Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 114/2017 Sb.Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí

Částka 41/2017
Platnost od 07.04.2017
Účinnost od 15.04.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

VYHLÁŠKA

ze dne 3. dubna 2017

o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí stanoví podle § 19g odst. 3 a § 19h odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb.:


§ 1

Vzor průkazu předsedy, člena a zaměstnance Úřadu, který je pověřen k výkonu dohledové činnosti nad hospodařením politických stran a politických hnutí, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

(1) Průkaz podle § 1 je oboustranná papírová karta o rozměrech 6,8 x 9,9 cm zatavená do průhledné laminační fólie o rozměrech 7,4 x 10,5 cm.

(2) Průkaz je na lícové i rubové straně opatřen ochrannými prvky, kterými jsou rastrový šedožlutý podtisk s irisovým přechodem barev, vodoznak, vlákna viditelná za denního světla a vlákna viditelná v ultrafialovém světle.

(3) Na lícové straně průkazu pod textem „ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ“ se umísťuje text „PRŮKAZ PŘEDSEDY“, nebo „PRŮKAZ ČLENA“, nebo „PRŮKAZ POVĚŘENÉHO ZAMĚSTNANCE“.

§ 3

Vzor formuláře pro výroční finanční zprávu strany a hnutí je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2017, s výjimkou ustanovení § 3 a přílohy č. 2 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda:

Mgr. Weis v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 114/2017 Sb.

Vzor průkazu předsedy Úřadu, členů Úřadu a zaměstnanců Úřadu pověřených k výkonu dohledové činnosti

Lícová strana průkazu

Vzor průkazu předsedy Úřadu, členů Úřadu a zaměstnanců Úřadu pověřených k výkonu dohledové činnosti - Lícová strana průkazu

Rubová strana průkazu

Vzor průkazu předsedy Úřadu, členů Úřadu a zaměstnanců Úřadu pověřených k výkonu dohledové činnosti - Rubová strana průkazu

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 114/2017 Sb.

Vzor formuláře pro výroční finanční zprávu

Vzor formuláře pro výroční finanční zprávu

Přesunout nahoru