Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 87/2016 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 14/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-87
Čísloč. 87/2016 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 2. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 14/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
AliasNález ÚS ČR o odmínutí a zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-87" title="Nález ÚS ČR o odmínutí a zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci">
Nález č. 87/2016 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 87/2016 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-87]Nález č. 87/2016 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 87/2016 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 87/2016 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-87]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 87/2016 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-87 Nález č. 87/2016 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 87/2016 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 87/2016 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 21. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-87


Zpět na předpis