Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 1/2017 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 1/2017
Platnost od 09.01.2017
Účinnost od 15.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

VYHLÁŠKA

ze dne 2. ledna 2017

o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Křížky (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem

a) travinných a křovinných ekosystémů skal a drolin, smilkových trávníků, suchých trávníků, trávníků písčin a mělkých půd, luk a pastvin a nížinných až horských vřesovišť,

b) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium), sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum), sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium) a svízele sudetského (Galium sudeticum), včetně jejich populací, a

c) vypreparovaného skalního výchozu tvořeného celistvým bronzitickým serpentinitem, tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálním území Prameny. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,

c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,

d) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,

e) ukládat věci,

f) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky,

g) zřizovat nová myslivecká nebo přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo

h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2017.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2017 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Křížky

Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Křížky

číslo bodusouřadnice -Y[m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
1320010300511027655,93861540,561
1320010300851027698,25861526,652
1320010300861027715,47861508,323
1320010300871027743,18861440,154
1320010300971027752,23861417,885
1320010300541027734,11861409,246
1320010300551027739,24861379,587
1320010300561027697,19861326,818
1320010300571027690,08861270,889
1320010300581027700,00861272,5510
1320010300591027722,16861272,2211
1320010300601027736,95861267,8712
1320010300611027773,00861286,6013
1320010300621027779,71861274,4214
1320010300631027789,16861280,5515
1320010300641027800,41861314,9116
1320010300651027803,18861336,8317
1320010300661027830,10861376,6818
1320010300671027835,37861370,5419
1320010300681027868,03861442,5620
1320010300691027855,65861466,0621
1320010300701027830,98861456,5822
1320010300711027816,91861481,6923
1320010300721027825,13861484,5524
1320010300731027821,83861503,6325
1320010300741027833,75861508,0826
1320010300751027804,46861576,5927
1320010300761027783,05861571,0528
1320010300771027760,09861616,4829
1320010300781027733,01861623,3430
1320010300791027721,58861631,1331
1320010300801027718,86861672,0932
1320010300811027710,56861667,1633
1320010300821027711,00861677,6634
1320010300481027652,01861631,5435
1320010300371027595,46861587,4036

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1/2017 Sb.

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Křížky a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Křížky a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru