Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 443/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka 180/2016
Platnost od 27.12.2016
Účinnost od 01.01.2017
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

443

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., k provedení § 4 až 8, § 10 až 13, § 15 až 16a a § 17:


Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb. a vyhlášky č. 53/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se text

(5)

IT = P6 × (1+

1+

Pi

i=1

“.

nahrazuje textem

(5)

IT = P6 × P7 × P8 × P9 ×

1+

Pi

i=1

“.

2. V § 4 odst. 5 a 6 se za slova „index polohy, který se určí podle odstavce 1“ vkládají slova „s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze sloupce h uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce“.

3. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Cena pozemku zatíženého právem stavby se určí jako cena pozemku, upravená o dočasné omezení užívání pozemku a o případné bezúplatné budoucí zhodnocení pozemku stavbou při zániku práva stavby s tím, že

a) roční omezení užívání pozemku právem stavby se určí jako násobek ceny pozemku a míry kapitalizace uvedené v příloze č. 22 příslušející druhu stavby vyhovující právu stavby; cena pozemku se určí podle § 2 až § 5 odst. 1 až 4 podle účelu užití stavby vyhovující právu stavby,

b) budoucí zhodnocení pozemku stavbou vyhovující právu stavby se započte do ceny pozemku; určí se jako rozdíl mezi předpokládanou cenou stavby a výší náhrady, určených v cenové úrovni k datu ocenění a při předpokládaném opotřebení ke dni zániku práva stavby podle § 39 odst. 7, je-li stavba k datu ocenění na pozemku,

c) pokud právo stavby bylo zřízeno za úplatu v opětujících se dávkách jako stavební plat zatěžující právo stavby jako reálné břemeno, cena reálného břemena se přičte.

Cena pozemku zatíženého právem stavby se určí podle vzorce

1((1 + i)n - 1)+ CRB ,
CPPS = CP -————×ou ×—————- Z
(1 + i)ni

kde

CPPS ..... cena pozemku zatíženého právem stavby v Kč,

CP ......... cena pozemku v Kč,

ou .......... roční omezení užívání pozemku právem stavby v Kč za rok,

i ............. míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce v setinném vyjádření,

n ........... počet let dalšího užívání do zániku práva stavby,

Z ........... zhodnocení pozemku stavbou vyhovující právu stavby, které získá bezúplatně vlastník pozemku při zániku práva stavby, je-li na pozemku k datu ocenění stavba vyhovující právu stavby v Kč,

CRB ...... cena reálného břemena v Kč, pokud byl sjednán stavební plat v opětujících se dávkách, která vyjadřuje úplatu zatěžující právo stavby.“.

4. V § 6 odst. 5 se slova „odst. 6“ nahrazují slovy „odst. 5“.

5. V § 9 odst. 2 se za slova „index polohy, který se určí podle § 4 odst. 1“ vkládají slova „s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze sloupce h uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce“.

6. V § 9 odst. 3 se za slova „index polohy obce, který se určí podle § 4 odst. 1“ vkládají slova „s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze sloupce f uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce“.

7. V příloze č. 2 tabulky č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:

„Základní ceny za m2 stavebního pozemku ve vyjmenované obci, okresu, nebo oblasti

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAPLZEŇSKÝ KRAJLIBERECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
Praha - oblast 150310Plzeň - oblast 15118Česká Lípa721Blansko1369
Praha - oblast 2, 3, 615120Plzeň - oblast 22039Jablonec nad Nisou1083Břeclav1239
Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 216863Plzeň - oblast 31688Liberec - oblast 12880Hodonín1148
Praha - oblast 12, 11, 20, 7, 186371Plzeň - jih902Liberec - oblast 2, 3, 4, 51989Vyškov1183
Praha - oblast 8, 13, 14, 15, 16, 17, 194580Plzeň - sever850Semily683Znojmo1430
STŘEDOČESKÝ KRAJDomažlice1015KRÁL. HRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Benešov1900Klatovy1074Hradec Králové - oblast 1, 31812Jeseník792
Beroun2150Rokycany1031Hradec Králové - oblast 2, 4, 51764Olomouc - oblast 15125
Kladno - oblast 12201Tachov783Jičín1093Olomouc - oblast 2, 3, 42158
Kladno - oblast 2,31692KARLOVARSKÝ KRAJNáchod580Prostějov1339
Kolín1692Karlovy Vary - oblast 17371Rychnov nad Kněžnou654Přerov - oblast 1, 21576
Kutná Hora2131Karlovy Vary - oblast 2, 3, 42083Trutnov659Přerov - oblast 3, 4, 5642
Mělník1140Cheb899PARDUBICKÝ KRAJŠumperk1305
Mladá Boleslav1383Františkovy Lázně - oblast 11585Chrudim774ZLÍNSKÝ KRAJ
Nymburk1909Františkovy Lázně - oblast 21190Pardubice- oblast 12078Kroměříž1279
Poděbrady - oblast 11569Mariánské Lázně - oblast 14950Pardubice -oblast 2, 3, 4, 5, 61460Luhačovice1347
Poděbrady - oblast 23023Mariánské Lázně -oblast 2, 31870Svitavy660Uherské Hradiště1215
Praha - východ1610Sokolov825Ústí nad Orlicí644Vsetín934
Praha - západ2439ÚSTECKÝ KRAJKRAJ VYSOČINAZlín - oblast 11563
Příbram1242Děčín845Havlíčkův Brod702Zlín - oblast 2, 31458
Rakovník1428Chomutov858Jihlava - oblast 11958MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJLitoměřice1234Jihlava - oblast 2, 31163Ostrava - oblast 2, 5, 6, 91284
České Budějovice - oblast 17650Louny925Pelhřimov590Ostrava-oblast 1, 3, 101406
České Budějovice - oblast 2, 3, 42166Most905Třebíč1080Ostrava -oblast 4, 7, 8, 11, 121062
Český Krumlov1421Teplice1060Žďár nad Sázavou592Bruntál667
Jindřichův Hradec1093Ústí nad Labem -oblast 1, 21485JIHOMORAVSKÝ KRAJFrýdek - Místek988
Písek1169Ústí nad Labem -oblast 3, 4, 5, 61122Brno - oblast 1, 211127Karviná513
Prachatice730Brno - oblast 3, 4, 53780Nový Jičín658
Strakonice880Brno - oblast 6, 7, 8, 92678Opava - oblast 11890
Tábor1051Brno - venkov1380Opava - oblast 2, 3, 41115

Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.

Úprava základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných v tabulce č. 1

Tabulka č. 2

OznačeníNázev znakuHodnota znaku
O1Velikost obce
- Velikost obce podle počtu obyvatel:
I.Nad 5000 obyvatel0,85
II.2001 - 50000,80
III.1001 - 20000,70
IV.501 - 10000,65
V.Do 500 obyvatel0,50
O2Hospodářsko-správní význam obce
I.Havířov a katastrální území lázeňských míst typu Aa) a obce s lyžařskými středisky kategorie 4 až 5 hvězdiček nebo obce s významnými turistickými cíli0,95
II.Katastrální území lázeňských míst typu Ba) a Ca) obce s lyžařskými středisky kategorie 2 až 3 hvězdiček nebo obce ve významných turistických lokalitách0,90
III.Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu Da)0,85
IV.Ostatní obce0,60
O3Poloha obce
I.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem1,05
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)1,03
III.Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,02
IV.Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,01
V.Nevyjmenovaná obec 0 velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel1,00
VI.V ostatních případech0,80
O4Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace)
- V obci je:
I.Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn1,00
II.Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn0,85
III.Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn0,70
IV.Elektřina0,55
O5Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční doprava)
- V obci je:
I.Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava1,00
II.Železniční zastávka a autobusová zastávka0,95
III.Železniční, nebo autobusová zastávka0,90
IV.Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce)0,70
O6Občanská vybavenost v obci
- Občanská vybavenost obce:
I.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,00
II.Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení)0,98
III.Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola)0,95
IV.Omezenou vybavenost (obchod a zdravotní středisko, nebo škola)0,90
V.Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment)0,85
VI.Žádná vybavenost0,80

V případě, že obec lze začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

a) Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu podle přílohy č. 20.“.

8. V příloze č. 3 tabulky č. 1, 4 a 5 včetně nadpisů znějí:

„Index trhu s nemovitými věcmi*

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 1

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmiI.Poptávka nižší než nabídka-0,01 až -0,06
II.Nabídka odpovídá poptávce0,00
III.Poptávka je vyšší než nabídka0,01 až 0,06
2Vlastnické vztahyI.Pozemek s nemovitou stavbou (rozdílní vlastníci)-0,03
II.Pozemek s právem stavby-0,02
III.Pozemek ve spoluvlastnictví (mimo spoluvl. podílu pozemku k jednotce)-0,01
IV.Jednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka bez pozemku-0,02
V.Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník), nebo jednotka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku0,00
3Změny v okolí s vlivem na prodejnost nem. věciI.**Negativní-0,01 až -0,08
II.Bez vlivu nebo stabilizovaná území0,00
III.**Pozitivní nebo stabilizovaná území v historických jádrech obcí, lázeňských a horských středisek0,0laž 0,08
4Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem, právo stavby)I.**Negativní-0,01 až -0,04
II.Bez vlivu0,00
III.**Pozitivní0,01 až 0,04
5Ostatní neuvedené (např. nový investiční záměr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost)I.**Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0,00
III.**Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,30
6Povodňové rizikoI.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)0,70
II.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
III.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
IV.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
7***Hospodářsko - správní význam obceI.Havířov a katastrální území lázeňských míst typu Aa), a obce s lyžařskými středisky kategorie 4 až 5 hvězdiček, nebo obce s významnými turistickými cíli.1,20
II.Katastrální území lázeňských míst typu Ba) a Ca) a obce s lyžařskými středisky kategorie 2 až 3 hvězdiček nebo obce ve významných turistických lokalitách1,10
III.Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha-východ, Praha-západ a katastrální území lázeňských míst typu Da) nebo oblíbené turistické lokality1,00
IV.Ostatní obce0,90
g***Poloha obceI.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem1,10
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)1,03
III.Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,06
IV.Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,02
V.Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel1,00
VI.V ostatních případech0,80
9***Občanská vybavenost obceI.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,05
II.Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola)1,00
III.Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment) nebo žádná0,90
Index trhu: VZOREC 01

* Index trhu IT pro pozemky oceňované podle § 4 odst. 5 a 6 a § 9 odst. 2 a 3 je roven 1.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

*** Znaky č. 7 až 9 se posuzují pouze u stavby, která není součástí pozemku, a u jednotky; při oceňování uvedených staveb a jednotek nákladovým způsobem platí vždy, v případě oceňování porovnávacím způsobem pouze tehdy, je-li základní cena v příslušné tabulce určena pro všechny obce v okrese Praha - východ, Praha - západ, nebo pro všechny obce v kraji podle počtu obyvatel. V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je hodnota těchto znaků pro výpočet indexu trhu rovna 1.

Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby garáží, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje, pro inženýrské stavby a pro zemědělství

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 4

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaDruh a účel stavby na pozemku
GarážeVýrobaSklady, doprava a spojeInženýrské stavbyZemědělství
abcdefghi
1Druh a účel užití stavbyI.Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku0,800,400,450,600,30
2Převažující zástavba v okolí pozemkuI.Rezidenční zástavba0,04-0,030,000,00-0,01
II.Obchodní centra0,04-0,020 až 0,080,00-0,01
III.Rekreační oblasti0,02-0,010,000,000,00
IV.Výrobní objekty0,020,000 až 0,100,000,00
v.Stavby pro zemědělství a ostatní neuvedené0,000,000 až 0,100,000,01
3Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce*,**I.Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí0,000,000,000 až 0,050,00
II.Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci-0,01-0,050,000,000,00
III.Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci-0,02-0,100 až-0,100 až-0,100 až-0,10
4Dopravní dostupnost k hranici pozemku (areálu, pozemku s povrchovou těžbou)*I.Bez možnosti příjezdu nebo příjezd po nezpevněné komunikaci0 až-0,100 až-0,100 až-0,120 až-0,02-0,01
II.Příjezd po zpevněné komunikaci0,000,000,000,000,00
IIIPříjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní dopravu0 až 0,030 až 0,100 až 0,080 až 0,050,01
IV.Příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní dopravu vlečka nebo železnice0,010,120,100,010,02
5Parkovací možnosti*I.Omezené parkovací možnosti-0,01-0,05-0,030 až-0,02-0,02
II.Dobré parkovací možnosti na veřejné komunikace0,000,000,000,000,00
III.Výborné parkovací možnosti (na pozemcích společně využívaných)0,020,020,050 až 0,020 až 0,02
6Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnostiI.Nevýhodná poloha0 až-0,100 až-0,100 až -0,100 až-0,100 až-0,10
II.Poloha bez vlivu na komerční využití0,000,000,000,000,00
III.Výhodná poloha0 až 0,100 až 0,100 až 0,100až0,100 až 0,10
IV.Pozemky komerčně využívané - (např. pozemek s povrchovou těžbou, golfová hřiště, pozemky pod stavbami obnovitelných zdrojů apod.)-0,11 až 0,30-0,11 až 0,30-
7Vlivy ostatní neuvedené***I.Vlivy snižující cenu0 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až-0,300 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0,000,000,000,000,00
III.Vlivy zvyšující cenu0 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,30

Index polohy: VZOREC 02

Začlenění do kvalitativního pásma se posuzuje pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku.

* U liniových staveb a staveb rybníků a malých vodních nádrží se tento znak neposuzuje (jeho hodnota je nulová).

** U pozemků s povrchovou těžbou se posuzuje vybavenost obce, jejíž základní cena byla pro ocenění použita.

*** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

Hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků přísluší ze sloupce:

e - stavbám garáží oceňované podle § 15 a 37,

f - budovám typu L, M, R z přílohy č. 8 a halám typu E, F, G, I z přílohy č. 9,

g - budovám typu P, S z přílohy č. 8 a halám typu H a J z přílohy č. 9,

h - inženýrským stavbám oceňovaným podle § 17,

i - budovám typu N, O, Z z přílohy č. 8 nebo halám typu K, L, M z přílohy č. 9.

Úpravy základních cen pro pozemky komunikací

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 5

ZnakKvalitativní pásma
Název znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného prostranství a drahI.Dálnice, silnice, dráhy celostátní, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce 1201 m a více-0,30
II.Místní komunikace (I. až III. třídy), dráhy regionální, dráhy speciální, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce do 1 201 m-0,20
III.Účelové komunikace, vlečky a místní komunikace IV třídy (samostatné chodníky, cyklistické stezky, cesta v chatových oblastech, obytné a pěší zóny)-0,25
IV.Ostatní a veřejná prostranství (veřejná zeleň, veřejné parky a jiné veřejné prostranství)-0,10
2Charakter a zastavěnost územíI.V kat. území sídelní části obce0,05
II.V kat. území mimo sídelní části obce v zastavěném území obce-0,05
III.V nezastavěném území-0,30
3PovrchyI.Komunikace se zpevněným povrchem0,00
II.Komunikace s nezpevněným povrchem-0,03
III.Veřejné parky nebo veřejná zeleň0,00
4Vlivy ostatní neuvedené**I.Vlivy zvyšující cenu - (např. sídlištní zeleň, venkovní úpravy)0,01 až 0,30
II.Bez dalších vlivů0,00
III.Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,30
5Komerční využitíI.Bez možnosti komerčního využití0,30
II.Možnost komerčního využití a dálnice0,90 až 1,15
III.Stavba pro komerční využití (např. čerpací stanice pohonných hmot, občerstvení, placené parkoviště...)1,16 až 1,60
Index: VZOREC 03

* Sídelní částí obce se rozumí katastrální území, v němž je magistrát nebo úřad obce (u obcí vyjmenovaných v příloze č. 2 oblast č. 1, u obce Most oblast č. 2), s výjimkou obce Frýdek - Místek, v němž jsou jeho sídelní částí katastrální území Frýdek a katastrální území Místek.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.“.

9. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficient polohový - K5

Tabulka č. 1

Číslo položkyNázev, resp. skupiny měst a obcíKoeficient K5
1Praha, Brno, Ostrava1,20 až 1,25
2Ostatní statutární města a katastrální území lázeňských míst typu A uvedená v tabulce č. 21,10 až 1,15
3Města, která byla k 31. prosinci 2002 sídly okresních úřadů a katastrální území lázeňských míst typu B, C, D, uvedená v tabulce č. 21,05
4Ostatní města1,00
5Ostatní obce s 1001 obyvatelem a více0,90
6Ostatní obce do 1000 obyvatel včetně0,80

Pro liniové inženýrské stavby (popřípadě její převažující část) nacházející se v zastavěném území obce se použije u položek č. 1 a 2 maximální hodnota koeficientu polohy K5 zvýšená o 10 % a u položek 3, 4 a 5 se hodnota koeficientu zvýší o 15 %.

Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu

Tabulka č. 2

Pořad. čísloNázev lázeňského místaTyp. lázeň. místaNázev katastrálního územíKód katastrálního území Pořad. čísloNázev lázeňského místaTyp. lázeň. místaNázev katastrálního územíKód katastrálního území
1BechyněCBechyně60154318Lázně KynžvartCLázně Kynžvart679372
2BělovesBBěloves70130119Lázně LibverdaCLázně Libverda679381
3BludovDBludov60581620Lázně ToušeňDLázně Toušeň767859
4DarkovCDarkov66401421Lipová - lázněCDolní Lipová684660
5Dubí u TeplicCDubí u Teplic63338122LuhačoviceALuhačovice, Pozlovice688576, 726885
6Františkovy LázněAFrantiškovy Lázně63464623Mariánské LázněAMariánské Lázně, Úšovice691585, 691607
7JáchymovBJáchymov65643724Mšené - lázněDMšené - lázně700258
8Janské LázněBJanské Lázně65723925Ostrožská Nová VesDOstrožská Nová Ves716201
9JeseníkBJeseník65872326PoděbradyBPoděbrady723495
10Karlova StudánkaCKarlova Studánka66330127SlatiniceDSlatinice na Hané749818
11Karlovy VaryAKarlovy Vary66343328Teplice nad BečvouCTeplice nad Bečvou766283
12KlimkoviceCKlimkovice66631929TepliceBTeplice766003
13Konstantinovy LázněDKonstantinovy Lázně66919930TřeboňBTřeboň770230
14Kostelec u ZlínaDKostelec u Zlína67013831VelichovkyCVelichovky777951
15Lázně BělohradDLázně Bělohrad67933032Velké LosinyCVelké Losiny779083
16Lázně BohdanečDLázně Bohdaneč60617133Vraž u PískuDVráž u Písku785733
17Lázně KundraticeDLázně Kundratice712779

V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.

A - Lázeňské místo nadnárodního významu

B - Lázeňské místo celostátního významu

C - Lázeňské místo regionálního významu

D - Lázeňské místo malého významu.“.

10. Příloha č. 22 zní:

„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Míra kapitalizace pro oceňování nemovitých věcí a majetkových práv výnosovým způsobem

Číslo polož.Typ stavby*Název položkyMíra kapitalizace v % pro
BudovyHalyBudovyHaly
1LE, F, GNemovité věci pro výrobu7,59,5
2RINemovité věci pro garážování1110
3HCNemovité věci pro obchod78
4FDNemovité věci pro administrativu6,5
5I, GDNemovité věci pro hromadné ubytování a stravování (např. hotely), ostatní ubytování7,5
6PHNemovité věci pro dopravu, spoje7
/CANemovité věci pro školství8
8DANemovité věci pro kulturu7
9ADNemovité věci pro zdravotnictví8
10Z, OK, LNemovité věci pro zemědělství67,5
11SJNemovité věci pro skladování66,5
12EBNemovité věci pro sport77
13J-Bytové domy typové5,5-
14K-Bytové domy netypové4,5-
15-Rodinné domy4,5
16-Ostatní nemovité věci neuvedené8
17-Majetková práva12

* Pro ocenění pozemku zatíženého právem stavby, a práva stavby, se použije míra kapitalizace podle druhu stavby, která odpovídá právu stavby.

U staveb oceňovaných podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) se k příslušné míře kapitalizace připočte 0,1 až 0,5 % na pokrytí zvýšeného rizika spojeného s docílením pronájmu celkové podlahové plochy.

U staveb s víceúčelovým užitím, pokud byla míra kapitalizace stanovena podle převažujícího účelu užití, lze odlišnou míru kapitalizace příslušející zbylé části zohlednit ve zvýšení nebo snížení stanovené kapitalizace o 0,1 až 0,5 %.

Výše celkové úpravy míry kapitalizace může činit nejvýše 0,5 %.“.

