Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 128/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Částka 46/2017
Platnost od 26.04.2017
Účinnost od 01.05.2017
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128

VYHLÁŠKA

ze dne 13. dubna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení § 47 odst. 2 a § 48 odst. 1:


Čl. I

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 210/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 6 písm. e) se za slovo „lyžařské“ vkládají slova „a vodní“.

2. V § 2 úvodní části ustanovení se za slovo „lyžařských“ vkládají slova „a vodních“.

3. V § 6 odst. 2 písm. e) se za slovo „lyžařských“ vkládají slova „a vodních“.

4. V příloze č. 1 položce Dopravní zařízení bod 6 zní:

„6.Lyžařské a vodní vlekyprovozní revize1 rok“.

5. V příloze č. 3 položce Dopravní zařízení bod 6 zní:

„6.Lyžařské a vodní vlekyprohlídka a zkouška5 roků“.

6. V příloze č. 4 bod 5 zní:

5. Za „osobu znalou s vyšší kvalifikací“ se považuje osoba, která splňuje kvalifikaci osoby znalé a má odbornou praxi v délce

a) nejméně dva roky, má-li vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání, nebo

b) nejméně tři roky, má-li střední odborné vzdělání,

z toho nejméně jeden rok na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí a její znalosti byly ověřeny zkouškou, kterou zajistí provozovatel elektrického zařízení. Komise, před kterou se skládá tato zkouška, má 3 členy, přičemž alespoň jeden člen komise má kvalifikaci ve stupni osoba znalá s vyšší kvalifikací pro řízení činnosti nebo provozu elektrického zařízení příslušného druhu a napětí.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2017.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru