Přejít na PLUS

Odkaz na nařízení vlády č. 78/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-78
Čísloč. 78/2016 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-78">
Nařízení vlády č. 78/2016 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 78/2016 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-78]Nařízení vlády č. 78/2016 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nařízení vlády č. 78/2016 Sb.Odkaz v Texy

"Nařízení vlády č. 78/2016 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-78]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 78/2016 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-78 Nařízení vlády č. 78/2016 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 78/2016 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nařízení vlády č. 78/2016 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 18. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-78


Zpět na předpis