Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 150/2017 Sb.Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Částka 52/2017
Platnost od 22.05.2017
Účinnost od 01.07.2017
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, a další související zákony

Novela vytváří předpoklady pro další profesionalizaci státní služby, větší motivaci státních zaměstnanců k dalšímu profesnímu rozvoji.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.02.2019 pod číslem 35/2019 Sb. s účinností od 01.03.2019

Návrh vyhlášky o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby

Vyhláška zakotuvje úpravu zkoušky, kterou se zakončuje vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby u každé osoby přijaté na Ministerstvo zahraničních věcí do služebního poměru na služební místo určené k přípravě k výkonu zahraniční služby podle zákona o zahraniční službě.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 30.06.2017 pod číslem 188/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh vyhlášky o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o bližších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti

Vyhláška upravuje předpoklady a postup při provádění ověřovací činnosti zastupitelskými úřady ČR v zahraničí a podmínky pro složení zkoušky konzulárních úředníků pro výkon ověřovací činnosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 30.06.2017 pod číslem 187/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh vyhlášky o stanovení vzorů formulářů závazku k úhradě nákladů na konzulární ochranu a vzoru formuláře žádosti o náhradu výdajů

Vyhláška je vydávána na základe zákona o zahraniční službě.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 30.06.2017 pod číslem 186/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona o zahraniční službě

Zakotvení specifik organizace a výkonu zahraniční služby, úprava konzulární služby a konzulární ochrany.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 22.05.2017 pod číslem 150/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017