Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 102/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 39/2017
Platnost od 05.04.2017
Účinnost od 20.04.2017
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon

Novela impementuje směrnici 2014/26/EU, a dále upravuje některé další otázky autorského práva, a to na základě zkušeností z aplikační praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.04.2017 pod číslem 102/2017 Sb. s účinností od 20.04.2017