Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 445/2016 Sb.Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Částka 181/2016
Platnost od 27.12.2016
Účinnost od 01.01.2017
Zrušeno k 01.10.2020 (284/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

445

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2016

o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Vláda nařizuje podle § 78 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Obory vzdělání podle věty první jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Přechodné ustanovení

V oborech vzdělání uvedených v příloze k tomuto nařízení v části I. je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou po 30. září 2020.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 71/2017 Sb. Čl. II

V oborech vzdělání uvedených v příloze k nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, v částech II. až IV. je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou po 30. září 2021.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 445/2016 Sb.

Obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Část I.

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání M:

1. 78-42-M/01 Technické lyceum

2. 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

3. 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

4. 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

5. 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

6. 78-42-M/06 Kombinované lyceum

7. 78-42-M/07 Vojenské lyceum

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání K:

1. 79-41-K/41 Gymnázium

2. 79-41-K/61 Gymnázium

3. 79-41-K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce

4. 79-41-K/81 Gymnázium

5. 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

6. 79-42-K/61 Gymnázium se sportovní přípravou

7. 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou

8. 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium

Část II.

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání M:

1. 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

2. 16-02-M/01 Průmyslová ekologie

3. 18-20-M/01 Informační technologie

4. 21-42-M/01 Geotechnika

5. 21-43-M/01 Hutnictví

6. 21-44-M/01 Strojírenská metalurgie

7. 23-41-M/01 Strojírenství

8. 23-45-M/01 Dopravní prostředky

9. 26-41-M/01 Elektrotechnika

10. 26-45-M/01 Telekomunikace

11. 28-41-M/01 Technologie celulózy a papíru

12. 28-44-M/01 Aplikovaná chemie

13. 28-46-M/01 Technologie silikátů

14. 29-41-M/01 Technologie potravin

15. 29-42-M/01 Analýza potravin

16. 31-41-M/01 Textilnictví

17. 31-43-M/01 Oděvnictví

18. 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

19. 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

20. 33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů

21. 34-41-M/01 Polygrafie

22. 34-42-M/01 Obalová technika

23. 36-43-M/01 Stavební materiály

24. 36-45-M/01 Technická zařízení budov

25. 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

26. 36-47-M/01 Stavebnictví

27. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

28. 37-42-M/01 Logistické a finanční služby

29. 39-08-M/01 Požární ochrana

30. 41-04-M/01 Rostlinolékařství

31. 41-41-M/01 Agropodnikání

32. 41-42-M/01 Vinohradnictví

33. 41-43-M/01 Rybářství

34. 41-43-M/02 Chovatelství

35. 41-44-m/01 Zahradnictví

36. 41-45-M/01 Mechanizace a služby

37. 41-46-M/01 Lesnictví

38. 43-41-M/01 Veterinářství

39. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

40. 63-41-M/02 Obchodní akademie

41. 65-42-M/01 Hotelnictví

42. 65-42-M/02 Cestovní ruch

43. 66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti

44. 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

45. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

46. 69-42-M/01 Oční optik

47. 72-41-M/01 Informační služby

48. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

49. 75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství

Část III.

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání L0:

1. 21-43-L/01 Hutník operátor

2. 21-44-L/01 Technik modelových zařízení

3. 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

4. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

5. 23-45-L/02 Letecký mechanik

6. 23-62-L/01 Optik

7. 23-69-L/01 Technik-puškař

8. 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

9. 28-42-L/01 Chemik-operátor

10. 31-43-L/01 Oděvní technik

11. 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

12. 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích

13. 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

14. 34-56-L/01 Fotograf

15. 34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin

16. 39-41-L/01 Autotronik

17. 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

18. 41-43-L/01 Chovatel cizokrajných zvířat

19. 65-41-L/01 Gastronomie

20. 66-41-L/01 Obchodník

21. 69-41 -L/01 Kosmetické služby

22. 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

Část IV.

Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání L5:

1. 21-43-L/51 Hutník operátor

2. 21-44-L/51 Technik modelových zařízení

3. 23-43-L/51 Provozní technika

4. 23-44-L/51 Mechanik strojů a zařízení

5. 23-45-L/51 Mechanik seřizovač

6. 23-62-L/51 Optik

7. 23-69-L/51 Technik-puškař

8. 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik

9. 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

10. 26-45-L/51 Telekomunikace

11. 28-42-L/51 Chemik operátor

12. 28-45-L/51 Sklářský a keramický průmysl

13. 29-41-L/51 Technologie potravin

14. 31-41-L/51 Textilnictví

15. 31-43-L/51 Oděvnictví

16. 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba

17. 34-41-L/51 Polygrafický průmysl

18. 34-56-L/51 Fotograf

19. 36-44-L/51 Stavební provoz

20. 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav

21. 37-42-L/51 Logistické a finanční služby

22. 39-41-L/51 Autotronik

23. 41-43-L/51 Rybářství

24. 41-43-L/52 Trenérství dostihových a sportovních koní

25. 41-44-L/51 Zahradnictví

26. 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

27. 64-41-L/51 Podnikání

28. 65-41-L/51 Gastronomie

29. 66-41-L/51 Obchodník

30. 66-42-L/51 Propagace

31. 68-42-L/51 Bezpečnostní služby

32. 69-41 -L/51 Masér sportovní a rekondiční

33. 69-41-L/52 Vlasová kosmetika

Přesunout nahoru