jen „žádost“), včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění,

c) technické podrobnosti podání informace o vracené evidované nebo vyplacené státní podpoře stavebního spoření (dále jen „vracená státní podpora“) stavební spořitelnou a

d) technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o změnu údajů o účastnících evidovaných v informačním systému.

§ 2

Podmínky provozování informačního systému

(K § 15 odst. 9 zákona)

(1) Do databáze informačního systému se zaznamenávají údaje o účastnících podle § 9a odst. 2, § 11 odst. 7 a § 13 odst. 9 zákona.

(2) Stavební spořitelna a ministerstvo si předávají údaje o účastnících v datovém souboru, který obsahuje datové věty, a v doprovodném datovém souboru, který obsahuje doprovodné údaje; struktura, formát a podmínky předávání datového souboru a doprovodného datového souboru jsou uvedeny v provozní dokumentaci informačního systému.

§ 3

Technické podrobnosti podání žádosti včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění

(K § 11 odst. 7 zákona)

(1) Žádost nebo její opravu podává stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat, a to ve dvou datových souborech. První datový soubor obsahuje údaje o účastnících, druhý datový soubor je doprovodný a obsahuje vyčíslení celkově požadovaných záloh státní podpory stavebního spoření a číslo bankovního účtu stavební spořitelny.

(2) Doplnění žádosti provádí stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat v datovém souboru obsahujícím údaje o účastnících.

(3) Popis datových vět a doprovodných údajů pro předávání údajů stavební spořitelnou a předávání výsledku zpracování ministerstvem je uveden v provozní dokumentaci informačního systému.

§ 4

Technické podrobnosti podání informace o vracené státní podpoře stavební spořitelnou

(K § 13 odst. 9 zákona)

(1) Stavební spořitelna vrací státní podporu stavebního spoření podle § 13 odst. 3 a 4 zákona na účet, který zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Při vracení státní podpory stavebního spoření podává stavební spořitelna ministerstvu informaci o vracené státní podpoře. Informaci o vracené státní podpoře, ve které jsou uvedeny údaje o účastnících, podává stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat, a to ve dvou datových souborech. První datový soubor obsahuje údaje o účastnících, druhý datový soubor je doprovodný a obsahuje informace týkající se vracené státní podpory.

(3) Popis datových vět a doprovodných údajů pro předávání údajů stavební spořitelnou a předávání výsledku zpracování ministerstvem je uveden v provozní dokumentaci informačního systému.

§ 5

Technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o změnu evidovaných údajů o účastnících

(K § 13 odst. 9 zákona)

(1) Žádost o změnu evidovaných údajů o účastnících podává stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat. Datový soubor obsahuje údaje o účastnících a předává se v rámci informace o vracené státní podpoře podle § 4 odst. 2 této vyhlášky.

(2) Popis datových vět pro předávání údajů stavební spořitelnou a předávání výsledku zpracování ministerstvem je uveden v provozní dokumentaci informačního systému.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 142/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Pilný v. r.

Přesunout nahoru