Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 429/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Částka 175/2016
Platnost od 23.12.2016
Účinnost od 01.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

429

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, se mění takto:

1. V příloze v části XIII písmeno q) zní:

q) vedení letadla na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru nebo do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami a

1. komplexní řízení a velení posádce letadla v roji (kapitán letounu, kapitán vrtulníku),

2. vedení letounu transatlantického letu nebo strategického odsunu ve dvojici (pilot letounu dálkové přepravy),“.

2. V příloze v části XIV písm. m) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 až 10 se označují jako body 2 až 9.

3. V příloze v části XIV písmeno t) zní:

t) transatlantické lety, strategický odsun, vedení letounu na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru nebo do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami (kapitán letounu dálkové přepravy).“.

4. V příloze v části XV písm. a) se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 11 se označují jako body 1 až 10.

5. V příloze v části XV se na konci písmene m) doplňuje bod 23, který zní:

23. krajskému vojenskému velitelství (zástupce ředitele krajského vojenského velitelství),“.

6. V příloze v části XVI se na konci písmene b) doplňuje bod 29, který zní:

29. krajskému vojenskému velitelství (ředitel krajského vojenského velitelství),“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.

Přesunout nahoru