Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 107/2017 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 40/2017
Platnost od 05.04.2017
Účinnost od 15.04.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

107

VYHLÁŠKA

ze dne 27. března 2017

o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Malhotky (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem

a) travinných ekosystémů suchých trávníků a lesních lemů,

b) lesních ekosystémů teplomilných doubrav a dubohabřin,

c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin vstavače nachového (Orchis purpurea) a vstavače vojenského (Orchis militaris), včetně jejich populací a

d) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů hnědáska černýšového (Melitaea aurelia), modráska kozincového (Glaucopsyche alexis) a snovačky pětitečné (Euryopis quinqueguttata), včetně jejich populací.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Letošov a Nevojice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Letošov. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět stavby, povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,

c) provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,

d) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,

e) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,

f) vysazovat nebo vysévat rostliny, s výjimkou obnovy lesa, anebo vypouštět živočichy,

g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení, nebo

i) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2017.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2017 Sb.

Seznamy souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Malhotky

Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní památky Malhotky

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
703737001550844566045,091169196,571
703737001550984566013,261169232,292
703737001550925566025,161169239,493
703737001550955566017,991169244,714
704334002640042566011,481169250,495
704334002640001566030,741169275,576
704334002640002566044,541169298,077
704334002640003566058,751169320,058
704334002640004566075,651169341,569
704334002640005566090,931169358,0210
704334002640006566095,301169361,7511
704334002640007566127,661169389,1012
704334002640008566154,341169409,9813
704334002640009566186,241169433,0214
704334002640010566196,241169437,5715
704334002640011566209,971169440,6716
704334002640012566217,621169440,7417
704334002640013566258,091169432,8718
704334002640014566298,041169430,1719
704334002640015566342,491169429,5720
704334002640016566383,451169437,9621
704334002640017566398,601169440,4622
704334002640018566413,551169446,5923
704334002640019566422,371169455,2624
704334002640020566455,611169477,1925
704334002640021566470,281169486,4426
704334002640022566491,661169494,1527
704334002640023566503,001169500,5928
704334002640041566515,591169511,1729
704334002640040566510,201169489,7630
704334002640039566510,211169457,0331
704334002640038566513,521169434,5132
704334002640037566523,611169386,6633
704334002640036566526,921169373,2334
704334002640035566546,391169317,6435
704334002640034566560,611169283,7836
704334002640033566565,951169248,9737
704334002640032566517,941169244,1438
704334002640031566468,181169239,1339
704334002640030566402,291169232,5040
704334002640029566352,541169227,5041
704334002640028566302,791169222,4942
704334002640027566253,041169217,4943
704334002640026566203,291169212,4844
704334002640025566153,541169207,4845
704334002640024566111,241169203,2246

Geometrický obrazec č. 2 - hranice Národní přírodní památky Malhotky

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
703737001551582565859,451169437,631
703737001551597565855,261169450,332
703737001551600565854,511169454,283
703737001551608565852,251169458,244
703737001551621565849,621169461,825
703737001551631565846,771169464,766
703737001551640565843,031169467,657
703737001551652565839,641169468,038
703737001551666565835,121169467,479
703737001551743565811,221169459,1810
703737001551792565795,131169453,3411
703737001551987565744,261169433,3512
703737001552157565685,461169413,7413
703737001552386565640,291169400,3914
703737001552405565635,781169401,1815
703737001552411565634,461169401,9816
703737001552425565631,811169403,5717
703737001552431565630,621169404,8918
703737001552435565630,091169406,7519
703737001552430565630,621169409,1320
703737001552420565633,001169412,3121
703737001552385565640,291169422,2322
703737001552050565723,201169522,8523
703737001551980565745,471169542,6824
703737001551877565772,981169542,8325
703737001551782565799,161169539,2926
703737001551683565829,751169536,5027
703737002590005565883,711169529,7528
703737002590004565906,021169525,2129
703737002590003565910,871169505,8930
703737002590002565908,301169477,2331
703737002590001565910,861169450,2532

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2017 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Malhotky

Geometrický obrazec - hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Malhotky

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
703737001551619565850,051169541,941
703737001551563565865,641169542,382
703737001551499565881,821169553,423
703737001551456565891,431169566,854
703737001551446565893,291169569,465
703737001551980565745,471169542,686
703737001551877565772,981169542,837
703737001551782565799,161169539,298
703737001551683565829,751169536,509

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 107/2017 Sb.

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Malhotky a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Malhotky a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Přesunout nahoru