11. V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHATábor2273KRÁL. HRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Praha 1*191292001 - 100002034Hradec Králové3657Jeseník1537
Praha 2*5796do 2000 obyvatel2095Jičín2913Olomouc3085
Praha 3*5903PLZEŇSKÝ KRAJNáchod1778Prostějov2424
Praha 4*8283Plzeň 1*3164Rychnov nad Kn.2399Přerov1818
Praha 5*6129Plzeň 2*3378Trutnov2583Šumperk2718
Praha 6*9962Plzeň 3*367310001-50000257010001-500002491
Praha 7*4270Domažlice16392001 - 1000019942001 - 100002439
Praha 8*5916Klatovy2335do 2000 obyvatel2111do 2000 obyvatel2407
Praha 9*5269Rokycany2412PARDUBICKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJ
Praha 10*7089Tachov2282Chrudim2054Kroměříž2911
Praha 11*561310001-500002029Pardubice2767Luhačovice3130
Praha 12*49782001 - 100002154Svitavy2081Uherské Hradiště2365
Praha 13*6767do 2000 obyvatel2262Ústí nad Orlicí1812Vsetín1767
Praha 14*3654KARLOVARSKÝ KRAJ10001-500002078Zlín3636
Praha 15*8171Karlovy Vary 1*51732001 - 10000185610001-500002582
Praha 16*5145Karlovy Vary 2*3363do 2000 obyvatel16502001 - 100001814
Praha 17*3480Karlovy Vary 3*2567KRAJ VYSOČINAdo 2000 obyvatel1639
Praha 18*5011Karlovy Vary 4*3156Havlíčkův Brod2296MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Praha 19*5457Cheb2440Jihlava2498Ostrava 1*2065
Praha 20*6641Františkovy Lázně2371Pelhřimov2293Ostrava 2*2065
Praha 21*8302Mariánské Lázně2510Třebíč1985Ostrava 3*2273
STŘEDOČESKÝ KRAJSokolov2757Žďár nad Sázavou2275Ostrava 4*1770
Benešov282010001 - 50000183110001 - 500002234Ostrava 5*2053
Beroun41932001 - 1000018702001 - 100001708Ostrava 6*2366
Kladno2760do 2000 obyvatel2284do 2000 obyvatel1547Ostrava 7*2972
Kolín2195ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOstrava 8*3235
Kutná Hora2369Děčín1639Brno 1*6084Ostrava 9*3185
Mělník2879Chomutov2556Brno 2*5050Ostrava 10*2273
Mladá Boleslav2585Litoměřice2813Brno 3*4826Ostrava 11*1955
Nymburk2642Louny2007Brno 4*4614Ostrava 12*2184
Poděbrady2562Most3141Brno 5*4699Bruntál1449
Praha-východ**5814Teplice2687Brno 6*4701Frýdek-Místek2562
Praha-západ**6077Ústí nad Labem1605Brno 7*3986Havířov2483
Příbram209610001 - 500002138Brno 8*4600Karviná2566
Rakovník21112001 - 100001628Brno 9*3622Nový Jičín2259
10 001 - 50 0002743do 2000 obyvatel1604Blansko3133Opava2424
2 001 - 10 0002561LIBERECKÝ KRAJBřeclav196810001 - 500002038
do 2 000 obyvatel2299Česká Lípa2188Hodonín21102001 - 100002297
JIHOČESKÝ KRAJJablonec nad Nisou2556Vyškov2518do 2000 obyvatel1993
České Budějovice3577Liberec3278Znojmo2341
Český Krumlov3108Semily170610001 - 500002841
Jindřichův Hradec216510001 - 5000023472001 - 100002484
Písek23602001 - 100002139do 2000 obyvatel2150
Prachatice2444do 2000 obyvatel2276
Strakonice2134

* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

12. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Tabulka č. 1

Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena
(Kč/ m3)
Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena
( Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHALIBERECKÝ KRAJ
PRAHA - oblast 1-nad 50000 obyvatel1723
PRAHA - oblast 2-10001-500002916
PRAHA - oblast 3-2001-100001667
PRAHA - oblast 43598do 2000 obyvatel2844
PRAHA - oblast 52260KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
PRAHA - oblast 62623nad 50000 obyvatel2427
PRAHA - oblast 7270210001-500002005
PRAHA - oblast 824052001-1000017871
PRAHA - oblast 92398do 2000 obyvatel2892
PRAHA - oblast 102349PARDUBICKÝ KRAJ
PRAHA-oblast 112758nad 50000 obyvatel1289
PRAHA - oblast 12527110001-500001389
PRAHA - oblast 1346662001-100001937
PRAHA - oblast 141816do 2000 obyvatel1850
PRAHA - oblast 154500KRAJ VYSOČINA
PRAHA - oblast 162328nad 50000 obyvatel843
PRAHA - oblast 17356710001-500001349
PRAHA - oblast 1835502001-100001268
PRAHA - oblast 192601do 2000 obyvatel2161
PRAHA - oblast 202567BRNO
PRAHA-oblast 213781BRNO - oblast 1-
STŘEDOČESKÝ KRAJBRNO-oblast21865
nad 50000 obyvatel1319BRNO - oblast 31575
10001-500001792BRNO-oblast42487
2001-100002954BRNO - oblast 51621
do 2000 obyvatel3938BRNO - oblast 62529
JIHOČESKÝ KRAJ BRNO - oblast 72208
nad 50000 obyvatel2121BRNO - oblast 83926
10001-500001459BRNO - oblast 92127
2001-100002254JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA)
do 2000 obyvatel2531nad 10000 obyvatel1176
PLZEŇSKÝ KRAJ2001 - 100001705
nad 50000 obyvatel1786do 2000 obyvatel2573
10001-500001233OLOMOUCKÝ KRAJ
2001-100002038nad 50000 obyvatel1898
do 2000 obyvatel260910001-500001409
KARLOVARSKÝ KRAJ2001 - 100001679
nad 50000 obyvatel1388do 2000 obyvatel2191
10001-500001441ZLÍNSKÝ KRAJ
2001-100001484nad 50000 obyvatel1958
do 2000 obyvatel224510001-500001121
ÚSTECKÝ KRAJ2001 - 100001880
nad 50000 obyvatel1029do 2000 obyvatel2516
10001-500001301MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
2001-100001537nad 50000 obyvatel1573
do 2000 obyvatel218010001-500001758
2001 - 100001828
do 2000 obyvatel2259

Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.

13. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Tabulka č. 1

Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHALIBERECKÝ KRAJ
PRAHA - oblast 17062nad 50000 obyvatel1256
PRAHA - oblast 2329010001 - 500001768
PRAHA - oblast 335182001 - 100001491
PRAHA - oblast 44434do 2000 obyvatel1115
PRAHA - oblast 52963KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PRAHA - oblast 65756nad 50000 obyvatel2156
PRAHA - oblast 7250610001 - 500001724
PRAHA - oblast 835192001 - 100001374
PRAHA - oblast 93350do 2000 obyvatel1224
PRAHA - oblast 103420PARDUBICKÝ KRAJ
PRAHA - oblast 113473nad 50 000 obyvatel1421
PRAHA - oblast 12308010001 - 500001640
PRAHA - oblast 1328082001 - 100001409
PRAHA - oblast 142644do 2000 obyvatel1176
PRAHA - oblast 151890KRAJ VYSOČINA
PRAHA - oblast 161886nad 50 000 obyvatel1536
PRAHA - oblast 17144910001 - 500002012
PRAHA - oblast 1826372001 - 100001417
PRAHA - oblast 191513do 2000 obyvatel1183
PRAHA - oblast 203630BRNO
PRAHA - oblast 214731BRNO - oblast 13050
STŘEDOČESKÝ KRAJBRNO - oblast24634
nad 5000C obyvatel1495BRNO - oblast 33959
10001 - 500001742BRNO - oblast43499
2001 - 100001530BRNO - oblast 53170
do 2000 obyvatel1769BRNO - oblast 63004
JIHOČESKÝ KRAJBRNO - oblast 73932
nad 50000 obyvatel1759BRNO - oblast 83249
10001 - 500001862BRNO - oblast 92213
2001 - 100001548JIHOMORAVSKÝ KRAJ-(KROMĚ BRNA)
do 2000 obyvatel1482nad 10000 obyvatel1941
PLZEŇSKÝ KRAJ2001 - 100001464
nad 50000 obyvatel1749do 2000 obyvatel1536
10001 - 500001758OLOMOUCKÝ KRAJ
2001 - 100001453nad 50000 obyvatel2125
do 2000 obyvatel141910001 - 500001770
KARLOVARSKÝ KRAJ2001 - 100001299
nad 50000 obyvatel1573do 2000 obyvatel1021
10001 - 500001101ZLÍNSKÝ KRAJ
2001 - 10000846nad 50000 obyvatel2075
do 2000 obyvatel125810001 - 500002418
ÚSTECKÝ KRAJ2001 - 100001645
nad 50000 obyvatel1284do 2000 obyvatel1176
10001 - 500001291MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
2001 - 100001193nad 50000 obyvatel1368
do 2000 obyvatel97110001 - 500001478
2001 - 100001248
do 2000 obyvatel1265

Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.

14. V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m2 podlahové plochy jednotky bytu

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHATábor18362KRÁL. HRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Praha 1*847362001 - 1000013146Hradec Králové27098Jeseník12224
Praha 2*64920do 2000 obyvatel12750Jičín22552Olomouc26633
Praha 3*54597PLZEŇSKÝ KRAJNáchod14162Prostějov17381
Praha 4*44335Plzeň 1*23428Rychnov nad Kněz.21208Přerov13630
Praha 5*47166Plzeň 2*24999Trutnov14163Šumperk14213
Praha 6*56955Plzeň 3*2833510001 - 500001440710001 - 5000014032
Praha 7*42642Domažlice152512001 - 10000141412001 - 1000012588
Praha 8*42904Klatovy17356do 2000 obyvatel22751do 2000 obyvatel10902
Praha 9*47394Rokycany16998PARDUBICKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJ
Praha 10*44536Tachov13624Chrudim20600Kroměříž17219
Praha 11*4203710001 - 5000014779Pardubice25430Luhačovice29208
Praha 12*413472001 - 1000015017Svitavy14322Uherské Hradiště21823
Praha 13*42789do 2000 obyvatel12544Ústí nad Orlicí12793Vsetín14518
Praha 14*42953KARLOVARSKÝ KRAJ10001 - 5000015940Zlín22765
Praha 15*41443Karlovy Vary 1*268452001 - 100001508110001 - 5000016888
Praha 16*47260Karlovy Vary 2*17284do 2000 obyvatel108362001 - 1000014292
Praha 17*41562Karlovy Vary 3*14714VYSOČINA KRAJdo 2000 obyvatel13631
Praha 18*43665Karlovy Vary 4*19741Havlíčkův Brod17927MORAVSKOSLEZSKÝ kraj
Praha 19*39256Cheb10675Jihlava20476Ostrava 1*15393
Praha 20*51376Františkovy lázně12369Pelhřimov19734Ostrava 2*11966
Praha 21*50277Mariánské lázně16153Třebíč16352Ostrava 3*16173
STŘEDOČESKÝ KRAJSokolov10062Žďár nad Sázavou17913Ostrava 4*8616
Benešov2664410001 - 50000950510001 - 5000018359Ostrava 5*14589
Beroun255132001 - 1000077142001 - 1000013133Ostrava 6*13508
Kladno22589do 2000 obyvatel6853do 2000 obyvatel10019Ostrava 7*27083
Kolín19940ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOstrava 8*16675
Kutná Hora17834Děčín10764Brno 1*44017Ostrava 9*16748
Mělník23617Chomutov5924Brno 2*40804Ostrava 10*16914
Mladá Boleslav27315Litoměřice14942Brno 3*38797Ostrava 11*11018
Nymburk21171Louny10839Brno 4*38959Ostrava 12*10257
Poděbrady27462Most5191Brno 5*37488Bruntál7740
Praha-východ**33028Teplice14049Brno 6*36214Frýdek-Místek15792
Praha-západ**37635Ústí nad Labem10402Brno 7*35944Havířov12208
Příbram1599310001 - 500007220Brno 8*30160Karviná7721
Rakovník190422001 - 100008473Brno 9*39174Nový Jičín14419
10001 - 5000020933do 2000 obyvatel7103Blansko24457Opava17448
2001 - 1000020511LIBERECKÝ KRAJBřeclav1650910001 - 5000012256
do 2000 obyvatel14392Česká Lípa11013Hodonín152942001 - 1000012386
JIHOČESKÝ KRAJJablonec nad Nisou13935Vyškov19763do 2000 obyvatel9855
České Budějovice22911Liberec21348Znojmo18064
Český Krumlov19148Semily1298810001 - 5000022586
Jindřichův Hradec1355310001 - 50000146422001 - 1000022704
Písek181612001 - 1000010478do 2000 obyvatel14733
Prachatice16229do 2000 obyvatel19089
Strakonice14678

* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

15. V příloze č. 33, tabulce č. 1, v položce č. 3.7 se slovo „kvalifikovaného“ nahrazuje slovem „testovaného“ a slova „§ 15“ se nahrazují slovy „§ 16“. Poznámka pod tabulkou zní: „§ 14 a 16 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.“.

16. V příloze č. 34 se slova „přílohy č. 32“ nahrazují slovy „této přílohy“.

17. Příloha č. 35 zní:

„Příloha č. 35 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Ceny lesního porostu (Kč/m2) pro skupiny dřevin při zakmenění 1,0 k ocenění lesních porostů podle § 45

1. Skupiny dřevin: SMRK, JEDLE, DOUGLASKA

Tabulka č. 1

Věková třídaBonitní stupeň (RVB)
123456789
11 - 2010,218,266,654,472,751,610,340,230,11
21 - 4014,3414,349,646,884,593,211,491,260,57
41 - 6024,6621,1117,5514,1110,678,375,624,472,64
61 - 8036,7132,2327,8723,1718,5815,2611,709,526,88
81 - 10053,1147,2641,6435,2229,2524,6619,8416,5212,96
101 - 12063,8957,1250,5943,1336,0230,6325,0120,9916,86
nad 12077,2069,2861,4852,6544,2837,8531,4326,5021,68

U dřeviny DOUGLASKA, která má jen 5 bonitních stupňů, se pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 3, 5, 7 a 9.

2. Skupiny dřevin: BOROVICE, MODŘÍN

Tabulka č. 2

Věková třídaBonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 207,235,854,473,331,150,340,230,230,11
21 - 409,417,916,194,822,291,380,460,340,23
41 - 6014,5712,5010,328,495,283,902,641,611,49
61 - 8020,4218,0115,3713,199,417,575,854,474,36
81 - 10028,2225,3522,2519,6215,4912,8510,558,728,60
101 - 12033,2730,0526,7323,7419,5016,4013,7711,7011,59
nad 12039,4635,9032,2328,7924,4320,8817,6715,3715,14

3. Skupiny dřevin: BUK kromě dřeviny habr, JAVOR

Tabulka č. 3

Věková třídaBonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 208,607,005,514,132,521,720,800,570,11
21 - 4011,709,757,806,194,243,212,181,150,69
41 - 6020,1917,4414,5711,939,067,465,854,242,75
61 - 8031,7727,9923,9720,3016,1713,6511,249,066,65
81 - 10047,0341,7536,5931,5426,1522,7119,1616,0612,62
101 - 12068,3761,1454,3747,2640,8435,7930,9726,2721,34
121 - 14082,5974,2266,3057,9350,7044,6238,7733,1527,07
nad 140100,0390,0580,8770,7862,7555,2948,4141,6434,18

4. Skupiny dřevin: DUB, JASAN

Tabulka č. 4

Věková třídaBonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 205,514,362,981,840,340,340,230,230,11
21 - 407,916,544,933,441,610,690,460,340,23
41 - 6014,3412,3910,097,915,163,672,410,570,46
61 - 8022,1419,9616,9814,1110,328,146,191,030,69
81 - 10032,3529,5926,0422,3717,5514,6811,814,133,56
101 - 12046,8043,2538,6633,8428,1023,9719,968,838,03
121 - 14068,3763,4357,4751,0543,8237,9732,1215,7214,57
141 - 16082,8276,9770,0962,4054,3747,2640,1520,3018,93
nad 160100,3793,4985,4676,4067,1058,6250,0126,0424,20

U skupiny dřevin JASAN, která má jen 3 bonitní stupně, se pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 5 a 9.

