Přejít na PLUS
Porovnání znění

Nařízení vlády č. 445/2016 Sb.Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Částka 181/2016
Platnost od 27.12.2016
Účinnost od 01.01.2017
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

445

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2016

o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Vláda nařizuje podle § 78 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Obory vzdělání podle věty první jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Přechodné ustanovení

V oborech vzdělání uvedených v příloze k tomuto nařízení je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou po 30. září 2020.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 445/2016 Sb.

Obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání M:

1. 78-42-M/01 Technické lyceum

2. 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

3. 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

4. 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

5. 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

6. 78-42-M/06 Kombinované lyceum

7. 78-42-M/07 Vojenské lyceum

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání K:

1. 79-41-K/41 Gymnázium

2. 79-41-K/61 Gymnázium

3. 79-41 -K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce

4. 79-41-K/81 Gymnázium

5. 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

6. 79-42-K/61 Gymnázium se sportovní přípravou

7. 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou

8. 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium

Přesunout nahoru