Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 157/2017 Sb.Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí

Částka 54/2017
Platnost od 29.05.2017
Účinnost od 01.06.2017
Zrušeno k 15.12.2018 (290/2018 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

157

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. května 2017

o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje ocenění udělované Ministerstvem zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

§ 2

Ocenění

(1) Ocenění tvoří Cena Gratias agit, diplom a etue.

(2) Cenu Gratias agit tvoří plastika, která je vyrobena z broušeného skla v podobě stylizované zeměkoule, na níž je uveden text „Česká republika, Cena GRATIAS AGIT, ministr zahraničních věcí České republiky“ doplněný o velký státní znak České republiky, kalendářní rok udělení, faksimile podpisu ministra zahraničních věcí, jeho jméno a příjmení.

§ 3

Podmínky udělení ocenění

(1) Ocenění se uděluje fyzické nebo právnické osobě. Fyzické osobě navržené na udělení ocenění, která zemřela po schválení návrhu podle § 4 odst. 3, lze ocenění udělit in memoriam.

(2) Při výběru osoby navrhované na udělení ocenění se zohlední tato kritéria:

a) mimořádné zásluhy o šíření dobrého jména České republiky v zahraničí,

b) celoživotní aktivity ve prospěch České republiky vykonávané v zahraničí,

c) celoživotní podpora budování přátelských vztahů České republiky s jinými státy.

§ 4

Návrh na udělení ocenění

(1) Návrh na udělení ocenění může podat fyzická nebo právnická osoba Ministerstvu zahraničních věcí. V zahraničí tak učiní prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky. Návrh lze podat do 31. prosince roku předcházejícího kalendářnímu roku udělení ocenění.

(2) Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně a musí obsahovat

a) jméno, příjmení, státní příslušnost a bydliště osoby navrhované na udělení ocenění, jde-li o fyzickou osobu,

b) název a sídlo osoby navrhované na udělení ocenění, jde-li o právnickou osobu, a

c) zdůvodnění návrhu.

(3) Návrhy vyhodnocuje a schvaluje ministr zahraničních věcí.

§ 5

Předávání ocenění

Slavnostní předávání udělených ocenění ministrem zahraničních věcí se koná jedenkrát v kalendářním roce.


§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zahraničních věcí:

PhDr. Zaorálek v. r.

Přesunout nahoru