5. Skupiny dřevin: TOPOL, AKÁT a dřevina habr

Tabulka č. 5

Věková třídaBonitní stupeň (RVB)
1,23,45,67,89
1 - 201,610,570,460,230,11
21 - 403,672,521,260,460,23
41 - 607,465,854,132,641,03
61 - 809,647,805,854,132,18
nad 8012,049,987,695,743,67

6. Skupiny dřevin: OLŠE, OSIKA, BŘÍZA

Tabulka č. 6

Věková třídaBonitní stupeň (RVB)
12345
1 - 201,610,570,460,230,11
21 - 403,672,521,260,460,23
41 - 607,465,854,132,641,03
61 - 809,647,805,854,132,18
nad 8012,049,987,695,743,67

U skupiny dřevin OSIKA a BŘÍZA, které mají jen 3 bonitní stupně, se pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 3 a 5.“.

18. Příloha č. 41 zní:

„Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki
v členění podle kódů klasifikací CZ-CC

Kód
CZ-CC
Kód SKPNázev položkyHodnota Ki
1234
SEKCE 1 - BUDOVY
11BUDOVY BYTOVÉ
111Budovy jednobytové
46.21.11.1Budovy jednobytové2,163
46.21.11.3-4Budovy pro rodinnou rekreaci
112Budovy dvou a vícebytové
112146.21.11.2Budovy dvoubytové2,166
112246.21.11.2
46.21.12..
Budovy tří a vícebytové2,140
113Budovy bytové ostatní
46.21.18.2Budovy se službami sociální péče2,074
46.21.19.1Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
12BUDOVY NEBYTOVÉ - BUDOVY A HALY
121Hotely a obdobné budovy
46.21.19.1Budovy hotelů2,081
46.21.19.2Budovy restauračních zařízení
122Budovy administrativní
46.21.14.3..Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta...)2,143
123Budovy pro obchod
46.21.14.2.. 46.21.14.3..Budovy pro obchod, prodejny2,161
Budovy pro služby
124Budovy pro dopravu a telekomunikace
124146.21.14.4.. 46.21.64.3Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2,132
124246.21.14.5..Garáže2,138
125Budovy pro průmysl a skladování
125146.21.13.1.. 46.21.51.2..Budovy pro průmysl2,132
46.21.13.3..Budovy pro vodní hospodářství
125246.21.13.2.. 46.21.64.1 a2Budovy skladů, nádrže a sila2,092
Kód
CZ-CC
Kód SKPNázev položkyHodnota Ki
1234
126Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví
126146.21.16Budovy pro společenské a kulturní účely2,127
126246.21.17.2Budovy muzeí a knihoven2,091
126346.21.17..1 a 3Budovy škol, univerzit a budovy pro výzkum2,095
126446.21.18.1Budovy pro zdravotnictví2,102
126546.21.61..
46.21.63..
Budovy pro sport tj. budovy tělocvičen, stavby stadionů2,114
127Budovy nebytové ostatní
127146.21.15.2..
46.21.15.3..
Budovy pro zemědělství tj. budovy pro živočišnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů2,163
127246.21.14.6..1Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity2,082
127346.21.19.9..Historické nebo kulturní památky
127446.21.19.9..Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené2,113
SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA
21DOPRAVNÍ DÍLA
211Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace
46.23.11..Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace včetně ploch obdobného charakteru2,272
212Dráhy kolejové
46.23.13..Dráhy železniční a visuté2,190
213Plochy letišť
46.23.14Dráhy letištní a ostatní plochy2,294
214Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody
214146.21.21..Mosty a visuté dálnice2,021
214246.21.22..Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních)2,083
215Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla
215146.24.12.1
46.24.11
Přístavy a plavební kanály2,081
215246.24.12.3Hráze, jezy a stupně na tocích2,118
46.24.12.4Objekty budované v souvislosti s hrázemi
46.24.12.8Přehrady a nádrže na tocích
46.24.12.9Úpravy vodních toků (regulace)
215346.24.12.6-7Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění
Kód
CZ-CC
Kód SKPNázev položkyHodnota Ki
1234
22VEDENÍ TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ
221Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická
221146.21.31.. 46.21.32.7Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů dálková trubní2,355
221246.21.32..Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační dálková trubní včetně souvisejících objektů2,363
46.21.64.1Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
221346.21.36-37..Vedení dálkové telekomunikační2,287
46.21.52.5Stavby telekomunikační, např. věže, stožáry
221446.21.33..Vedení elektrická trakční
46.21.34.. 46.21.35..Vedení dálková elektrická včetně pomocných zařízení2,247
222Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
222146.21.42.3Vedeni plynu místní trubní2,331
222246.21.41.1,2,9
46.21.42.1,2
46.21.64.1
Vedeni vody, teplovodní, parovodní a horkovodní místní trubní včetně souvisejících objektů2,349
46.25.22.1Vrty čerpací (studny vrtané)
46.25.22.2Studny jinde neuvedené a jímání vody
222346.21.41.4,9 46.21.64.1Vedení kanalizace místní trubní2,337
Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
222446.21.43..Vedení místní elektrické a telekomunikační včetně pomocných zařízení2,231
46.21.43.9Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené
23SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV)
230146.21.52..Stavby důlní a pro těžbu2,304
230246.21.51.. 46.25.61Stavby elektráren
230346.25.61Stavby pro chemický průmysl
2304Stavby průmyslové jinde neuvedené
24OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA
241Stavby pro sport a rekreaci
241146.23.22.9Sportovní hřiště2,281
241246.23.21..Ostatní stavby pro sport a rekreaci tj. plochy stadionů a hřišť, parky2,437
242Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená
46.21.64..
46.39.99
Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená2,333

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků určen polohový koeficient.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru