Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 77/2016 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 17/15 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění vyhlášky č. 101/2015 Sb.

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-77
Čísloč. 77/2016 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 9. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 17/15 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění vyhlášky č. 101/2015 Sb.
AliasNález ÚS ČR o zrušení části ust. § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-77" title="Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně">
Nález č. 77/2016 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 77/2016 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-77]Nález č. 77/2016 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 77/2016 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 77/2016 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-77]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 77/2016 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-77 Nález č. 77/2016 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 77/2016 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 77/2016 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 24. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-77


Zpět na předpis