Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 437/2016 Sb.Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Částka 178/2016
Platnost od 23.12.2016
Účinnost od 01.01.2017
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Předloženým návrhem se prodlužuje přechodné období stanovené vyhláškou o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.

Poslední změna: 07.08.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Vyhláška reaguje na novelu zákona o odpadech. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 23.12.2016 pod číslem 437/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017